Categories
လိက်ပရေၚ်

ပၞော်တြၚ်ၜါပၞော်ဂှ် ပၞော်လဵု ဒှ်ဂၠံၚ်တရဴ အခေါၚ်အရာကောန်ဂကူမာန်ရော?

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – ပေဲါဗ္တိုက်ကၟိန်ဍုၚ်မန်ဗၟာဝွံ ပ္တဝ်အာဒၟံၚ် ဂၠံၚ်တရဴပေဲါဗ္တိုက်အခေါၚ်အရာကောန်ဂကူဂမၠိုၚ် မကော်ဂး ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဇေတ်တ်ကဵု ပေဲါဗ္တိုက်အခေါၚ်အရာ သၞောတ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမဒှ်ရ။

ကၟိန်ဍုၚ်မန်ဗၟာ ၜိုန်ရကၠောန်ပေဲါရုဲမာဲတုဲဒှ်အာကီုလေဝ် ကောန်ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် စၟဳညာတ်ကေတ်လဝ် သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တအ် တော်လဝ် အလဵုအသဳညးဍုၚ်ကွာန်ဇေတ်တ်ဂှ် သာ်လဵုလေဝ်မံက်ကၠုၚ်ကဵုမာန်ဟွံသေၚ်ဏီတုဲ သ္ကိုပ်ပၞာန်ၜးကယျိုၚ်ဂှ်ဟေၚ် ဆက်အုပ်ဓုပ်အာကၟိန်ဍုၚ် နဗီုပြၚ်အဝဵု
အလဵုအသဳပၞာန်ပၠန်ရ။

အဃောကေတ်မံၚ်အသိၚ် သွက်အလဵုအသဳတၟိ ဗော်ဇၞးမာဲတအ် အဃောပဠေဝ်ပလေတ်စဒၟံၚ် သွက်ဂွံတိုန်စၠတ်ထဝ် ပ္ဍဲပေဲါသဳကၠဳပါလဳမာန်ဂှ် ဂကောံဒစဵုဒစး အပ္ဍဲဍုၚ် မ္ၚးဍုၚ်တအ် ပံၚ်ကောံ ဗ္ဒစး ကောံကလောံပဠေဝ်ပလေတ်စ သွက်ဂွံဒုၚ်တဝ်စၞေဟ် ကုဒပ်ပၞာန်ဗၟာ ပ္ဍဲကာလပေဲါရုဲမာဲတုဲဂှ်ရ။

ပေဲါဗ္တိုက်ကၟိန်ဍုၚ်မန်ဗၟာဂှ် နွံမံၚ်ၜါဗီုရ သွက်ကောန်ရးဍုၚ် ပ္ဍဲကဵုၝောံဂြိုဟ်ဍုၚ်ဂှ် လုပ်မံၚ်ပေဲါဗ္တိုက် အခေါၚ်အရာမၞိဟ်တုဲ သွက်ကောန်ရးဍုၚ် ကောန်ဂကူဂမၠိုၚ်ဂှ် လုပ်မံၚ်ပေဲါဗ္တိုက်အခေါၚ်အရာကောန်ဂကူကဵု သီုအခေါၚ်အရာမၞိဟ်ရ။ ပေဲါဗ္တိုက်ၜါသာ်ဂှ် ကြဴနူကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ဗၠးတိတ်ကၠုၚ်နူကဵုသ္ၚိစာတ်တုဲ ပေဲါဗ္တိုက်ၜါသာ်ဂှ် ဂစာန်ဒှ်ကၠုၚ်မွဲပၠောပ်တုဲ ရဲလုပ်မံၚ်ပေဲါဗ္တိုက်အခေါၚ်အရာကောန်ဂကူတအ်ကဵု ရဲဗ္တိုက်ဒၟံၚ်အခေါၚ်အရာမၞိဟ်ဂှ် လညာတ်ကြပ်ကၠုၚ်ညးသ္ကအ်ကွေံကွေံရ။

