Categories
ပရိုၚ်

အစဳအဇန် သွက်ဂွံပံက်ဂကောံမၚ်ရံၚ် ရုၚ်စက်တိဗဳဠာတ် MCL နွံ

ဗီုရုပ်ရုၚ်စက်တၟံချး(GS)
ဗီုရုပ်ရုၚ်စက်တၟံချး(GS)
ရုၚ်စက်တိဗဳဠာတ် (MCL) ဝွံ သွက်ညးဍုၚ်ကွာန် နွံအကြာဒေသတအ် ဂုဏ်ဖဵုခိုဟ်/ပရေံ နွံဗၞတ်ၜိုတ်လဵု ဟွံတီလဝ် ကီု ပရေၚ်ကမၠောန်ဂမၠိုၚ်တအ်လေဝ် ပရေၚ်ကၠးဖ္ဍးဟၟဲရောၚ် ညာတ်လဝ်ကီုတုဲ ဒးပံက်အာဂကောံမၚ်ရံၚ် ရုၚ်စက် တိဗီဠာတ်ဂှ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်အကြာဂကောံမဟာဇန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်ရ။

ရုၚ်စက်တိဗီဠာတ် (MCL) ဝွံ ဟလိုၚ်လဵု ဒှ်ဂုဏ်ဖဵုသွက်ညးဍုၚ်ကွာန်နွံမံၚ်ဟီုဟီု ရံၚ်အာမွဲလ္ပါ်ပၠန်မ္ဂး စပ်ကဵုပရေၚ်ကၠ ဖ္ဍးဂှ် အောန်မံၚ်ရောၚ်။ စပ်ကဵုပရေၚ်ကမၠောန်ဂှ်တုဲ နူကဵုကမ္မဏီတအ် ဂွံသောၚ်ကလးလဝ်ကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်ကၠးကၠး ဖ္ဍးဖ္ဍးလေဝ် ဟၟဲလဝ်ကီုရ။ ပ္ဍဲဗွဳဗွိုၚ်ရုၚ်စက်ဂှ်လေဝ် ညးဍုၚ်ကွာန်တအ်ကီု ဂကောံမဟာဇန်တအ်ကီု ဂွံလုပ် လ္ၚတ်ပရေၚ်ရုၚ်စက်ဂှ် နူကဵုတၠကမ္မဏီတအ် ဟွံကဵုလဝ်အခေါၚ်ရ။

“ ပိုဲတအ် ဂွံမိၚ်လဝ်ဂှ် ပ္ဍဲကဵုဗွိုၚ်ရုၚ်စက်ဂှ် စပ်ကဵုသွံရာန်ဒၟံၚ်ဂဥုဲၜူမာဲတအ်ကီု၊ ညးကောန်ကမၠောန်တအ် ဒးဒုၚ်ကုတ် မံၚ် အခေါၚ်ဒုၚ်စသိုၚ်သြန်ကီု၊ ညးလုပ်ဍုၚ် ဟွံမွဲကဵုဗဗွဲဓဝ်တအ်ကီု၊ ပတိတ်ဇြဟတ်ပၟတ်ကဵု ရုၚ်စက်တၟအ်ချးရောၚ် ကီုတအ်ဂှ် ၜိုန်ဂွံမိၚ်မံၚ်ကီုလေဝ် သွက်ဂွံလုပ်လ္ၚတ်ဂှ် အခေါၚ်ဟၟဲဏီရ။ ဟိုတ်သာ်ဂှ်ရ ပိုဲတအ်ဂွံစဵုဒၞာဲကဵု ဖဵုညးဍုၚ် ကွာန်တအ်ဂွံဂှ် ထေက်ကဵုဒးပံက်အာ ဂကောံမၚ်ရံၚ် ရုၚ်စက်တိဗဳဠာတ်ဏံရောၚ်” သာ်ဝွံ ကမ္မတဳက္ဍိုက်ပ် ဗဟဵု(ဗဟိုဦးဆောၚ်ကော်မတီ) MATA နာဲအံၚ်ထူ ဟီုရ။
ဗွဲကိုပ်ကၠာ အခိၚ်စဓမံက်ပရေၚ်ကမၠောန် ရုၚ်စက်တိဗီဠာတ်တေံဂှ် သွက်ရုၚ်စက်ဂွံဂေတ်မာန် သုၚ်စောဲဇြဟတ် ပၟတ်နူလဵုရောဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်ဒေသတအ် ဟွံစွံလဝ်အရီုကီုလေဝ် လၟုဟ်သုၚ်စောဲဇြဟတ်ပၟတ် နကဵုရုၚ်စက်တၟအ် ချးရောၚ် ဂွံတီကေတ်တုဲ ဒှ်ကၠုၚ်ဓဝိၚ် နွံမံၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

