Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

ဥူယီမန်ကဵု စကိုပ်ပၞာန်တအ် ဆဵုတက်ကျာပ္ဍဲဍုၚ်ဇၚ်မာဲဂှ် ဒးဒှ်ရပရိုၚ်ပတောံမွဲဂှ် ညးကလေၚ်သောၚ်

ဥူယီမန်ကဵု စကိုပ်ပၞာန်သီအဝဵုတအ် ဆဵုဂဗတက်ကျာ သဳကၠဳလဝ်ပ္ဍဲချၚ်မိုၚ်းဂှ်ဂးတုဲ ပရိုၚ်ပတောံမံက်တိုန်ကၠုၚ်ရ။ ပရိုၚ်ဂှ်နူကဵုfacebookအကံက် Aung Naing Htweဂှ်မွဲကဆံၚ် ချူတြးပတိုန်မံၚ် ပရိုၚ်သြဝါဒ ပရိုၚ်ပတောံဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

ဥူယီမန်ကဵု စကိုပ်ပၞာန်သီအဝဵုတအ် ဆဵုဂဗတက်ကျာ သဳကၠဳလဝ်ပ္ဍဲချၚ်မိုၚ်းဂှ်ဂးတုဲ ပရိုၚ်ပတောံမံက်တိုန်ကၠုၚ်ရ။ ပရိုၚ်ဂှ်နူကဵုfacebookအကံက် Aung Naing Htweဂှ်မွဲကဆံၚ် ချူတြးပတိုန်မံၚ် ပရိုၚ်သြဝါဒ ပရိုၚ်ပတောံဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

ဗီုပြၚ်ညးတေံချူပတိုန်လဝ်ဂှ်တှေ် ‘’ပ္ဍဲသၞာံကၠောံသၞာံတၟိဏံ အလန်ပထမအိုတ် လၟေၚ်ပရိုၚ်တၟေၚ်၊ သၞာံတၟိဏံ ကဵုဂွံၜိုဟ်သြိုဟ်ညိ၊ နစကကဵုNUGတအ် တက်ကျာပညဳမံၚ်ပ္ဍဲဇၚ်မာဲရ၊ တုဲပၠန် ဂွံလဝ်ပရိုၚ်နူကဵု ဥူယီမန်ရဏောၚ်၊ ယဝ်ရပရိုၚ်ဏံဗၠေတ်တှေ် ဗက်ဂဗုမာန်မံၚ်’’ဂးတုဲ ချူပတိုန်ထ္ၜးလဝ် လ္တူမုက်လိက်facebookညးတေံသာ်ဏံရ။

ပရိုၚ်ဏံဂှ်နူကဵု ပကောံစၟဳစၟတ်ပရိုၚ် ဒး၊ ဟွံဒး၊ ဒးချပ်ပိုဲတအ် ကလေၚ်စၟဳစၟတ်ရံၚ်တုဲ ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ပတောံမွဲဂှ် ပိုဲတအ်စၟတ်သ္တီလဝ်ရ။

မုဟိုတ်ဂွံဒှ်ပရိုၚ်ပတောံမွဲဟီုတှေ် နူကဵုfacebookအကံက်ဥူရည်မွန်ဂှ် မွဲကဆံၚ် ပရိုၚ်ဏံဂှ်ဒးဒှ်ရ ပရိုၚ်ပတောံမွဲညးကလေၚ်သောၚ်ကလးလဝ် လ္တူမုက်လိက်facebookညးနွံရ။

ဗီုပြၚ်ညးကလေၚ်သောၚ်ကလးလဝ်ဂှ်တှေ် ‘’ပရိုၚ်ဏံဂှ်ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ဗၠေတ်တ်မွဲရ။ ဥူရည်မန်လေဝ် ဟွံမွဲပ္ဍဲဇၚ်မာဲ၊

တုဲပၠန်ကဵုပၞာန်တအ်လေဝ် ဟွံဆဵုဂဗလဝ်ဏီပုဟ်။’’သာ်ဝွံညးကလေၚ်သောၚ်ကလးချူပတိုန်လဝ် သာ်ဏံရ။

ပရိုၚ်ဏံဂှ် ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ပတောံမွဲတုဲ နူဌာနပရိုၚ်လုပ်ကဵုသၞောဝ်လ္ရဵုတအ်လေဝ် ကလေၚ်ချူပတိုန်လဝ် နွံမံၚ်ကီုရ။

ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ညးမဗှ်မံၚ်လိက်ပရိုၚ်တအ်ကီု၊ ရဲသုၚ်စောဲမံၚ်social mediaတအ်ကီု ဆဵုပရိုၚ်မွဲမွဲမ္ဂး လ္ပပတှေ်စှေ်စိုတ်ပြဟ်ညိ။ ဗက်ဂၠာဲကျောဝ်ရံၚ် ဌာနပရိုၚ်လုပ်ကဵုသၞောဝ်တအ် ချိုတ်တ်ဗၠိုတ်တ်တုဲမှ ပတှေ်စှေ်စိုတ် ပါ်ပရအ်ညိဂှ် မိက်ဂွံဗတိုက်ဖ္ဍောဝ်ဏာကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.