Categories
ပရိုၚ်

သကိုပ်ဝန်ဇၞော် ရးတၞၚ်သဳ ကေုာံ ဂကောံ အာလ္ၚတ် ဇြုၚ်ပရေၚ်စက် ဍုၚ်သေံရောၚ်

Dawei Watch – သကိုပ်ဝန်ဇၞော် ရးတၞၚ်သဳကေုာံ ဂကောံဂှ် အာလ္ၚတ်သၞေဟ်ဍာ်ဒမျိုဟ်ကေုာံ ဇြုၚ်ပရေၚ်စက် မၞုံပ္ဍဲဍုၚ်သေံရောၚ်ဂှ် နူဥူအေဟာန် မဒှ်ဒု- ညးအုပ်ကာ ဂကောံအလဵုအသဳ ရးတၞၚ်သဳရ။