Categories
ပရိုၚ်

သၟာကမၠောန်ဗၟာစိုပ်ဍုၚ်မလေဝ်ယှာတအ် ကလေၚ်စဴမာန်ယျ

အေမဳအံၚ် – နကဵု အစီအဇန် လာၚ်က္ၜၚ်ကျာ MAI တအ် ပံၚ်ကောံကဵု ရဲရေၚ်တၠုၚ်ကမၠောန်ပရဟိတတအ်တုဲ သၟာကမၠောန် စိုပ်ဒၟံၚ်ဍုၚ်မလေဝ်ယှာ ရဲမိက်ဂွံကလေၚ်စဴဍုၚ်ဗၟာတံဂှ် သွက်ဂွံဒုၚ်ဖျဴနၚ်စဳဇန် ဒၟံၚ်ရ။