မုဟိုတ် လညာတ်ကြပ်ကၠုၚ် ယဝ်ဒးဓမံက်ထ္ၜးမ္ဂး ခေတ်အဆက် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ကၟိန်ဍုၚ်အဆက်က် ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဇေတ်တ်ဟီုဟီု ဖေဝ်ဒရေဝ်မူဂးဂး စပ်ကဵုပရေၚ်ဏံ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ကၟိန်ဍုၚ် ကေုာံ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂကောံဒစဵုဒစးအပ္ဍဲဍုၚ်တအ် ဂွံဟီုပံက်ပ္တိတ် စပ်ကဵုကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဇေတ်တ် (ဝါ) မူဖေဝ်ဒရေဝ်ဂှ် ရောံဓညဖေက်လကိုတ်ဒၟံၚ် ဘဲကောန်ဂကူဂမၠိုၚ်တအ်တုဲ မွဲလှေ်လေဝ် ဟွံကေၚ်ပံက်ဟီုကၠုၚ်မွဲလှေ်ဏီဂှ် တ္ၚဲဏံ နကဵုဇကုဒဝ်သုလေဝ်ကီု ဒုဥက္ကဌညး ဥူ ဝေန်တေန်လေဝ်ကီု သီုကဵုဒုၚ်တုပ်စိုတ် ထ္ပက်ကၠုၚ်စၟတ်တဲ ပ္ဍဲကဵုလိက်လလောၚ်ကလေဂှ်ကီုရ။ ပရေၚ်ဏံဂှ် ကောန်ဂကူဂမၠိုၚ် ဒုၚ်တၠုၚ် မိပ်သၠောၚ်စိုတ်အိုတ်ရ။

က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ရဲဒစဵုဒစးအပ္ဍဲဍုၚ်ဂမၠိုၚ်တအ် ဟွံဂံၚ်ပံက်ဟီုပ္တိတ် စပ်ကဵု မူဝါဒဖေဝ်ဒရေဝ်ဂှ် ကောန်ဂကူဂမၠိုၚ် ဟွံပေၚ်ကၠုၚ်စိုတ် လအ်ကၠုၚ်ကွေံကွေံရ။ တ္ၚဲဏံ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ဒဝ်သု ဟီုပံက်ပ္တိတ်ဂှ် သက်သဳမံက်ကၠုၚ် သွက်အနာဂတ်ကၟိန်ဍုၚ်မန်ဗၟာဏံ အခေါၚ်အရာကောန်ဂကူတအ် ဟွံပါဟွံတုဲ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂမၠိုၚ်တအ် ပံက်အဓိပ္ပဲါအိုတ်ရ။

နူကဵု (၁၉၉၀) တေံ ဒဵုစိုပ်တ္ၚဲဏံ (၂၀၁၀) လအ်အာ ပွိုၚ် (၂၀) သၞာံ ကၠောန်ကၠုၚ်ပေဲါရုဲမာဲဟီုဂှ်လေဝ် ပေဲါရုဲမာဲ ညးဍုၚ်ကွာန်ဒုၚ်တဲထံက်ဂလာန်ဟွံသေၚ်တုဲ ပေဲါဗ္တိုက်အခေါၚ်အရာကောန်ဂကူကဵု ပေဲါဗ္တိုက်အခေါၚ်အရာမၞိဟ်ဂှ် ဆက်တုဲ ဂွံမံၚ်အသိၚ်ဖိုဟ်ရ။ ဂွံအသိၚ်သၟးဟွံက ဂကောံဒစဵုဒစး နကဵုလွဟ် ဒပ်ကောန်ဂကူ ရဲဒေံါလဝ်ပန်ပှော်တုဲကၠုၚ်ဂှ်ကီု ရဲဒပ်ဟွံဒေံါပန်ပှော်ဂမၠိုၚ်ကီု သီုကဵုပံက်မာန်ကၠုၚ် “ကမ္မတဳဓမံက်ပ္တိုန် ကၟိန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်” ဟီုမွဲသာ်ပၠန် “ဒပ်ပၞာန် ကောန်ဂကူမဟာမိတ်” မာန်ကၠုၚ်ရ။

ဂကောံရပ်လွဟ်သၟေဟ်နူဂှ်လေဝ် ဒက်ကၠုၚ်ဂကောံမဟာမိတ် သွက်ဂွံဒုၚ်တဝ်စၞေဟ် ဘဲဒပ်ပၞာန်ဗၟာနွံကီုရ။ ဂကောံဒပ်ပၞာန် ကွးဘာဒဴတိတ်နူ လက်ထက် (၈) ပန်မဂှ်လေဝ် ပံၚ်တောဲကၠုၚ်ကဵု ဂကောံဒပ်ပၞာန်ကရေၚ် ဗုဒ္ဓဘာသာ (DKBA) သွက်ဂွံဒုၚ်တဝ်စၞေဟ် ကုဘဲဒပ်ပၞာန်ဗၟာကီုရ။

ဂကောံပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လ္ပာ်မ္ၚးဂမၠိုၚ်တအ်ပၠန်လေဝ် ဂကောံအမာတ် (၁၉၉၀) တေံကဵု ဂကောံကောန်ဂကူဂမၠိုၚ် ခြာဟွံလအ်ဂှ် ပံၚ်တောဲ ပံက်ကၠုၚ်ဂကောံပံၚ်ကောံ သွက်ဂွံဆက်ဒစဵုဒစးအာ တၠအဝဵု အလဵုအသဳတိုန်တၟိနွံရ။
လ္ပာ်အပ္ဍဲဍုၚ်ဂှ် (UNLD,UNA,CRPP,NLD) တအ် ပံၚ်တောဲကၠုၚ် ကလေၚ်ကၟောန်ပခိုၚ်ပ္တိုန် ဗီုပြၚ်ဒပ်ပံၚ်ကောံစှေ်စှေ်ကီုရ။ ကေတ်အသိၚ်ကဵု သဘၚ်သဳကၠဳ ဒုတိယပေန်လုၚ် မကော်ဂး (၂၁) ဗွဝ်ကၠံဗေန်လုၚ်တုဲ ဂကောံပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အပ္ဍဲဍုၚ်ဂမၠိုၚ်ကဵု ဂကောံပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကောန်ဂကူဂမၠိုၚ် ဒှ်မွဲတဲ ပံၚ်တောဲကၠုၚ်ညးသ္ကအ် ပ္ဍဲကဵုအကြာ ကြဴနူလိက်လလောၚ်ကလေဂှ်ရ။

ဂကောံဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ညးမလုပ်ပေဲါရုဲမာဲ အမာတ်ဇၞးလဝ် ပ္ဍဲကဵုပေဲါရုဲမာဲဂမၠိုၚ်တအ်ပၠန်လေဝ် စၟဳသ္ၚဳလဝ် ပ္ဍဲကဵုသဘၚ်သဳကၠဳစၠတ်ထဝ် ပ္ဍဲကဵုအလဵုအသဳတိုန်တၟိဂှ်တုဲ သွက်ဂွံသ္ဂုတ်သွာတ် ပ္တိုန်ထ္ၜး အခေါၚ်အရာညးဍုၚ်ကွာန်ကဵု အခေါၚ်အရာ ဂကူညးကဵုညးဂှ် အဃောစဳဇန် လးဒၟံၚ်ဂၠံၚ်တရဴအိုတ်ကီုရ။
ဗော်လ္ၚဵု ပဠေဝ်ဒၟံၚ် သွက်ဂွံပ္တိုန်ထ္ၜးပ္ဍဲသၞောဝ်ဂှ် သွက်ဂွံကဵုအခေါၚ်အရာကဵု သၟာဗ္ၚ၊ လ္ၚဵုပၠန် အခေါၚ်ကူသာန်သွံဗၞိက် ဗွဲမသၠဲလး၊ လ္ၚဵုမွဲစွံဂှ် အခေါၚ်ဒက်ပ္တန် ဂကောံဗၠးၜး ညံၚ်ဂွံနွံ ဗော်ကောန်ဂကူဂမၠိုၚ်တအ်ဂှ် အခေါၚ်အရာကံကုသဵု ဂကူဇကု ဇကုညံၚ်ဂွံဖန်က်ကေတ်တ်ဟီုဂှ် ၜိုန်ဟွံဂံၚ်ဟီုကီုလေဝ် ၜိုတ်နွံပ္ဍဲသၞောဝ်သ္ဇိုၚ်ဂှ်ဟေၚ် သွက်ဂွံဇၞော်မောဝ်ကဵု ပရေၚ်လိက်ပတ် ဂကူညးကဵုညးကီု သာ်ဏံ ပရေၚ်နာနာ လးဓဇက်လဝ်တုဲ သွက်ဂွံပ္တိုန် ပ္ဍဲကဵုစၠတ်ထဝ် အလဵုအသဳတၟိဏံနွံရ။

