Categories
ပရိုၚ်

ကောန်ဒုဟ်ဂြိပ်နူဍုၚ်သေံတုဲ ရပ်ဂွံလဝ် ပ္ဍဲမတ်မလီုဂှ် ပံက်ဂဗုတ်ကေတ်အရေဝ် နကဵုဥပဒေလဝက

ကောန်ဒုဟ်မွဲတၠ ဂြိပ်တိတ်နူဍုၚ်သေံတုဲ လုပ်ဇူဒီုမံၚ် ပ္ဍဲရာမညဟိုဝ်တေဝ် ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် ရပ်ဂွံပ္ဍဲဖါသဝ်တ္ၚဲ စၟတ်တ္ၚဲဒိဇြေမ်ဗာ ၁၈ ဂှ်တုဲ လုပ်ဇူဒီု ဟိုတ်နူဟွံမွဲကဵုလိ်က်ဒၟုက်သက်သဳ မမိက်ကဵုမွဲမွဲဂှ်ရ နူလဝက ပွိုၚ်ဍုၚ် ပံက်လဝ်အမှု ပ္ဍဲဗ္ဒိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ်မုဟ်ပန်ရ ဂွံတီကေတ်။

ဒံက်တာသဵုဖါတ် (က) နာဲအံၚ်မေန် ကောန်ဒုဟ်မဂြိပ်နူဍုၚ်သေံဂှ်ဝွံ ညးတေံကဵု သမ္ဘာညးတေံ ကၠုၚ်ကဵုကွဳစက် တဵုယဵုတာသလောန် အရံၚ်ဗုဗု ဂၞန်ကွဳစက် KYN – 4M/8905 တုဲ အဃောလုပ်ဇူဒီုမံၚ် ပ္ဍဲဟိုဝ်တေဝ်ဂှ် ဂွံပရိုၚ်တုဲ ရပ်ဂွံဏာရ။

ဗီုရုပ် ကောန်ဒုဟ်ဂြိပ်ဒဴနူဍုၚ်သေံ နွံယၟု ဒံက်တာသဵုဖါတ် (ကော်) နာဲအံၚ်မေန် (Facebook)
ဗီုရုပ် ကောန်ဒုဟ်ဂြိပ်ဒဴနူဍုၚ်သေံ နွံယၟု ဒံက်တာသဵုဖါတ် (ကော်) နာဲအံၚ်မေန် (Facebook)
“ရုၚ်လဝက ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ် သ္ပညးဝေၚ်အမှုတုဲ ပံက်လဝ်အမှု ကုဒံက်တာသဵုဖါတ် ပ္ဍဲရုၚ်ဗၠာဲသၟိၚ်မုဟ်ပန်ရ၊ နူတဏေံ (၂၀-၁၂-၂၀၁၆) ဏံ ပ္တိတ်ရုၚ်စၟဳစၟတ်လဝ်” သာ်ဝွံ ဥူယှိၚ်ဝေန် သ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ်တွဵုရး နူရုၚ်က္ဍိုက်ပ် ကောပ်ကာဲ စရၚ်မၞိဟ် လုပ်တိတ် ကေုာံ စရၚ်ဒြဟတ်ကောန်ဍုၚ် တွဵုရးမန် ဟီုရ။

ကုဒံက်တာသဵုဖါတ် ကောန်ဍုၚ်သေံဂှ် နူကဵုလဝက ပံက်လဝ်အမှု နကဵုၝောံပိုဒ် ၁၃ (၁) အတိုၚ်မကၠုၚ်နူ သၞောဝ်ဥပဒေ လဝက (ဥပဒေကောပ်ကာဲမၞိဟ်လုပ်တိတ်) သၞာံ ၁၉၄၇ (အတိုၚ်တၚ်ပ္ညပ်လဝ်လၟုဟ်ဏံ) ရ။

လၟုဟ်မ္ဂး ခြိုၚ်စွံလဝ် ဒံက်တာသဵုဖါတ်ဂှ် ဗွဲယာယဳ ပ္ဍဲရုၚ်အချုက် ဗ္ဒိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ်မုဟ်ပန်ရ၊ ပံက်လဝ်အမှု နကဵုဥပဒေ လဝကတုဲ သွက်ဂွံပအပ်ကဵု ဍုၚ်သေံ အတိုၚ်လၟေၚ်သၞောဝ်ဂှ် ဖန်ဇန်ဒၟံၚ်ဖိုဟ် ညးတာလျိုၚ်မွဲတၠ နူရုၚ်ဗ္ဒိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ် မုဟ်ပန် ဟီုရ။

ဒံက်တာ သဵုဖါတ်ဏံဂှ် ဒးလဝ်အမိၚ် ဒဏ်ထံၚ်မွဲအယုက် နူရုၚ်သၞောဝ်ဓဝ်ဍုၚ်သေံ ဖျေံလဝ် ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၅ ဂှ်တုဲ ဒှ်ကောန်ဒုဟ်ဂြိပ်ဒဴမွဲတၠရောၚ် ဂးလဝ် ပ္ဍဲလိက်စၟတ်သမ္တီ ဗၠာဲသၟိၚ်ရ။

ဒံက်တာ သဵုဖါတ်ဝွံ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၄ ၊ ဂိတုအဝ်ဂါတ် တေံ ဟွံမိက်ကဵုၚုဟ်လိၚ် ကုကောန်လိၚ်ကၠောန်ကၠအ် (ကောန်ဍုၚ်ဗၟာ) ၅ တၠတုဲ ၜုၚ်ကဵုလေံဒုက်၊ ဗာ်ဂစိုတ်ကဵုမြတုဲ စံၚ်ထောံရ၊ နကဵုအမှုဏံရ ရပ်လဝ်ညးတေံ နကဵု (ပ) ၄၃၇၇/၂၅၅၆ ပ္ဍဲဗ္ဒိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ် ဖေတ်ပူရဳ ခရိုၚ်ဖေတ်ပူရဳတုဲ လလဴစွံ(ကဝါ)လဝ် နကဵုတၚ်ဒုၚ်လျိုၚ်ရ။ နူကဵုဂှ်ရ ညးတေံဂြိပ်ပါဲဒဴဒၟံၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ် အတိုၚ်စၟတ်သမ္တီဗၠာဲသၟိၚ်သေံရ။

ကောန်ဍုၚ်သေံ ဒံက်တာသဵုဖါတ် (က) နာဲအံၚ်မေန် (၆၂) သၞာံ (အပါ) ဥူကိက်၊ ဂကူသေံ-မန် (အ္စာသဝ်ဇၞော် ဝဳယဲကောန်တၟံ ခယျာဍာတ်) ဝွံ ဒှ်ညးတန်တဴကၠုၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်ကေတ်လဝ်ဝါမ်၊ ခရိုၚ်ဖေတ်ပူရဳ (ဍုၚ်သေံ) ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.