Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

ရဲသုင်စောဲsocial mediaတအ် ဒးစွံသတိကဵု ပီုပြင်ပရိုင်ပတောံ နဲကဲတင်မသုန်(၅)တင်

ရဲကၠောန်ဗဒှ်ပရိုင်ပတောံတအ် နဲကဲလဵုမွဲ ဍေံတအ်ကၠောန်စလေပ်ဂှ်တှေ် မိက်ဂွံကဵုနကဵုလညာတ်ကီုရ။ နဲကဲဍေံတအ်ကၠောန်ဖန်ဗဒှ်စလေပ်ဂှ်တှေ် ပိုဲတအ်ဂၠိုက်ဂၠာဲ သ္ရဳဂၠိပ်ရံင်တုဲ နွံမံင်ဗီုပြင်နဲကဲ တင်မသုန်(၅)တင်ရ။

ရဲကၠောန်ဗဒှ်ပရိုင်ပတောံတအ် နဲကဲလဵုမွဲ ဍေံတအ်ကၠောန်စလေပ်ဂှ်တှေ် မိက်ဂွံကဵုနကဵုလညာတ်ကီုရ။ နဲကဲဍေံတအ်ကၠောန်ဖန်ဗဒှ်စလေပ်ဂှ်တှေ် ပိုဲတအ်ဂၠိုက်ဂၠာဲ သ္ရဳဂၠိပ်ရံင်တုဲ နွံမံင်ဗီုပြင်နဲကဲ တင်မသုန်(၅)တင်ရ။

(၁)ကုတ်ဆက်လဝ်ဗီုပြၚ် လိက်တၞးပရိုၚ်ဂျာနယ်(သတၚ်းစာ)တုဲ ဖန်ကၠောန်ဗဒှ်ပရိုၚ်ပတောံ

ကုတ်ဆက်လဝ်ဗီုပြၚ် လိက်တၞးပရိုၚ်ဂျာနယ်(သတၚ်းစာ)တုဲ ဖန်ကၠောန်ဗဒှ်ပရိုၚ်ပတောံဟီုဂှ် စုတ်လဝ်က္ဍိုပ်လိက်၊ စၟတ်တ္ရဲ၊ ဗီုရုပ်ပတောံတုဲ ပတုပ်လဝ် ညံၚ်ကဵုလိက်ပရိုၚ်တအ်တုဲ တြးပတိတ်မံၚ်ပရိုၚ်ပတောံတအ်ဂှ်လေဝ် ဒှ်နဲညးဗှ်ပရိုၚ်တံ စိုတ်ဂွံလုပ်၊ ဂွံပတှေ်စလောဲ မွဲနဲကီုရ။ အခိၚ်ခေတ်ကာလလၟုဟ်ဏံဝွံ ဌာနပရိုၚ် လုပ်ကဵုသၞောဝ်တအ် တက်ပတိတ်အောန်ကၠုၚ်မံၚ်ဂှ် ပိုဲဒးစွံသတိထေက်ရောၚ်။

 (၂)ကၠောန်လဝ်ဗီုပြၚ်screenshotတုဲ တြးပရိုၚ်ပတောံ

ကၠောန်လဝ်ဗီုပြၚ်screenshotတုဲ တြးပရိုၚ်ပတောံဟီုဂှ် ရဲကၠောန်ဗဒှ်ပရိုၚ်ပတောံတအ် ကဵုက္ဍိုပ်လိက်ပရိုၚ်ပတောံ ဖန်ဗဒှ်လဝ်တအ်ဂှ်ကီု၊ ဗီုပြၚ်ဍေံတအ် အတိုၚ်မိက်ဂွံဒှ်ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်စကေတ်တ်တုဲ တက်လဝ်screenshotတုဲ နကဵုအကံက်ပတောံဗွဲမဂၠိုၚ်၊ pageဗွဲမဂၠိုၚ် တြးပတိတ်မံၚ် ပရိုၚ်ပတောံရ။ ဟိုတ်နူဒှ်မံၚ် ဗီုပြၚ်screenshotတုဲ တြးပတိတ်စ လ္တူsocial mediaတအ် လောဲသွာၚ်ဂှ်ရ ပိုဲတအ်ဒးစွံသတိရောၚ်။

(၃)ပတိတ်လိက်ပရိုၚ်လလောၚ်တြးတုဲ  ကၠောန်ပရိုၚ်ပတောံ

ပတိတ်လိက်ပရိုၚ်လလောၚ်တြးတုဲ ကၠောန်ပရိုၚ်ပတောံဂှ်တှေ် ကေတ်လဝ်တံဆိပ်ခြာlogo ဂကောံမွဲမွဲတုဲ ကၠောန်ပတောံလဝ် ညံၚ်ကဵုLogoဇေတ်တ်တအ်ဂှ်တုဲ ရဲကၠောန်ဗဒှ်ပရိုၚ်ပတောံတအ် ချူလလောၚ်တြး ပတိုန်စလေပ်ရ။ ကၠောန်ဖန်ဗဒှ် ဗီုဗီုဇဏံဂှ် မၞိဟ်ဗှ်မံၚ်ပရိုၚ်တအ် ပတှေ်စလောဲရ။ ဒၟာနူဂှ်ရ နူကဵုဂကောံတအ်

