Categories
ဗဳဒဳယဵု

တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်မရနုက်ကဵု ၆၇ ဝါ

Categories
ပရိုၚ်

တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနူက်ကဵု (၆၇) ဝါ ဗဟဵု ကေုာံ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ် ပံၚ်ကောံကၠောန်ဗဒှ်အာ မွဲဒၞာဲဓဝ်ဏောၚ်

သၟဟ်သၟန် – သဘၚ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၆၇) ဝါ ကဆံၚ်ဗဟဵု ကေုာံ ကဆံၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်အာ ပ္ဍဲကွာန်ကၟာဝက် (ရးဇြာ) ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် မွဲဒၞာဲဓဝ်ရောၚ်ဂှ် ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် ပ္ဍဲကောံဓရီုကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ဗဳဒဳယဵု

တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု ၆၆ ဝါ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ

Categories
ဗဳဒဳယဵု

ပစူပတိုန်ဂတဵုမုက် တ္ၚဲကေါန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု ၆၆ ဝါ

Categories
ပရိုၚ်

ပစူပတိုန်ဂတဵုမုက် တ္ၚဲကေါန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု ၆၆ ဝါ

အဇာတာ – အခန်ကၞာ ပစူပတိုန်ဂတဵုမုက် တ္ၚဲကေါန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု ၆၆ ဝါ ဂှ် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ကၠောန်ဗဒှ်ဏာ ဒၞာဲကွာန်သၞေဟ်ဗ္ဒဝ်၊ ကွာန်လှာကေုာံ ကွာန်လာံသဴတံတုဲ ပ္ဍဲပွိုၚ်မွဲတ္ၚဲ ပတိုန်ဂတဵုမုက် ပစူတိ ပိဒၞဲါရောၚ်ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲကမ္မတဳဍိုက်က္ဍိုပ် ကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် (ဗဟဵု) ဂှ် အလဵုအသဳတွဵုရး ဟွံဒှ်ပါလုပ်

မာံလုၚ် – ပ္ဍဲကမ္မတဳဍိုပ်က္ဍိုပ် ကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၆၆) ဝါဂှ် နကဵုဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရးမန် မိက်ဂွံပါလုပ်ရောၚ် ကိုပ်ကၠာတေံ ဟီုကၠုၚ်လဝ်

Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် (ဗဟဵု) ဂှ် အလဵုအသဳတွဵုရးမန် မိက်ဂွံပါလုပ်ပံၚ်ကၠောန်

မာံသုတ – ပ္ဍဲကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် (ဗဟဵု) မရနုက်ကဵု ၆၆ ဝါ မကၠုၚ်စိုပ် ပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၆ ဏံဂှ် အလဵုအသဳ တွဵုရးမန်တံလေဝ် မိက်ဂွံပံၚ်ကောံပါလုပ်ကၠောန်ဗဒှ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။