ကၟိန်ဍုၚ်မန်ဗၟာဂှ် ပေဲါရုဲမာဲဟွံမွဲကၠုၚ်ဂှ် ပွိုၚ်ၜါစှော်သၞာံရ အလဵုအသဳပၞာန်လေဝ် အုပ်ဓုပ်ဓလီုလဝ် ကၟိန်ဍုၚ် ကာလဂၠိၚ် သ္ၚောဲကွေံကွေံရ။ သ္ကိုပ်ပၞာန်ၜးကယျိုၚ်တုဲ အုပ်ဓုပ်ကၟိန်ဍုၚ် အလဵုအသဳတိုန်တၟိဏံကဵု ပေဲါရုဲမာဲအလန်ဏံဝွံတော်ကဵု ဟွံကေၚ်နွံကၠုၚ်မွဲလှေ်ဂှ် ဟွံတၟေၚ်ကီုလေဝ် ဗီုပြၚ်နွံကၠုၚ်ညိဂှ် သာခိုဟ်ကၠုၚ်နူတုဲတုဲကၠုၚ်တေံရောၚ်ဂှ် သၟာပရေၚ် ဍုၚ်ကွာန်လ္ၚဵု စၟဳညာတ်လဝ်နွံရ။

ရံၚ်အာမွဲလ္ပာ်ပၠန် ပ္ဍဲကဵုပေဲါရုဲမာဲဂှ် သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ရဲညးဟွံစှေ်စိုတ်တအ် ပဲါအာ နွံဂၠိုၚ်ရ။ စပ္တံနူဟွံပါဟွံတုဲ က္ဍိုပ် သ္ကိုပ်ကောန်ဂကူဂမၠိုၚ်လေဝ် ဗွဲမဂၠိုၚ် ဟွံပါလုပ် ပ္ဍဲကဵုပေဲါပြိုၚ်ရုဲအမာတ် ပေဲါရုဲမာဲ နဝ်ဝေန်ဗါ (၇) ဂှ်ရ။
သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကောန်ဂကူလညာတ်ၜတ်သာလ္ၚဵု လုပ်ပေဲါရုဲမာဲတုဲ သ္ဇိုၚ်သၞောဝ်ဟွံကိတ်ညဳကဵုညးဍုၚ်ကွာန်၊ ကောန်ဂကူဂမၠိုၚ်ဂှ် ကေတ်အခိၚ်တုဲ ဆက်ဂစာန်ပဠေဝ်အာ ပ္ဍဲစၠတ်ထဝ်ကီု ပရေၚ်ပြံၚ်လှာဲ သၞောဝ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဇေတ်တ်ကဵု အခေါၚ်အရာမၞိဟ် ကေုာံ သၞောတ်ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဇေတ်တ်ဂှ် ဆက်လုပ်အာ ပေဲါဗ္တိုက် ပ္ဍဲကဵုစၠတ်ထဝ်တေံရောၚ် အမာတ်ကောန်ဂကူဂမၠိုၚ် စၟဳရန်လဝ်နွံရ။

သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ညးဟွံစှေ်စိုတ်ကဵု သ္ဇိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေကဵု ပေဲါရုဲမာဲဂှ် ပ္ဍဲကဵုသဘၚ်သဳကၠဳစၠတ်ထဝ်တေံ လုပ်ပေဲါဗ္တိုက် သွက်အခေါၚ်အရာကောန်ဂကူကဵု အခေါၚ်အရာမၞိဟ်ဟီုဂှ် ပ္ဍဲကဵုစၠတ်ထဝ်တေံ ဟိုတ်နူ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ကောန်ဂကူဇေတ်တ် မသ္ပဒတဴလိုၚ် လ္ပာ်ညးဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ဟွံပါလုပ်တုဲ သောၚ်ကလး ပ္ဍဲကဵုစၠတ်ထဝ်ဟီုဂှ် သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မ္ၚးတအ် ဟွံစှေ်စိုတ်ရ။ ဆက်တုဲ ရပ်လဝ်မူပေဲါဆဵုထ္ဗသဳကၠဳ ပိဗၠိုၚ် (ဒပ်ပၞာန်၊ ဂကောံNLD၊ ကောန်ဂကူ) ဂှ်ဟေၚ် မွဲလ္ပာ်ဂှ် စှေ်လဝ်စိုတ် ပတှေ်လဝ်ဖိုဟ်ရ။

