Categories
ပရိုၚ်

ကော်အစာအေန်ဂျေန်နဳယျာတှေ် စရိတ်သိုၚ်ခၞံသ္ၚိအိုတ်သက်သာ

နာဲမာန် –  ပရေၚ်သိုၚ်ခၞံသ္ၚိဌာန်ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် သ္ကုတ်ဒေသသၟဝ် ညးသိုၚ်ဒၟံၚ်သ္ၚိတၟိတံဂှ် စရိတ်အိုတ်ဂၠိုၚ်မံၚ်တုဲ နူကၠာဟွံဂွံသိုၚ်ခၞံသ္ၚိဏီဂှ် ကဵုအစာအေန်ဂျေန်နဳယျာသိုၚ်ခၞံသ္ၚိတံ တော်တၟော်ကဵုချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်တုဲမှသိုၚ်မ္ဂး စရိတ်အိုတ်သက်သာဗွဲမဂၠိုၚ်ရောၚ် သာ်ဝွံအစာသိုၚ် ခၞံသ္ၚိနူပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုမွဲတၠ ဟီုရ။

“မန်ပိုဲဗွဲမဂၠိုၚ်သိုၚ်သ္ၚိဟီုတှေ် ဂွံတော်တၟော်လဝ်ဟွံမွဲပုဟ်၊ ကော်လိၚ်ဂွံအစာသိုၚ်ခၞံသ္ၚိမွဲဂကောံတုဲ တော်ကေတ်နဲအပြောံရ၊ ကပေါတ်ၜိုတ်ဒးကေတ် ဖအိုတ်ဂှ်တော်လဝ်အပြောံဟအိုတ်ရ၊ ကာလကၠောန်ဂှ်မှ မုဟွံရုံတှေ် ကလေၚ်ဂၠာဲရာန်ကေတ်၊ ကပေါတ်ပဵုအာဂှ်တှေ် ဒှ်အာကပေါတ်ဆောံလေၚ် သောၚ်ဂှ်ရ သိုၚ်ခၞံသ္ၚိဂှ် စရိတ်ဂွံဒးအိုတ်ဂၠိုၚ်မံၚ်” သာ်ဏံ အစာသိုၚ်ခၞံသ္ၚိဝှ်ကြံၚ်ၚ် နူပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုမွဲတၠ ဟီုလဴရ။

ပ္ဍဲအကာဲအရာတ္ၚဲဏံ သိုၚ်ခၞံသ္ၚိဓမ္မတာမွဲမမ္ဂး အောန်အိုတ်ဒးပကောံလဝ် သြန်ကၠံကိုဋ်ဒကေဝ်ရောၚ်ဂွံတီရ။ ဗွဲတၟေၚ်သိုၚ်သ္ၚိၜါထပ်ဂၠိုၚ်တုဲ ယဝ်ရထပ်သၟဝ်ဂှ်ဒက်တိုက်ညိညိ လ္တူဂှ်သိုၚ်ခၞံဆု ၜိုတ်ဒးရးမ္ဂး အိုတ်မံၚ်ၜိုတ် (၂) ကၠံကိုဋ်လပါ်လ္တူရောၚ် သာ်ဝွံသၟာသိုၚ်ခၞံသ္ၚိဗွဲမဂၠိုၚ်တအ် တၟော်ထ္ၜးလဝ်နွံရ။

“ဘာလကျာ်ပ္ဍဲကဵု ဍုၚ်သြေန် (သံလျှၚ်) ရးလ္ဂုၚ်တေံ ညးသိုၚ်ခၞံဒက်ပ္တန်လဝ်သီမွဲမဂှ် ကော်လဝ် အစာအေန်ဂျေန်နဳယျာ ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်တုဲ ညးတံသိုၚ်လဝ် အိုတ်အာၜိုတ်လ္ၚီကိုဋ်ဓဝ်၊ သိုၚ်ကၠောန်လဝ်ဘာဂှ် ခိုဟ်လေဝ်ခိုဟ် ဇၞော်သၠဲလေဝ်ဒးရးကွေံကွေံ၊ ဗီုဂှ်ကီု အဲဂွံဆဵုလဝ်ဘာပ္ဍဲဂၠံၚ်အာ ကျာ်မြဟ်၊ ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် ဗီုပြၚ်ၜါထပ်တုပ်ပ်ကီုဂှ် အိုတ်အာ (၂) လ္ၚီကိုဋ်” သာ်ဝွံ အစာဂဥုဲတပ်ဗျသွံရာန်ဗုတ်ပ္တိတ်မံၚ်ဂဥုဲခၟိက် ညးကၠိုဟ်ခၠၚ်လဝ်ပရေၚ်သိုၚ်ခၞံသ္ၚိ နူဍုၚ်မတ်မလီုမွဲတၠဂှ် ဟီုလဴရ။

စရိတ်ဂွံအိုတ်ပဵုဂၠိုၚ်တိုန်မွဲသာ်ပၠန်ဂှ် သိုၚ်သ္ၚိတုဲမ္ဂး ဂကောံဗဂဵုလဟဵုဍုၚ်ကွာန် (စည်ပၚ်သာယာရေးအဖွဲ႔) ကေုာံဌာနအကံက်အခေါၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်တံ ခုတ်ပ္တန်ၚးမးကံက်အခေါန်သ္ၚိရ။ အေန်ဂျေန်နဳယျာတအ်သိုၚ်ခၞံမ္ဂး ညးတအ်အာတ်အခေါၚ်ဌာနဆေၚ်စပ်တံတုဲ စရိတ်အကံက်အခေါန်ဂမၠိုၚ်သက်သာရောၚ် သာ်ဝွံ အစာသိုၚ်သ္ၚိဂှ် ထပ်ဟီုလဴရ။

“သ္ၚိပိုဲလၟုဟ် သိုၚ်ဂွံလဝ် ၜိုတ်လဵုဟွံသေၚ် စရိတ်လိၚ်တဲသၟးဂှ် အိုတ်အာတုဲယျ (၃၀) ကိုဋ်၊ ကဝက်လေဝ်ဟွံတုဲဏီပုဟ်၊ လအ်ဂွံတုဲတှေ် လိၚ်တဲသၟးဂှ်အိုတ်ၜိုတ်ဗဒဲါကၠံကိုဋ်ရောၚ်” သာ်ဝွံ ညးသိုၚ်သ္ၚိ ရဲကွာန်ပ္ၚ အရာပ်ဗလိုက်မွဲတၠ ဟီုလဴရ။

သ္ၚိရဲကွာန်ပ္ၚဏံဂှ် မုက်သ္ၚိ (၁၀) ဟတ်ပြၚ်၊ ဇမၠိၚ်သ္ၚိနွံ (၂၀) ဟတ်တုဲ သိုၚ်ဂွံလဝ်အပြောံမွဲထပ်ဓဝ်ဂှ် လိၚ်တဲအိုတ်လဝ် ၜိုတ် (၃၀) ကိုဋ်ယျရောၚ် ညးထပ်သောၚ်ကဵုရ။

အခိၚ်ကာလလၟုဟ်သိုၚ်ခၞံဒၟံၚ်သ္ၚိတၟိမ္ဂး စရိတ်ဆု၊ တိဗဳလာတ်၊ ပသဲတံ ဗီုစရိတ်ဒးအိုတ်ဒၟံၚ်ကီု စရိတ်လိၚ်တဲဂှ်လေဝ် ဗက်အိုတ်ဒၟံၚ်ကီုရောၚ် သာ်ဝွံ ဂွံတီနူရဲသိုၚ်လဝ်သ္ၚိတံရ။

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.