“ အခိၚ်တေံ ပိုဲဟွံတီလဝ်ကၠးကၠးရ။ ၜိုတ်ပိုဲတီဂှ်တှေ် ရုၚ်စက်ဏံ ကၠုၚ်သိုၚ်ပ္ဍဲဒေသပိုဲမ္ဂး ရဲဒေသပိုဲတအ် ဂွံကမၠောန် ရောၚ်၊ ဒေသပိုဲဖေါအ်ဗြေဝ်ကၠုၚ်ရောၚ် ပိုဲတီလဝ် ဆဏံရ။ ဆဂး လၟုဟ်ပိုဲဂွံတီ ဍေံဗဂေတ်စက်ကဵု ဇြဟတ်ပၟတ် ပတိတ်နူကဵု ရုၚ်စက်တၟံချးရောၚ်၊ ဒှ်ဟဂှ်တှေ် ကပေါတ်အန္တရာဲ တိတ်နူရုၚ်စက်ဏံ အလဵုညးတံထောံလဵုရော၊ ယဝ်ရ ညးထောံပ္ဍဲဍာ်ၜဳဏံရတှေ် ဍာ်ၜဳဏံသုၚ်စောဲဒၟံၚ် ဒေသပိုဲဏံသၟးဟွံက ရဲပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီုတအ်လေဝ် သုၚ် စောဲမံၚ်ဍာ်ဏံရတှေ် ဒးဒှ်ဓဝိၚ်ဇၞော်ကဵုဇြဟတ်ရ” သာ်ဝွံ ညးဒေသပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်မွဲတၠ ဟီုရ။

ကၠာဟွံဓမံက်ရုပ်ရဴ ရုၚ်စက်တိဗဳဠာတ်ဏံဂှ် စပ်ကဵုပဋိပက္ခဂှ် ပရေၚ်သွံရာန်တိ ဒၞာဲဂွံသိုၚ်ရုၚ်စက်ဂှ်ရ နွံကၠုၚ်တုဲ နူကဵု ကမ္မဏီရုၚ်စက်တအ် ပသောၚ်ကဵုပြေပြံၚ်အာကီုလေဝ် လၟုဟ်ကိစ္စရုၚ်စက်တၟအ်ချးဏံဂှ် ဗီုလဵုဂွံပသောၚ်အာကဵု နဲကဲဗီုလဵုရောဂှ်လေဝ် ညးဒေသတအ် အဃောစိုတ်လုပ်စမံၚ်ရ။

“ တ္ၚဲညးတအ် သ္ပကောံဓရီုပရေၚ်ရုၚ်စက်တၟအ်ချးဂှ် အဲတိုန်စိုပ်အာကီုရ။ ညးတအ်ဟီုဂှ် ကပေါတ်တိတ်နူရုၚ်စက် တၟအ်ချးဂှ် ညးတအ်ဟွံပတိတ်လတူကျာတေံပုဟ်၊ ညးတအ် ဟလိုက်ဖျေံပ္ဍဲတိရောၚ်။ ဟိုတ်ဂှ်ရ အန္တရာဲဟၟဲပုဟ် ညးတအ်လဴလးစကဵု နွံမံၚ်ကီုရ” သာ်ဝွံ ညးဟွံမိက်ဓမံက်ယၟု ဇာတိရဲကွာန်မွဲဂြဝ်မွဲတၠ ဟီုလဴစရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.