Categories
ပရိုၚ်

ၜိုတ်ဂိတုဏံအိုတ် ညံၚ်ဂွံဒှ်ပ္တိုန်စရၚ်ဗော်သ္ပစၞးဂကူမန်ဂှ် ဂစာန်အာဏောၚ်

ဗော်သ္ပစၞးဂကူမန် ညံၚ်ဂွံဒှ်ဗော်လုပ်သၞောဝ်ဂှ် ဒှ်မာန်တှေ် ၜိုတ်ဂိတုဏံအိုတ် ပ္တိုန်စရၚ်ဗော် ပ္ဍဲကမ္မယှေန်ပေါဲရုဲမာဲ ကၟိန်ဍုၚ်တေံဏောၚ် နာဲတၠညး ညးက္ဍိုက်ပ် ကမ္မတဳဒက်ပ္တန်ဗော်သ္ပစၞးဂကူမန် (၂၁) တၠ ဟီုကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

“အတိုၚ်ကောံဓရီုဇၞော် ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ်ဂှ် ကမ္မတဳဒက်ပ္တန်ဗော် (၂၁) တၠလေဝ် ပံက်လဝ်တုဲယျ၊ ကောံဓရီုကမ္မတဳဏံလေဝ် မွဲၜါတ္ၚဲပၠန်တှေ် ကၠောန်အာဏောၚ်၊ နကဵုအဲဂှ် ဒှ်မာန်တှေ် ၜိုတ်ဂိတုမေအိုတ် ညံၚ်ဂွံဒှ်ပ္တိုန်မာန်ဂှ် ဂစာန်အာဏောၚ်” နာဲတၠညး ဂးရ။

ကောံဓရီုဇၞော် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် အလန်ဒုတိယ တုဲအာလၟုဟ်ဂှ် ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ အလုံရးမန် AMDP ကဵု ဗော်ကောန်ဂကူမန် MNP တံ ဟိုတ်နူဟွံသ္ပသမ္တီဂှ်ရ အခါရဂစာန်ကၠောန် ညံၚ်ဂွံဒှ်မွဲဗော်ဂှ်မ္ဂး အခက်ခုဲနွံကၠုၚ်မာန်ပၠန်ဏောၚ်၊ AMDP ကဵု MNP တံ ယဝ်ဟီုကၠုၚ်ပရူတက်ကျာမ္ဂး ဗော်သ္ပစၞးဂကူမန်ကဵု ကမ္မတဳကဵုကသပ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ ပံၚ်တုဲ သဳကၠဳအာဏောၚ် နာဲတၠညး ဂးရ။

ဂကောံသဘာပတိ ပ္ဍဲကောံဓရီုဇၞော် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် အလန်ဒုတိယ (MNA)

ဆ္ဂး ညးအုပ်ကာနာနာ ဗော်ကောန်ဂကူမန် နာဲလျးတၟး ဂးဂှ် “ MNP,AMDP ၜါဗော်ဏံ ပံၚ်ညးသ္ကံတုဲမ္ဂး ဇြဟတ်လဵုလေဝ် ပိုဲဟွံပသှေ်လဝ်ပုဟ်ဂှ် ဟီုလဝ်တုဲမံၚ်ရ၊ ဒှ်ထေက်ဂှ် ဗော်ၜါဏံ ပံၚ်တုဲမှ က္လေၚ်ပံၚ်အာကဵု (၂၁) တၠ ညးတံပၠန်ဏောၚ်၊ ဆ္ဂး ဒဒှ်လၟုဟ်ဂှ် မၚ်လေဝ် ဟွံမၚ်ဗော်ၜါကောံတှေ် ပ္ဍဲညးတံ ရန်တၟံ နွံဒၟံၚ်ရဟာရောတီ၊ ပံက်ဗော်လၟုဟ်ရမ္ဂး အခက်ခုဲဂၠိုၚ်တိုန်ဏောၚ်၊ အတိုၚ်အကာဲအရာ နွံလၟုဟ်ဏံ ယဝ်မၚ်လ္ဇကဵုမွဲချိုန်ခဏတှေ် ပြေပြံၚ်ဂၠိုၚ်ညိဏောၚ် အဲမိက်ဂွံဟီု” သာ်ဝွံ ဟီုကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

ဆ္ဂး ကိစ္စပံက်ဗော်မွဲမွဲဟီုဂှ် ညးလဵုမွဲလေဝ် သ္ဇက်ဒးဟီုပါ်ပါဲဟွံမွဲမံၚ်ရ၊ ပ္ဍဲသၞောတ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဗော်ဇဳဏံ ဇၟာပ်မၞိဟ် အခေါၚ်အရာနွံမံၚ်ဖအိုတ်ရ၊ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ပ္ဍဲအခိၚ်အခါ အာတ်မိက် ပ္တဝ်အာဒၟံၚ်ကဵု ပရေၚ်ဓဝ်ညဳသာဏံ ပံက်ဗော်တၟိမွဲ ထေက်ဟွံထေက်ဟီုဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံရ ကဵုသ္ဂုတ်သွာတ်ဏောၚ် နာဲလျးတၟး ဂး။

မွဲလ္ပာ်တေံလဝ် ဗော် MNP ကဵု AMDP တံ ညံၚ်ဂွံဒှ်ပံၚ်ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ NMSP လေဝ် ဂစာန်ဒၟံၚ်ဖိုဟ်တုဲ ဒဵုကဵုသၞာံဏံအိုတ် ဟွံဒှ်ပံၚ်ဏီမ္ဂး ဒးစွံစိုတ်မွဲဗီုဏောၚ်တုဲ ထေက်ကဵုဒးပါဲထောံတှေ် ပါဲထောံဏောၚ်ဂှ် နာဲဟံသာ ဒုဥက္ကဌဗဟဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟီုလဝ်တုဲမံၚ်ကီုရ။