ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / ကၠောန်သ္ပအသေအဟာန် ဗှ်ဗၞုဟ် တ္ၚဲဍုၚ်မန်ဟံသာဝတဳလီု ပေၚ် ၂၆၀ သၞာံ

ကၠောန်သ္ပအသေအဟာန် ဗှ်ဗၞုဟ် တ္ၚဲဍုၚ်မန်ဟံသာဝတဳလီု ပေၚ် ၂၆၀ သၞာံ

သၟာပရိုၚ်ချူ:

ဟံသာဝတဳ ဍုၚ်ရာဇဌာနဳမန်တံ လီုကၠုၚ် ပ္ဍဲဂိတုပသာ် (၈) စွေက်၊ သၞာံသက္ကရာဇ်ဍုၚ် (၁၁၁၉) တေံဂှ် သၞာံဏံ ကၠုၚ်စိုပ် (၂၆၀) သၞာံဣရဒှ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုမေ ၁၈ ဂှ် ဂကောံသၟတ်မန် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် က္ဍိုက်ပ်ကၠောန်သ္ပကၠုၚ် အသေအဟာန်ဗှ်ဗၞုဟ် ပ္ဍဲအရှာံကျာ်သ္ဘၚ်ဇၞော် ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် တွဵုရးမန်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

“အသေအဟာန်ဏံ ရန်ကဵု ညးဒးဒုၚ်ချိုတ်ပရာန် ကေုာံညးစုတိပြဟ်ဂလုဲကၠုၚ် ပ္ဍဲကာလအတိက် ပေါဲပၞာန်ဟံသာဝတဳတေံ သ္ဂောံဗၠးတိတ် နူဒဒိုက်သၞာ နာနာဘဝတုဲ ပိုဲတံ သ္ပကုသိုလ်ကဵုဒါန် သွက်ဂွံဇိုန်ပိုန် ပါ်ပရအ်ကုသိုလ် ကုညးတံဟေၚ်ရ” သာ်ဝွံ နာဲတဝ်ပၞးအံၚ် နူဂကောံသၟတ်မန် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် ဟီုရ။

အသေအဟာန်စၟတ်သမ္တီ တ္ၚဲဍုၚ်မန်ဟံသာဝတဳလီု ပေၚ် ၂၆၀ သၞာံ ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် (MNA)
အသေအဟာန်စၟတ်သမ္တီ တ္ၚဲဍုၚ်မန်ဟံသာဝတဳလီု ပေၚ် ၂၆၀ သၞာံ ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် (MNA)
ပ္ဍဲအသေအဟာန်ဂှ်ဝွံ သၟတ်မန်တံ သ္ပပဒက်သိုန် စေတဳသ္ဘၚ်ဇၞော် ပိဗဂေတ်တုဲ ပူဇဴပၟတ်ပၞာၚ်သ္ဍဴ၊ က္လၚ်ပၚ်မှိၚ်ဓရ် တုဲ ဇိုန်ပိုန်ပါ်ပရအ်ပိုန်ကုသိုလ် ကုညးမကၠၚ်တဟၚ်ဒၟံၚ် မဒါန်ကုသိုလ်တံရ။

“ကၠောန်အသေအဟာန်ဏံဂှ် မိက်ဂွံစွံဓရ်အဃာတ ဝဳဓရ်ဂဍုဟ်တုဲ ကၠောန်ဟွံသေၚ်ရ၊ အခိၚ်တေံ ပ္ဍဲဝၚ်နန်မန်တံ ဟိုတ်နူဟွံညဳသာသၟဟ်န်ဂှ်ရ ကျကမ်ဗြံဗ္တက်ကၠုၚ်ဏောၚ် မိက်ဂွံကဵုတီသာ်ဂှ်တုဲ၊ ပ္ဍဲအခိၚ်အခါ ကာလဂတမတ်ဏံ ရန်ကဵုသွက်ပရေၚ်ကောန်ဂကူဇကုတုဲ ညံၚ်ဂွံကၠောန်အာ ညဳညဳသာသာ မွဲစွံဟေၚ်ရောၚ်” တၠဂုန်သဳဟ ဘာအံၚ်မေတ္တာ ကွာန်ၜဝ် မြော်ဟီုတဴသာ်ဂှ်ရ။

ပ္ဍဲသက္ကရာၚ်ဍုၚ် ၁၁၁၉ ၊ပပ္တံနူဂိတုပသာ်စွေက် သၟိၚ်ဗၟာ ဥူအံၚ်ဇေယျ (ကော်) အလံၚ်မေန်တယျာ လုပ်ဗ္တိုက်သီကေတ် ရာဇဌာနဳ ဍုၚ်မန်ဟံသာဝတဳ (ဗဂေါ) တုဲ နန်ထဝ်က္ဍိုၚ်ဗ္တာၚ်လေဝ်ပိုတ် သၟိၚ်မန်လေဝ် အိုတ်အာ ပ္ဍဲဍုၚ်မန် နူအခိၚ်တေံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

အသေအဟာန် ဗှ်မၞုဟ် တ္ၚဲဟံသာဝတဳလီု ပေၚ် (၂၆၀) သၞာံဝွံ ဇၟာပ်ပ်ဒေသမန်တံသ္ပဒ္တဴ ကၠောန်ကၠုၚ် ဂြုဂြုအိုတ်တုဲ အဓိက ရန်ကဵုမှာဇန်ညးဍုၚ်ကွာန် မွဲဟာန် သ္ဂံၚ်သ္ဂဴ ညးဇၞော်ဂၞဴဍုၚ် သီုခမဳသၚ်မန် ဒးဒုၚ်အိုတ်ကၠုၚ်လမျီု ပ္ဍဲအခိၚ်တေံတံ ညံၚ်ဂွံအာစိုပ် ဘဝသုဂတိဘုံတုဲ သ္ပကုသိုလ်ကဵုဒါန် ဇိုန်ပိုန်ပါ်ပရအ် ပိုန်ကုသိုလ် ကုညးတံကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: