Categories
လိက်ပရေၚ်

သဘၚ် ဒုၚ်တၠုၚ် ညးစၞးဂကူမန် နူၜါဍုၚ်

ညးစၞးမန် တိုန်စိုပ် ပ္ဍဲကောံဓရီုကုလသမဂ္ဂ စပ်ကဵုပရူကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂၠးကဝ်
ညးစၞးမန် တိုန်စိုပ် ပ္ဍဲကောံဓရီုကုလသမဂ္ဂ စပ်ကဵုပရူကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂၠးကဝ်
တိုၚ်ထဝ် – က္ဍိုပ်သကိုပ် ညးဍုၚ်မန်နူၜါဍုၚ် သေံကဵုဗၟာ ဗၞတ်ပန်တၠတံ ဟီုဂလာန်ပရေၚ်ဂကူ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပရေၚ်ပၠန်ဂတးရပ် လွဟ်တံဂှ် ဇၟာပ်ညးမဂွံမိၚ်ကေတ်တံ စိုတ်ဓါတ်ဆာန်ဂကူ ဆာန်ဍုၚ် ကတဵုဒှ်အိုတ်ရောၚ် ပတှေ်ကေတ်ပ္ဍဲစိုတ်ရ။