Categories
ပရိုၚ်

အသေအဟာန်သ္ပဂါရဝ ဗှ်ဗၞုဟ် နာဲနလ္လာဂှ် ကၠောန်သ္ပပ္ဍဲကျာ်ပိ

အသေအဟာန် ဗှ်ဗၞုဟ်သ္ပဂါရဝ နာဲနလ္လာ ဥက္ကဌတြေံဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ စုတိ ပေၚ် ၂၇ သၞာံဂှ် ပ္ဍဲအဝ်ဂါတ် (၈) ဖါနူဂယး ၜိုတ် (၈) နာဍဳ ကၠောန်သ္ပပ္ဍဲအရှာံဘာလကျာ်မန် ကုန်သေံ ဍုၚ်ကျာ်ပိတုဲ သီုဟီုတွံ ဖါပ်သၚ် ကဵုဒါန်စရိုဟ်ဍာ် ပါ်ပရအ်ပိုန်ကုသိုလ်ရ။