Categories
ပရိုၚ်

စၟဳစၟတ်မံၚ် ဂကောံရပ်လွဟ် လုပ်ပၠံၚ်ဗတိုက်လဝ်သ္ၚိလ္တူဍုၚ်မတ်မလီု

ဂိတုဒဳဇြေန်ဗါ ၃၊ အခိၚ်သဝ်တ္ၚဲ ၜိုတ် ၄ နာဍဳဂှ် ဂကောံလွဟ်ဟွံတီယၟုမွဲဂကောံ လုပ်ပၠံၚ်ဗတိုက်လဝ်သ္ၚိ ပ္ဍဲလ္တူဍုၚ်မတ်မလီု ဗ္ဒာဲဖျာဇၞော် (ပဲဆီရုံလမ်း)တေံတုဲ လၟုဟ်ဝွံ ကၠောန်သ္ပဒၟံၚ်ပရေၚ်စၟဳစၟတ်ဖိုဟ်ရောၚ်ဂှ် ညးမၞုံတာလျိုၚ်ဗၠာဲသၟိၚ်မွဲတၠ ဟီုလဴကဵုလဝ်ရ။