Categories
ဂလာန်ညးဒါန်လိက်

အလဵုအသဳ/ ဒပ်ပၞာန်ဗၟာ အခိၚ်တ္ၚဲဏံ စေတၞာနွံ လတူသၞောဝ်ဖေဝ်ဒရေဝ်ညိဟာ

အပ္ဍဲကဵုအကြာဏံ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ၊ ဗော်အပ္ဍဲဍုၚ် (၂) ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန် ကဵု ဗော်ကောန်ဂကူမန်တံ ပၠတရဴတုဲ ကၠောန်ဗဒှ်ပေဲါသဳကၠဳ စပ်ကဵုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အလုံကောန်ဂကူရောၚ်။ အဓိက ပ္ဍဲကဵုပေဲါသဳကၠဳဏံမ္ဂး ညးစၞးနူကဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ဂမၠိုၚ်ကီု ညးစၞးနူကဵုညးဍုၚ်ကွာန်တံ သွက်ဂွံပတိုန်ထ္ၜး စပ်ကဵုတၚ်သဇိုၚ် ဒးနွံထေက် ပ္ဍဲကဵု ကၟိန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်ဂှ် သွက်ဂွံချပ်ဗစာအာရောၚ်။

ပ္ဍဲကဵုအရာလၟေၚ်ပရေၚ်ကမၠောန်ဏံဂှ် အဓိက က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ကောန်ဂကူမန်တံ ဒးသဳကၠဳ ဖျေံမူသွက်ဂွံဒက်ပတန်ပတိုန် ကၟိန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်ရောၚ်။ ပ္ဍဲအရာ ဒက်ပတန်ပတိုန် သၞောတ်ဝ်ဖေဝ်ဒရေဝ်ဂှ် နကဵုကောန်ဂကူမန်တံ ဒးချပ်သွက်အလုံဍုၚ်ရောၚ်တုဲ မွဲအခိၚ်ဓဝ် ဒးချပ်ပရူကောန်ဂကူဇကုကီုရောၚ်။ ကာလပိုဲတံ ဟီုဂးတိုန် ဒက်ပတန်ကၟိန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်မ္ဂး စပ်ကဵု အခေါၚ်အရာတုပ်သၟဟ်ဂှ် ဒးဟီုကၠုၚ်တၟာဂလိုၚ်တုဲ အဓိ်က တ္ၚဲဏံ အလဵုအသဳ/ ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ ဂွံလဝ်စေဝ်လတူအခိၚ်တ္ၚဲဏံဂှ် ညးတံ ဗလးကဵုမာန်ိညိဟာ ဒးဒှ်ဒၟံၚ်သံသယ နွံမံၚ်ကီုရ။

ပရေၚ်တုပ်သၟဟ် (တန်းတူရေး) ဂှ် ဍေံဒှ် ပ္ဍဲကဵုဇၟာပ်ပ်ဒၞာဲရောၚ်။ ကိုပ်ကၠာအိုတ် ဒးသဳကၠဳအာဂှ် ကၟိန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်ဏံ ဒက်ပတန် ဗီုလဵုရော။ အဓိက အလုံကောန်ဂကူပိုဲ ညာတ်ကေတ်ဂှ် ဗတောန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်ဂှ် အဓိက သွက်ဂွံဒက်ပတန်အာကဵု တွဵုရးကောန်ဍုၚ်အရေၚ်ဂမၠိုၚ်ရောၚ်။ ကိုပ်ကၠာအိုတ် ယဝ်ရ ဟီုဗီုဂှ်မ္ဂး ဗီုပြၚ်ဒက်ပတန်လဝ် ကၟိန်ဍုၚ်ပစ္စုပ္ပန်ဏံ တွဵုရး (၇) တွဵုရး ရးဒေသဇၞော် (၇) ဒေသဂှ် ဒးပလီုကၟေံတုဲ အဓိက ဒးဒက်ပတန်အာ ကၟိန်ဍုၚ်ဏံ နဒဒှ်ဗီုပြၚ်ကၟိန်ဍုၚ်ရောၚ်။ အဓိက ဂကူဗၟာတံ ဒးချူခၞံ ဒးဒက်ပတန်ပတိုန် တွဵုရးဍုၚ်ဗၟာ (ဗမာပြည်နယ်) ရောၚ်။

တ္ၚဲဏံ ဂကူဗၟာတံ ဒးဒက်ပတန်ပတိုန် တွဵုရးတၞဟ်ခြာမွဲရောၚ်ဂှ် စဵုကဵုလၟုဟ် အလဵုအသဳဗၟာကီု ကောန်ဂကူဗၟာတံကီု ဟွံဂွံချပ်ဗစာလဝ် မွဲလှေ်ဏီရ။ ဒၞာဲဂကူဗၟာတီုကၠီုမံၚ်တံဂှ် ဒးဒက်ခၞံပတိုန်တွဵုရးဂကူဗၟာရောၚ်။ လတုဲ ဒၞာဲဒေသကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တံ ထုဲနှဴမံၚ်ဂၠိုၚ််ၚ်တံဂှ် တွဵုရးကောန်ဂကူဂမၠိုၚ် (အမျိုးသားများပြည်နယ်) မံက်တိုန်မာန်တုဲ ဂကူဗၟာတံ ဒးသၠးကဵုရောၚ်။ အဓိ်က ဂကူဗၟာတံ ဒက်ပတန်ပတိုန် တွဵုရးဍုၚ်ဗၟာတုဲဒှ်မ္ဂး ပၞးတုပ် ဒးမံၚ်စံၚ်အာကဵု ကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တၞဟ်ဟ်တံဂှ် ဂကူဗၟာတံ ဒုၚ်တဲမာန်ညိဟာ။

