ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / ဗော်ကောန်ဂကူမန် ပံက်ကမ္မတဳ ကၠောန်သ္ဘၚ်သဳကၠဳဗော်အလန်ဒုတိယ

ဗော်ကောန်ဂကူမန် ပံက်ကမ္မတဳ ကၠောန်သ္ဘၚ်သဳကၠဳဗော်အလန်ဒုတိယ

သၟာပရိုၚ်ချူ:

သၞာံ ၂၀၁၈ ဂိတုအေဗရဴဖါအိုတ်တေံမ္ဂး ဗော်ကောန်ဂကူမန် သွက်ဂွံကၠောန်သ္ဘၚ်သဳကၠဳဗော် အလန်ဒုတိယနွံတုဲ ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ၁၂ ဂှ် ပံက်ဏာကမ္မတဳ ကၠောန်ဗဒှ်သ္ဘၚ်သဳကၠဳမွဲရောၚ် နာဲလျးတၟး ညးအုပ်ကာနာနာ ဗော်ကောန်ဂကူမန် ဟီုကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

ပ္ဍဲကောံဓရီုကမ္မတဳဗဟဵု ၃/၂၀၁၇ မကၠောန်ကၠုၚ်လဝ် ပ္ဍဲဌာန်ဂအုပ်ဗဟဵု ဗော်ကောန်ဂကူမန် အရာပ်မျာၚ် သာယာ ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် နကဵုလၟိဟ်မၞိဟ် ၁၇ တၠ ပံက်လဝ်ကမ္မတဳ ကၠောန်ဗဒှ် သ္ဘၚ်သဳကၠဳဗော် အလန်ဒုတိယဂှ်တုဲ အပ္ဍဲဂှ် နာဲဇၞူမန်ဂှ် ကေတ်တာ လျိုၚ်ဥက္ကဌ၊ နာဲလျးတၟးဂှ် ကေတ်တာလျိုၚ် ညးအုပ်ကာတုဲ က္ဍိုက်ပ်ရောၚ် ဂးရ။

ကောံဓရီုကမ္မတဳဗဟဵု ၃/၂၀၁၇ ဗော် MNP (Maejae Laoth)
“ဂၠံၚ်စၞောန်သ္ဘၚ်သဳကၠဳဂှ် စချူဏောၚ်၊ အဆံၚ်အရာပ်/ကွာန် အဆံၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ် အဆံၚ်ဗဟဵုဂးတုဲ စဳဇန်လဝ် သွက်ဂွံကၠောန်သ္ပ ၃ အဆံၚ်ရောၚ်” နာဲလျးတၟး ဂးရ။

ပၞောဝ် ၃ အဆံၚ်ဂှ် အဆံၚ်အရာပ်/ကွာန်ဂှ် ရန်လဝ်သွက်ဂွံကၠောန် ပ္ဍဲ သၞာံ ၂၀၁၈ ဂိတုဂျာန်နဝါရဳ ကဵု ဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂ ဂိတု၊ အဆံၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ် ရန်လဝ်သွက်ဂွံကၠောန် ပ္ဍဲဂိတုမာတ်၊ အဆံၚ်ဗဟဵုဂှ် ရန်လဝ် သွက်ဂွံကၠောန် ပ္ဍဲဂိတုအေဗရဴဖါအိုတ်တေံ ရောၚ် နာဲလျးတၟး ဂးရ။

ဗော်ကောန်ဂကူမန်ဝွံ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၅ ၊ စနူဂိတုဂျာန်နဝါရဳ ၂၈ ကၠောန်ကၠုၚ် သ္ဘၚ်သဳကၠဳဗော် အလန်ပထမ ဗၞတ် ၃ တ္ၚဲ၊ ရုဲစှ်လဝ် ကမ္မတဳဗဟဵု ၉၃ တၠတုဲ လၟုဟ်မ္ဂး သှေ်ဒၟံၚ် ရ၆ တၠရ။

ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန် AMDP ဂှ် ကၠောန်ကၠုၚ်သ္ဘၚ်သဳကၠဳဗော် အလန်ပထမ ပ္ဍဲဂိတုမေ ၂၄-၂၅ သၞာံ ၂၀၁၄ တေံတုဲ သွက်ဂွံကၠောန်သ္ဘၚ် သဳကၠဳဗော် အလန်ဒုတိယဂှ် ဒဵုလၟုဟ် ဟီုဂးကၠုၚ်လဝ် ဟွံမွဲဏီ။

ပ္ဍဲကာလ ကၠောန်ပရေၚ်ပံၚ်ကောံဗော် ၂ ဟွံမာန်ဏီဏံ နူဗော် ၂ ဏံ ပွမကဵုအခေါၚ်နုက်တိတ် ကုကမ္မတဳဗဟဵု လ္ၚဵုတံကီု၊ ပွမပါဲပ္တိတ်ထောံနူဗော်ကီု၊ လ္ၚဵုဂှ် စုတိအာလေဝ် နွံကီုတုဲ လၟိဟ်ကမ္မတဳဗဟဵု အပ္ဍဲဗော်ၜါဂှ် အောန်ဒေက်စှေ်အာနွံ ဂွံဆဵုကေတ်ရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ဝှဝ်ရာမ်မန် အဝ်သတြေလျ လလောၚ်တြးတၚ်တုပ်စိုတ် ကေန်ဗရာ ၅ တၚ်

စပ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် ကာလဂတမတ်ဏံတုဲ နူကဵုဝှဝ်ရာမ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ကေုာံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (ဍုၚ်အဝ်သတြေလျာ) ပ္တိတ်ဏာ လိက်လလောၚ်တြး တၚ်တုပ်စိုတ်ကေန်ဗရာ Canberra Consensus (၅) တၚ် Related

Leave a Reply

%d bloggers like this: