Categories
လိက်ပရေၚ်

သတိ — ပိုဲတံလေဝ် ညးဍုၚ်ကွာန်မန်ကီု

သ္ပပ္တံနူကဵု သၞောဝ်ဥပဒေကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ (၁၉၇၄) ဂှ်တုဲ ထ္ၜုတ်ကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန် ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵု ခရိုၚ်သဓီု ကေုာံ ခရိုၚ်မတ်မ လီု တုဲရ။ စနူဂှ် ကွာန်မန်မၞုံပွိုၚ်ဍုၚ်ဘာအၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကအ်ကြိက်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗုတံ ဟွံပါလုပ် ပ္ဍဲတွဵု ရးဍုၚ်မန်ရ။ ကွာန်မန် မၞုံပွိုၚ်ဍုၚ်ကအ်ကြိက်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဘာအၚ် ပါလုပ်အာ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်ကရေၚ်တုဲ ကွာန်မန်မၞုံပ္ဍဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗုတံ ပါလုပ်အာ ပ္ဍဲရးတၞၚ်သဳရ။