ပရေၚ်တုပ်သၟဟ်မွဲသာ်ပၠန်ဂှ် စပ်ကဵု အဝဵုပိတန်ရောၚ်။ အဝဵုပရေၚ်အုပ်ဓုပ်၊ အဝဵုခၞံဗဒှ်သၞောဝ်၊ အဝဵုကုတ်သၞောဝ်ဒန်သၞောဝ်တံဂှ် နွံမံၚ်ကဵု ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးတေံရောၚ်တုဲ ဗီုအခိၚ်လၟုဟ် နကဵုအလဵုအသဳမွဲဟေၚ် ထိၚ်လဝ်အဝဵု နူကဵုဗဟဵုဂှ် ကၠောန်သ္ပဟွံဂွံသက်က်ရောၚ်။ အဝဵုအလဵုအသဳ ကၟိန်ဍုၚ် နွံမံၚ် ပစ္စုပ္ပန်ဏံဂှ် ဒးတြးဗစိုပ်ကဵု တွဵုရးတၟာဂလိုၚ်ရောၚ်။ အလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် အဓိက ဆက်စပ်မံၚ်ကဵု ကၟိန်ဍုၚ်ဟေၚ်ရ အခေါၚ်ဖန်ဖက် ဖန်ဇန်နွံရောၚ်။ ရံၚ်အာဗီုပြၚ်ဏံမ္ဂး အလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် ဒးဗလးထောံအဝဵုညးတံ ဗၞတ် (၇၅) တၟအ်ကၠံရောၚ်။

အလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ်တၟိဂှ် ဗီုအလဵုအသဳလၟုဟ် အဝဵုကေံဇျှာပ်လဝ် ပ္ဍဲကဵုညးတံ ဟွံမွဲသက်က်တုဲ မဒးပါ်ပရအ်ကဵု အဝဵုကဆံၚ်တွဵုရးတေံရောၚ်။ စပ်ကဵု သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးတေံဂှ် တွဵုရးညးကုညး ခါန်ကၞက်ပတိုန်ကေတ်တ်ရောၚ်တုဲ အလဵုအသဳတွဵုရးဂှ် ဟွံဆက်စပ်ကဵု အလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ်ကွေံကွေံရောၚ်။ ပ္ဍဲကဵုအကာဲအရာဏံဂှ် ဂကူဗၟာတံ ဒုၚ်ကေတ်မာန်ညိဟာ။

လက္ကရဴ ကိစ္စပရူဒပ်ပၞာန်ဟီုဂှ် သွက်ဂွံပညဳပညပ်အာ ညးသကအ် ဝါတ်ဂါတ်အိုတ်ရောၚ် ဟီုစဂွံရ။ အဓိ်က ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ ဟီုမံၚ်အခိၚ်တ္ၚဲဏံဝွံ ဒပ်ပၞာန်တ္ၚဲဏံဂှ် ဒှ်ဒၟံၚ်ဒပ်ပၞာန်ကၟိန်ဍုၚ်ရရောၚ် သ္ပစၞးမံၚ်ကဵု ကောန်ဍုၚ်အရေၚ် ဖအိုတ်ရရောၚ် ဟီုဂးလဝ် နွံရ။ ဆဂး သွက်ဂကူမန်ကီု ကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တၞဟ်ဟ်တံဂှ် ဒပ်ပၞာန်ဏံဂှ် ဟွံသ္ပစၞး ကုညးတံရ။ အဓိက ဂကူမန်ပိုဲ ညာတ်ကေတ်ဂှ် ဒပ်ပၞာန်ဒးစဵုဒၞာ ကောန်ဂကူပိုဲဂှ် ဒးဒက်ပတန်လဝ် ပ္ဍဲကဵုသၟဝ်တဲ တွဵုရးပိုဲတံ ထေက်ရောၚ် ညာတ်ကေတ်ရ။

ဒပ်ပၞာန်ဗၟာဂှ် ဒးက္လေၚ်ဒက်ပတန်ရောၚ်။ ကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တံ ဒးပါလုပ်ဖအိုတ်တုဲ ဒးဒှ်စဵုဒၞာကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တံရောၚ်။ တ္ၚဲဏံ ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံဂှ် ဍေံတံ ဟွံမိက်ကဵုပလေဝ် ဒပ်ပၞာန်ဍေံတံရ။ ဒပ်ပၞာန်ဏံ သွက်ဒှ်ဒပ်ပၞာန်ကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တံ ညံၚ်ဟွံဂွံပျဲပျာံ သ္ပမာန်ကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တံဂှ် ပၟိက်ဇၞော်ကွေံရ။

လတူအကာဲအရာဏံဂှ် နူကဵု ဂကူဗၟာ အလဵုအသဳဗၟာ ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ ဒုၚ်တဲမာန်ညိဟာ၊ သွဟ်ဍေံ မံက်အာရောၚ်။ ယဝ်ရ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗၟာတံ လညာတ်တုပ်စိုတ် လတူလညာတ်ကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တံ ပြဟ်ဟ်မ္ဂး ကၟိန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်ဂှ် မံက်တိုန်မာန်ရောၚ် ပတိုန်ထ္ၜးဏာရအဴ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.