Categories
ပရိုၚ်

လိက်တၟအ်သီကလျာဏီဂှ် ကၠောန်ကိုပ်ကၠာအိုတ်ရောၚ် ဂကောံသုတေသနဝၚ်မန် သ္ဂုတ်သွာတ်

ဥက္ကဋ္ဌ ဂကောံသုတေသနဝၚ်မန် နာဲမိုၚ်တဵု(Fcaebook)
ဥက္ကဋ္ဌ ဂကောံသုတေသနဝၚ်မန် နာဲမိုၚ်တဵု(Fcaebook)
သၞံၚ်တိုၚ် – ဂကောံသုတေသနဝၚ်မန်တံ ကၠောန်ပတုပ်လိက်တၟအ်မန်တြေံတြဟ်တံတုဲ သွက်ဂွံစွံပတန်အာ လ္တူဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် ကိုပ်ကၠာအိုတ်ဏံ လိက်တၟအ်သီကလျာဏဳဟေၚ်

ကၠောန်ကိုပ်ကၠာအိုတ်ရောၚ် ဂကောံသုတေသနဝၚ်မန်တံ ဖျေံ သ္ဂုတ်သွာတ် ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ဗာ (၁၁) ဂှ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

“လိက်တၟအ်သီကလျာဏဳဂှ် ဒးဒုၚ်ပလီုလဝ်ဂၠိုၚ်မံၚ်၊ တၞးလိက်တၟအ်ဂှ် နွံမံၚ်စှ်တၞး၊ ဗတ်ပါဠိဂှ် (၃) တၞး၊ လိက်မန်ပ လးဂှ် (၇) တၞးရ။ လိက်ပါဠိဂှ် နွံမံၚ် (၃) တၞးဂှ်ရ။ သှေ် (၇) တၞးဂှ် ဟီုလဝ်ပ္ဍဲလိက် ဒှ်အာ (၃၃) ကလောံယျ။ လိက် တၟအ်ဏံဂှ် ကလေၚ်ဆက်ဂွံ ဟွံလောဲရ” သာ်ဝွံ ဥက္ကဋ္ဌ ဂကောံသုတေသနဝၚ်မန် နာဲမိုၚ်တဵု ဟီုရ။

ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုလိက်တၟအ်ကလောံတံဂှ်ကီု လိက်သၠရိုတ်ချူစၟတ်သမ္တီလဝ် ဗီုပြၚ်လိက်တၟအ်သီကလျာဏဳ နွံမံၚ်ပ္ဍဲ ကဵုတိုက်ထ်ၜးဍုၚ်ဂျာမနဳကီု ပ္ဍဲကဵုကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲကီု သီု (၃) မူဂှ် ပ္ညဳပ္ညပ်တုဲ သွက်ဂွံကၠောန်အာလိက်တၟအ်သီကလျာဏဳ ပၠန်ရောၚ် ညးထပ်လဴထ်ၜးရ။

လိက်တၟအ်မွဲတၞးမ္ဂး ဒတုံၚ္ၚုဟ်မး ဗၞတ် (၇) ကိုတ်ဂှ် သွက်ဂွံစွံပတန်ထ်ၜးပျးလဝ် ပ္ဍဲကဵုကျာ်ဒေါဝ်သာသနာ (၂၅၀၀) ဍုၚ်မတ်မလီု လွဳမာန်ဇၞော်ရာမညထပ်သၟဝ်ရောၚ် ဂကောံသုတေသနဝၚ်မန် ဖျေံလဝ်ဗီုနွံရ။

ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲကောံဓရီုဂကောံသုတေသနဝၚ်မန် ပ္ဍဲကဵုဇြပ်မန် ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် တၠဳလပိုန်သၚ်ကျာ်ဇၞော်အ္စာတံကီု တၠပညာလိက်တၟအ်မန် နာဲဗယှေန်ကီု ဂကောံသုတေသနဝၚ်မန်တံ တိုပ်စပ်သဳကၠဳလဝ်ရောၚ်။

နူကဵုဂကောံသုတေသနဝၚ်မန်ဂှ် သွက်ဂွံကူဆာဲလိက်တၟအ်မန် နွံမံၚ်ပ္ဍဲဍုၚ်သေံကီု သွက်ဂွံပံက်အာတန်ဗ္တောန် လိက်တၟအ်တံကီု သွက်ဂွံဆက်ပတိတ်အာလိက်ကၞပ်သုတေသနဝၚ်မန်တံကီုဂှ် ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ်ရောၚ် ညးအုပ်ကာဂကောံသုတေသနဝၚ်မန် နာဲဗညာဂုဏ် ဟီုရ။

“ကိစ္စပတိတ်လိက်သုတေသနဂှ် ကၠာအတးတေံ ညံၚ်ဂွံဂတာပ်ဂှ် ပတိတ်ဏောၚ်။ တမ်လိက်ဂှ်တှေ် ဒးစိုပ်ကဆံၚ်သုတေသနဏောၚ်” သာ်ဝွံ နာဲဗညာဂုဏ် ဆက်ဟီုရ။

လိက်ကၞပ်သုတေသနဝၚ်မန် ကၞပ်ပထမဂှ် ဟိုတ်နူကဵုအခက်ခုဲတမ်လိက်တုဲ ပတိတ်လဝ်ဗီုပြၚ်လိက်ပရေၚ် အ္စာ ကၞေဟ်မွဲတၠဓဝ်ဂှ် ပါလုပ်ဂၠိုၚ်ကၠုၚ်လဝ်ရ။ ပ္ဍဲကဵုဒုတိယကၞပ်ဏံဝွံ လိက်ပရေၚ်လိက်ပညာတ်ဟွံပါ လိက်ကဆံၚ် သုတေသနတံ ၜိုတ်ပါမာန်ဂှ် ပကောံပကေဝ်အာတမ်လိက်ရောၚ် ဂးရ။

သွက်ဂွံဒစဵုဒစးအာ နာဲချေတ်သာန်ဝေန် ပတိတ်မံၚ်လိက်ကၞပ် သုဝဏ္ဏဘုမ္မိကဵုဍုၚ်ပျူဂှ် နကဵုညးမဆာန်ဂကူ အ္စာဝၚ်မန်၊ တၠပညာမန်၊ ခၟဳသၚ်မန်တံ ဒက်ပတန်လဝ် ဂကောံသုတေသနဝၚ်မန်ဂှ် ပ္ဍဲသၞာံ (၂၀၁၂) ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.