ပေဲါရုဲမာဲတုဲ ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ဗၠးတိတ်ကၠုၚ်ဂှ် ဒှ်ဇြဟတ်ရဲလုပ်ပေဲါဗ္တိုက် ဗွိုၚ်မ္ၚး (မ္ၚးသၞောဝ်) ဇၞော်ဇၞော်ရ။ အဆက်ဂှ်ပၠန် ရမျှာၚ်ကမြေဲမံက်ကၠုၚ် သဘၚ်သဳကၠဳဒုတိယပေန်လုၚ် (၂၁) ဗွဝ်ကၠံပေန်လုၚ် အသိၚ်ခိုဟ်ကၠုၚ်ရ။ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဂြိုဟ်ဍုၚ်ကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ကောန်ဂကူတအ် ပံၚ်တောဲ ဒှ်ကၠုၚ်ဇြဟတ် ဒုၚ်ကၠုၚ်တဲမူဖေဝ်ဒရေဝ် (ကၟိန်ဍုၚ် ပံၚ်ကောံဇေတ်တ်) ရ။

ကၟိန်ဍုၚ်မန်ဗၟာဂှ် ပေဲါရုဲမာဲတုဲဒှ်အာလေဝ် ဒေသပယျဵု ကြုက်ကီုသေံကီု ဒပ်ပၞာန်ကောန်ဂကူတအ် ဟိုတ်နူဟွံဒုၚ်တဲ ဒပ်မၚ်ပယျဵုတုဲ အယောၚ်အလာပၟတ်ပၞာန် ဂဵုဂြၚ် ဒှ်ကၠုၚ်မံၚ်ကီုရ။ ဆဂး ဒဵုတ္ၚဲဏံ ပဲါနူဒပ်ကရေၚ် (DKBA) တုဲ ဒပ်ကောန်ဂကူလဵုလေဝ် ဟွံဒှ်ဖံက်ရမျှာၚ်လွဟ်ဏီရ။

သရောပ်တုဲ သ္ၚဳဂၠိပ်မ္ဂး သွက်အခေါၚ်အရာ ကံကုသဵုကောန်ဂကူဂမၠိုၚ်ကီု သွက်အခေါၚ်အရာညးဍုၚ်ကွာန် ဂွံဒက်ပ္တန် သၞောတ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဇေတ်တ် ဂွံမံက်ဂတဝ်ကီု သ္ဂောံကလေၚ်ပဠေဝ်သၞောဝ်သ္ဇိုၚ်ဥပဒေမာန်ဟီုဂှ် ညးစၞးအမာတ် ပ္ဍဲစၠတ်ထဝ်တေံ လၟိဟ်ဒးပေၚ် (၇၅) တၟံကၠံတုဲဟေၚ် ပ္တိုန်ထ္ၜး နုက်ဗပေၚ် ပ္ဍဲကဵုစၠတ်ထဝ်တေံ ဒှ်ဒတန်မာန်ရ။ အကာဲအရာလၟုဟ်မ္ဂး ဗော်ဒစဵုဒစးကၟိန်ၝောံဍုၚ် ရဲလုပ်မံၚ်ပေဲါဗ္တိုက် အခေါၚ်အရာဒဳမဝ်ကရေဇြဳဂမၠိုၚ် ကဵု ဗော်ကောန်ဂကူဂမၠိုၚ်ဂှ် တော်ကဵုလၟိဟ်အမာတ်မ္ဂး သာ်လဵုလေဝ် ပြိုၚ်ပ္ကာန်ကဵု အမာတ်ဗော်ခိုၚ်ကၠိုက်ဖေါအ်ဗြေဝ်မာန် ဟွံသေၚ်ရ။

