Categories
ပရိုၚ်

ဒးသဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ထေက်ရောၚ်ဂှ် UNA ပတိတ်လိက်လလောၚ်တြး

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – ထေက်ကဵုဒးသဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ရောၚ်ဂှ် ဂကောံမဟာမိတ် ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ် ညဳသၟဟ် UNA မဒက်ပ္တန်လဝ်ကဵု ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ရ ဗော်တံ ပတိတ်လိက်လလောၚ်တြးမွဲတၞး ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ပါ ၁၉ ဂှ်ရ။