Categories
ကဗျ ပရိုၚ်

ဒွါပါၚ်ကျာ် ဒှ်တသိုက်နာနာ

ကြာတ်ကြဴဘဝ
မာနဒးဖျဝ်
ဓဝ်လအေၚ်ဒက်ပ္တန်
ဖန်ဆဵုကုသဵု
ဖဵုခိုဟ်ဂ္စာန်ပ္တုဲ
ပါရမဳဒှ်ၚုဟ်မး
ဗၠးဘဲအန္တရာဲ
နာဲမိဂစာန်ကၠောန်
ကမၠောန်ထာဝရကုသဵု
ဖဵုနိဗ္ဗာန်မံက်
တော်ဒးဗၠးဒဒိုက်
တသိုက်ခိုဟ်ကလိဂွံ
ဇွောံမကုသဵု
ကျာ်ကဵုလဝ်အာဲ …

စေတနာ လှာၜိုပ်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.