Categories
လညာတ်ပါ်ပါဲ

သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ရုဲဂၠံၚ်ဍာန်လ္ပကဵုဗၠေတ်

လောန်ကၠုၚ်မွဲအခိၚ်တေံ “ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်” ဟီုဂးတိုန်ဗက် ညးဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်ပိုဲ ဖေက်လကိုတ်တိုန်ရ၊ အခိၚ် လၟုဟ် “ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်” မိၚ်တိုန်ဗက် ညးဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်ပိုဲ မိက်ဂွံဇအိုန်ဇရက္ဍုဟ်မၠိကၠုၚ်ရ။ မုဟိုတ်ဂွံတၞဟ် ခြာ အာရောမ္ဂး သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လောန်ကၠုၚ်မွဲအခိၚ်တေံဂှ် ကၠောန်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မ္ဂးဒးသာဲနူသ္ၚိဌာန်ကောန်ဇာတ် ရ။ ဒးဒုၚ်ရပ်ဒးအချုက်ဒးထံၚ်၊ ဒးဒုၚ်အိုတ်လမျီုမာန်မံၚ်တုဲ ဂကူမန်ပိုဲဖေက်လကိုတ်တဴရ။ အခိၚ်လၟုဟ် သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂၠိုၚ်ကၠုၚ်တုဲ၊ လ္ၚဵုဂှ်ဂွံကေတ်ဂၠံၚ် ပၟိက်ဆန္ဒညးဍုၚ်ကွာန်ဂွံဒၞဲါတုဲ ကၠောန်ပတုဲဖဵုသွက်ဇကု ဂၠိုၚ်နူကဵုဖဵုညးဂမၠိုၚ်တုဲ ညးဍုၚ်ကွာန်က္ဍုဟ်မၠိဇအိုန်ဇရအာ “ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်” ရ။

Categories
လိက်ပရေၚ်

M 23 ဂှ် မုရော?

M 23 ဂှ် မုရော?
M 23 ဂှ် မုရော?
အံက်သာ (တံၚ်ပရၚ်) – ပ္ဍဲဗွိုၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်ပိုဲ နကဵုယၟုဂလာန်ဝေါဟာတၟိ M 23 မံက်ဂတဝ်ပြာကတ်ကၠုၚ် ခြာဟွံလအ်ဏံတုဲ မၞိဟ် သၟတ်ဝေၚ် Facebook တံ ဗွဲမဂၠိုၚ် သၟာန် M 23 ဂှ်

Categories
လညာတ်ပါ်ပါဲ

တိုန်စိုပ်ရုၚ်ကၠတ်ထဝ် နကဵုစၞးညးဂှ်ရော

ကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန်(Facebook)
ကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန်(Facebook)
အံက်သာ (တံၚ်ပရၚ်) – ရုၚ်ကၠတ်ထဝ်မ္ဂးဂှ် ဒှ်ဒၞဲါသွက်ဂွံသဳကၠဳချပ်ဂၞန် လှာဲဂတးလညာတ်၊ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဗီုညးဍုၚ်ကွာန်တအ် က္တဵုဒှ်မံၚ် ပရေၚ်သုခ၊ ဒုက္ခၜါပြကာတုဲ ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် ပ္တန်အာသၞောဝ်ဥပဒေ သွက်ကောန်ညးဍုၚ်ကွာန်တံ သ္ဂောံဒှ်အာ တသိုခ်မွဲလၟိတ်အာယုက်မာန်ဟီုမ္ဂး ဟွံဗၠေတ်ရ။

Categories
လိက်ပရေၚ်

စိုတ်ဓာတ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ

သၞာံ ၂၀၁၄ ဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ (၁၅) ဂှ် တ္ၚဲဒဳမဝ်ကရေဇြဳဂၠးကဝ် မဒှ်တုဲ ဍုၚ်မတန်တဴ မံၚ်လ္တူဂၠးကဝ် သုၚ်စောဲ တဴမံၚ် သၞောတ်ဝ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳတံဂမၠိုၚ် ဗီုညးကုညး ကၠောန်သ္ပတဴသ္ဘၚ်ကၞာအိုတ်ရ။ အပ္ဍဲဂှ်