ဒးကလေၚ်သောၚ်ကလးမံၚ် လိက်လလောၚ်တြးညးတအ်ဂှ် ပိုဲဂွံဆဵုကေတ်မံၚ်ရ။ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ဆဵုလိက်လလောၚ်တြး logoဂကောံမွဲမွဲမ္ဂး logoဏံဍာံဍာံရဟာ၊ ပတောံဟာဂှ် ဂၠိုက်ဂၠာဲတုဲမှ ပတှေ်စှေ်စိုတ်ထေက်ရောၚ်။

(၄)ပရောပရာဒှ်လဝ်တုဲတုဲတေံဂှ် ညံၚ်ကဵုဒှ်မံၚ်လၟုဟ်ကီု ဖန်ဗဒှ်ပရိုၚ်ပတောံ

အခိၚ်လောန်တုဲကၠုၚ်တေံ ပရိုၚ်မွဲမွဲကီု၊ ပရောပရာဒဒှ်မွဲမွဲကီု ဒှ်လဝ်တုဲတုဲတအ်ဂှ် ညံၚ်ကဵုဒှ်မံၚ် အခိၚ်လၟုဟ်ကီု ကလေၚ်သုၚ်စောဲမံၚ်ဂှ် ပိုဲဂွံဆဵုကေတ်ရ။ စၟတ်တ္ရဲ နူကဵုပရိုၚ်တြေံတြေံတေံဂှ် ပဠောဝ်ထောံတုဲ စုတ်လဝ်စၟတ်တ္ရဲ အခိၚ်လၟုဟ်တုဲ တၚ်နၚ်ပရောပရာတအ်ဂှ် ဗီုပြၚ်ဒးစိုတ်ဂှ် ဍေံတအ် ကလေၚ်ပဠောဝ်တုဲ ပတိုန်လေပ်မံၚ်ဂှ်ရ ပိုဲဒးစွံသတိရောၚ်။

(၅) ကဵုလဝ်creditတုဲ ပတောံပတိုန်မံၚ်ပရိုၚ် ညံၚ်ရဴဌာနလုပ်ကဵုသၞောဝ်တအ်ကီု ဖန်ဗဒှ်ဒၟံၚ် ပရိုၚ်ပတောံ

ကဵုလဝ်creditတုဲ ပတောံပတိုန်မံၚ်ပရိုၚ် ညံၚ်ရဴဌာနလုပ်ကဵုသၞောဝ်တအ်ကီု ဖန်ဗဒှ်ဒၟံၚ် ပရိုၚ်ပတောံဂှ်တှေ်

Postပတိုန်မံၚ် လ္တူsocial mediaဗွဲမဂၠိုၚ်တအ်ဂှ် သၟဝ်လိက်ပရေၚ်ဂှ်ကီု၊ သၟဝ်ပရိုၚ်ဂှ်ကီု စုတ်စွံလဝ်creditနွံရ။ Postလ္ရဵုဂှ်တှေ် အတိုၚ်ပရိုၚ်မွဲပိုဒ်ဂှ် ပဠောဝ်ထောံ တၚ်နၚ်ဗၠေတ်တ်တုဲ သၟဝ်ဂှ်စုတ်ထောံcreditတုဲ ညံၚ်ရဴ နူကဵုဌာနပရိုၚ်လုပ်ကဵုသၞောဝ် ပတိုန်လဝ်ကီု ပတိုန်ထၜးမံၚ် ပရိုၚ်ဗၠေတ်တ်တအ်ဂှ် ဒးစွံသတိရောၚ်။

ရံၚ်ကဵုနဲကဲ တၚ်မသုန်(၅)တၚ်ဏံတုဲ ရဲကၠောန်ဗဒှ် ပရိုၚ်ပတောံတအ်လေဝ် နဲကဲဗီုပြၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ပတိုန်ဒၟံၚ် ပရိုၚ်ပတောံဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။ ပတှေ်ဒးအာ ပရိုၚ်ပတောံမ္ဂး ဒှ်အန္တရာယ် သွက်ဘဝပိုဲလေပ်ရ။ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ညံၚ်ဂွံစဳစာန်လ္တူပရိုၚ်၊ ညံၚ်ဂွံကၠိုဟ်လ္တူပရိုၚ်မာန်ဂှ် စပ်ကဵုကိစ္စ ပရေၚ်ကဵုပညာတအ်လေဝ် ထေက်ကဵုဒးဗှ် ဂၠိုက်ဂၠာဲထေက်ရောၚ်ဂှ် မိက်ဂွံဗတိုက်ဖ္ဍောဝ်ဏာကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.