စၞးဂွံဟီု တဝ်စၞေဟ် လုပ်ပေဲါဗ္တိုက် သွက်အခေါၚ်အရာကံကုသဵုဂကူဂမၠိုၚ်ဂှ် စိုပ်မံၚ်ကဆံၚ် ဂွံဖန်ဇန် သွာၚ်လ္ပာ်ပရေၚ် ဖေါအ်ဗြေဝ်ဟေၚ် အကာဲအရာကဵုမံၚ်ရ။ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ခိုၚ်ကၠိုက်တအ်လေဝ် စှေ်ဒေသကောန်ဂကူတအ်မ္ဂး ဒးသ္ပ ပရေၚ်သဳကၠဳကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ကောန်ဂကူတအ်တုဲ ဒးချပ်ဇန် ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ်ဟေၚ် ဒှ်မာန်ရ။

ရံၚ်အာမွဲလ္ပာ် ရဲဟွံလုပ်ပေဲါရုဲမာဲတအ်ပၠန်မ္ဂး ကော်ဘိက်မံၚ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် သွာၚ်ဒပ်ပၞာန် (ဗၟာ) ရ။ ဂွံဇက်အာသၞောတ်ကၟိန်ဍုၚ် ၜိုဟ်သြိုဟ် သာယာမ္ဂး ဟဒိမုက် ပ္ဍဲကဵုသဘၚ်သဳကၠဳ ၂၁ ဗွဝ်ကၠံပေန်လုၚ်ဂှ်ဟေၚ် ပြသၞာခက်ခုဲဒၟံၚ်အရာအိုတ်သီုဂှ် ပြေဟဲလာဲလေၚ်အာမာန်ရောၚ် ပတှေ်ကေတ်လဝ်ရ။
ပၞော်တြၚ်မံက်မံၚ်ၜါပၞော်ဂှ် ပၞော်လဵုပံက်က် ဂၠံၚ်တရဴအခေါၚ်အရာကောန်ဂကူဂမၠိုၚ်ကဵု အခေါၚ်အရာမၞိဟ်ဂှ် ဂွံမံၚ် အသိၚ်ရ။

ပၞော်တြၚ် ပ္ဍဲကဵုဂၠံၚ်တရဴအလဵုအသဳတိုန်တၟိ နူကဵုသဘၚ်သဳကၠဳစၠတ်ထဝ်ဂှ် အခေါၚ်အရာ ကံကုသဵုကောန်ဂကူဂမၠိုၚ်ကဵု အခေါၚ်အရာမၞိဟ်ဂှ် အိၚ်လဇုဲလဇတုဲ ဒးကေတ်အခိၚ် အာယုက် ကာလပေဲါရုဲမာဲလၟေၚ်ၚ်တုဲမှ အကာဲအရာကဵုကၠုၚ်မ္ဂး မံက်ကၠုၚ် ဟဗုၚ်ဟပါမာန်ရ။

ပၞော်တြၚ် လ္ပာ်ရဲဒစဵုဒစးဂမၠိုၚ် ဓဇက်လဝ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံပေန်လုၚ်ဂှ် က္ဍိုပ်ပၞာန် (ဗၟာ) ဂှ် ဟွံပါဟွံတုဲ ဒးဖန်ကော် ညံၚ်ဒပ်ပၞာန်ဂွံပါဂှ် ဝါတ်ဇြိုၚ်လောန်ရ။ ဂကောံဂၠးကဝ်လေဝ် ကဵုဇြဟတ်ဓရိုဟ်၊ ဇြဟတ်အပ္ဍဲဍုၚ် မ္ၚးဍုၚ် ဓရိုဟ်ညဳညဳမ္ဂး ပၞော်ဏံ ယဝ်ပံက်မ္ဂး အခေါၚ်အရာသီုၜါဂှ် မံက်ပြဟ်ဒှ်ကၠုၚ်မာန်ရ။

ပ္ဍဲကဵုပၞော်တြၚ် အခေါၚ်အရာကံကုသဵုကောန်ဂကူဂမၠိုၚ်ကဵု အခေါၚ်အရာမၞိဟ်ဂှ် ဂၠံၚ်တရဴပၞော်လဵု အခေါၚ်ပံက်ကၠုၚ် ဒှ်မာန်ရောဂှ် ကေတ်အခိၚ် စၟဳခါတ်အကာဲမ္ဂး ခြာဟွံလအ် သွဟ်မံက်ကၠုၚ်ဍာံဍာံရောၚ်ဂှ် သ္ၚဳဂၠိပ်ပ္တိုန်ထ္ၜးဏာရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.