Categories
ပရိုၚ်

ဒပ် KNU ကၠုၚ်ပန် ဗ္ဒိုပ်ဒပ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပ္ဍဲကြုၚ်ဗ္တဳ

ပ္ဍဲဂိတုဂျန္နဝါရဳ စၟတ်တ္ၚဲ ၁၁ ပယျဵုယး အခိၚ်ၜိုတ် ၅ နာဍဳကဝက်ဂှ် ဒပ်ဗော်ကရေၚ် KNU ကၠုၚ်ပန်ဗ္ဒိုပ်ကြုၚ်ဗ္တဳ ခရိုၚ်ထဝါဲ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒေသပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗု၊ ရးတၞၚ်သဳတေံရောၚ် ဂွံပရိုၚ်ရ။

ပ္ဍဲဗ္ဒိုပ်ကြုၚ်ဗ္တဳဂှ် ဗေါဲဗ္တိုက်လအ်ၜိုတ် ၁၅ မိဏေတ်တုဲ ပယာံဒေါဝ်တ္ၚဲ အခိၚ်ၜိုတ် ၁၂ နာဍဳကဝက်ပၠန်ဂှ် ထပ်ဒှ်ပန်ညးသ္ကံ ပွိုၚ်ၜိုတ် ၁၀ မိဏေတ် အကြာကြုၚ်ဗ္တဳ ကဵု ကွာန်တဵုလွဳ(ကၞုဲယာံ) မွဲလဝိုက်ပၠန် သာ်ဝွံ ညးတာလျိုၚ်မွဲတၠ နူခရိုၚ်ထဝါဲ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟီုကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

ညးတာလျိုၚ်ဂမၠိုၚ် နူဗော် KNU ကဵု NMSP ပ္ဍဲပေါဲပ္ညဳသဳကၠဳတုဲကၠုၚ်တေံ (NMSP)
ညးတာလျိုၚ်ဂမၠိုၚ် နူဗော် KNU ကဵု NMSP ပ္ဍဲပေါဲပ္ညဳသဳကၠဳတုဲကၠုၚ်တေံ (NMSP)

ညးတာလျိုၚ်ဂမၠိုၚ် နူဗော် KNU ကဵု NMSP ပ္ဍဲပေါဲပ္ညဳသဳကၠဳတုဲကၠုၚ်တေံ (NMSP)
ညးတာလျိုၚ်ဂမၠိုၚ် နူဗော် KNU ကဵု NMSP ပ္ဍဲပေါဲပ္ညဳသဳကၠဳတုဲကၠုၚ်တေံ (NMSP)
“ဂျာန်နဝါရဳ ၁၁ ဖါနူဂယးပြဟ်ဂှ် ဒပ် KNU ပန်ခ္ဍိုၚ်နၚ်လွဟ်ဇၞော် ၜိုတ် ၄၀ မမွဲတဲ၊ ရုၚ်ဒပ်ပိုဲဂှ် လီုလာ်အာရ” သာ်ဝွံ ညးတာလျိုၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် ဟီုရ။

ပ္ဍဲဒဒှ်ဏံဂှ် ဒပ်ပါ် ၂ ကေုာံ ဒပ်ပါ် ၃ နူတံဒပ် (၁၀) သၟဝ်မဟာဒပ် ၄ KNU ဂှ် ပံၚ်တောဲ ဒြဟတ် ၜိုတ် ၄၀ တၠ ကၠုၚ်ပန် ဗ္ဒိုပ်ကြုၚ်ဗ္တဳ- သာ်ဝွံ ဌာန်ပရိုၚ်မန် ဂွံတီကေတ် နူဒ္တန်တမ်ပရိုၚ် မချိုတ်ပၠိုတ်မွဲရ။

ပ္ဍဲပေါဲဗ္တိုက်ဂှ်ဝွံ သ္ဂံၚ်နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟွံအောန်နူ (၃) တၠ ဒးအာဝပ်လွဟ်နွံကၠာလေဝ် ဂွံဒးအာဇၞော်ဇၞော်ဂှ် ဟွံမွဲရောၚ် ဂွံတီကေတ်နူကဵုလ္ပာ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတုဲ လ္ပာ်ဗော်ကရေၚ် KNU မုစိတၠ ဒးဝပ်ကီု လ္ပာ်ညးတံ သ္ပဒ္တန်ဟွံဂွံဏီရောၚ် ညးလျိုၚ်ရုၚ်ဆက်ဆောံခရိုၚ်ဗိက်-ထွဲာ ဗော် KNU သဝ်ပဒိုဝ်ဝေန်ဃာၚ် ဟီုကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်နွံရ။

ဗ္ဒိုပ်ကြုၚ်ဗ္တဳဝွံ အတိုၚ်လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ်ဒေါံပန်ပှော် (အဆံၚ်ပွိုၚ်တွဵုရး/အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ် သၞာံ ၂၀၁၂ တေံ) မ္ဂး ပ္ဍဲဒ္တန်ဒပ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဂွံလဝ် ၁၈ ဒၞါဲဂှ် ဗ္ဒိုပ်ကြုၚ်ဗ္တဳဏံ ဍေံလုပ်အဝေါၚ်ဒ္တန်ဒပ် တံဒပ်လၟိဟ် (၂) ကၞောတ်ကြုၚ်ကၚ် ဒေသပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗုတေံရ ဂွံတီကေတ်။

ဗော် KNU ဂှ် ထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲ ဒေါံပန်ပှော်ကေုာံအလဵုအသဳ နအဆံၚ်တွဵုရး/အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်သၟးဟွံက သီုထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ် ဒေါံပန်ပှော်အလုံဍုၚ် NCA တုဲကီုလေဝ် တုပ်လဝ်စိုတ် ဒၞါဲဒ္တန်ဒပ် ကေုာံအလဵုအသဳဂှ် ဟွံမွဲဏီ ဂွံတီကေတ်ရ။

ဒပ်မဟာဒပ် ၄ KNU ဝွံ ပ္ဍဲကၞောတ်သၞာံ ၂၀၁၆ တုဲကၠုၚ်ဏံ ၜက်လုပ် ပ္ဍဲဗွိုၚ်တိဍာ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတုဲ ဒှ်ကၠုၚ်ပေါဲဗ္တိုက် ကေုာံ ဒပ်ခရိုၚ်ထဝါဲ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဗၞတ် ၄ ဝါတုဲရ။

ဒပ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗု နူဗော် KNU ကဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတံ ညံၚ်ဟဂွံထပ်ဒှ် ပဋိပက္ခလွဟ်ပၠန်ဂှ် အဃောဂိတု သေပ်တေမ်ဗာ ၁၁ တုဲကၠုၚ်ဏံ မွဲမွဲလ္ပာ် ညးတာလျိုၚ်ပိပိတၠ ပံက်စွံလဝ်ကမ္မတဳပရေၚ်ဆက်ဆောံ တုဲရဂှ်လေဝ် ဂွံတီလဝ် နူညးတာလျိုၚ် ၜါလ္ပာ်တံကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.