Categories
ပရိုၚ်

သ္ပသ္ဘၚ်သဳကၠဳပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အလန်ဒုတိယမ္ဂး ခက်ကဵုကမၠောန် NCA ကဵု ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံရောၚ် UNFC ဟီု

သ္ဘၚ်သဳကၠဳပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အလန်ဒုတိယ သွက်ဂွံကၠောန်ပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ သၞာံ ၂၀၁၇ ဂှ် ယဝ်ဖန်ကၠောန်အာ ကေုာံဂကောံရပ်လွဟ် ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ၈ ဂကောံဂှ်ရမ္ဂး ဍေံဇီုကပိုက်ကဵု ကမၠောန် NCA ကဵု ကမၠောန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ်ရောၚ် သာ်ဝွံ ဓမံက်လဝ် ပ္ဍဲလိက်လလောၚ်တြး သောၚ်က္လးလဝ် စပ်ကဵုဒက်ပ္တန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ် နူUNFC ပ္တိတ်လဝ် ပ္ဍဲဒဳဇြေမ်ဗာ ၁၃ ဂှ်ရ။

“သွက်ဂွံၜိုဟ်လလံအလုံဍုၚ်မွဲဂှ် ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဖအိုတ် ဒးကဵုပါလုပ် ပ္ဍဲပေါဲသဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ရောၚ်၊ လၟုဟ်ဂှ် ဆ ဂကောံရပ်လွဟ် ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ၈ ဂကောံဂှ်ဟေၚ်ရ ဂွံအခေါၚ်ပါလုပ်တုဲ၊ ယဝ်ဆက်ကၠောန်အာ ကေုာံ ၈ ဂကောံဏံရမ္ဂး ပိုဲညာတ်ကေတ် နဲကဲဍာံဍာံဟွံသေၚ်ရ ” သာ်ဝွံ နာဲဟံသာ ဒုဥက္ကဌ UNFC ဟီုကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

အ္စာပရိုၚ်တံ အဃောသၟာန်မံၚ်နာဲဟံသာ ပ္ဍဲကာလသ္ဘၚ်သဳကၠဳ ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံအလန်ပထမတေံ (21 C Peace News Lab)
အ္စာပရိုၚ်တံ အဃောသၟာန်မံၚ်နာဲဟံသာ ပ္ဍဲကာလသ္ဘၚ်သဳကၠဳ ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံအလန်ပထမတေံ (21 C Peace News Lab)
ပၞောဝ်ကဵုဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် နွံ ၂၀ ဂကောံပြၚ်ဂှ် ဆ (၈) ဂကောံရ ဂွံထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲ NCA ဂှ် ညံၚ်ဍေံဟွံဒှ်အတိုၚ်မွဲအလုံဍုၚ်ကီု၊ အတိုၚ်ဗီုတိထ္ၜးဂၠံၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပ္ဍဲလိက်ကသုက် NCA မ္ဂး ပ္ဍဲအရာချူ မူပၞောန်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အပြောံဂှ်ကီု၊ ပ္ဍဲအရာသ္ပဒ္တန်ဂှ်ကီု ဍေံဟွံဒှ် အတိုၚ်မွဲအလုံဍုၚ်သၟးဟွံက သွက်ဂွံပါလုပ် အလုံညးဖအိုတ်ဂှ်လေဝ် တၠုၚ်လအာဟွံမွဲ သာ်ဝွံ ဂးလဝ်ပ္ဍဲလိက်လလောၚ်တြးဂှ်ရ။

“ယဝ်ဆက်ဓမံက်ရုပ်ရဴ သ္ဘၚ်သဳကၠဳပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အလန်ဒုတိယမ္ဂး ပ္ဍဲပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ဒးကဵုလုပ်သဳကၠဳအလုံဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဖအိုတ်တံကၠာရောၚ်၊ ဒုၚ်တဲတၚ်ဏံမာန်တှေ် အရာဆက်ကၠောန်အာ ဂတဂတတေံဂှ် စိုပ်တရဴမာန်ရောၚ်” နာဲဟံသာ ဂးရ။

ပ္ဍဲဒဳဇြေမ်ဗာ ၁၂ ဂှ်လေဝ် ဂကောံထ္ပက်တဲ NCA ၈ ဂကောံ ကဵု ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ အလဵုအသဳတံ ဆဵုဂဗညးသ္ကံ ပ္ဍဲဌာနဗဟဵုပရေၚ်သၟဟ်သၟန်ကောန်ဂကူ ကေုာံ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ (NRPC) ပ္ဍဲဍုၚ်လ္ဂုၚ်တုဲ သဳကၠဳလဝ် သွက်ဂွံကၠောန်ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူ အရၚ်ဂွံပ္တိုန်ထ္ၜး ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳ ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အလန်ဒုတိယတေံရ ဂွံတီကေတ်။

“ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ပိုဲဖအိုတ် သွက်ဂွံကၠောန်ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူဂှ် ပဠေဝ်ပဠေတ် တုဲဒှ်ဍိုက်ပေၚ်ဒၟံၚ်အိုတ်ယျ” ပဒဵုသဝ်ကွေဝ်ထူဝေန် ညးအုပ်ကာနာနာ ဗော် KNU ဟီုရ။

သ္ဘၚ်သဳကၠဳပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံဂှ် ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵုစိုတ်ဓါတ်ပေန်လုၚ်ဍာံဍာံရရောၚ်ဟီုကၠာရ ယဝ်သ္ပထောံမဇ္ဇျှဟ် စွံကၠေံဥပေက္ခာ ကုကတ္တိကဝတ်ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ ကေုာံ တၚ်နၚ်လိက်ကသုက်ပေန်လုၚ်ဂှ်မ္ဂး သွက်ဂွံဒက်ပ္တန် ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍာံဍာံ ကေုာံ ပရေၚ်သၟဟ်သၟန်ကောန်ဂကူဂှ် သ္ၚောဲအာမံၚ်ဏီရောၚ်။ မိက်ဂွံဒက်ပ္တန် ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံ ဖေဝ်ဒရေဝ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဍာံဍာံမ္ဂး သွက်ဂွံဂၠာဲသွဟ် ၜိုဟ်ဟ်သြိုဟ်ဟ်ဂှ် ဒးဂၠါဲဗွိုၚ်ခိုဟ်ဟ် ဒးပံက်ကဵုဂၠံၚ် ညံၚ်ဂွံပါလုပ်ကၠုၚ်အလုံညးဖအိုတ်ရောၚ် သာ်ဝွံ ဓမံက်လဝ် ပ္ဍဲလိက်လလောၚ်တြး UNFC ဂှ်ကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.