Categories
စရၚ်အလံၚ်ညးစၞးကၠတ်ထဝ်ဂမၠိုၚ် လ္ၚတ်မၚ်ရံၚ် ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅

သၟာန်သှ်ကု နာဲတၠဆာန်(နာဲနာၚ်ဥု) အလံၚ်အမာတ်ဗော် AMDP (ဒေသမာဲဍုၚ်ဇြပ်ဗု ၂- ကၠတ်ထဝ်တွဵုရး)

မာံသာၚ်မန်

သၟာန်-ရန်တၟံ သာ်လဵုတုဲ လုပ်ဒုၚ်ရုဲ နဒဒှ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ်မွဲရော?

နာဲတၠဆာန်(Facebook)
နာဲတၠဆာန်(Facebook)
သှ်-အဲဂှ် နူကဵု သၞာံ ၂၀၁၀ တေံရ လုပ်ပ္ဍဲဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ဒေသရးမန်တုဲ ကေတ်ကၠုၚ်တာလျိုၚ် ဂွံပွိုၚ် (၅) သၞာံရ။ အပ္ဍဲဂှ် သွက်တွဵုရးမန်မ္ဂး အဲလုပ်