ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် / ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵု ဂကောံဒဳမဝ်ကရေတ်တေတ် ဠာဟူတံ ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ရောၚ် လလောၚ်ပ္တိတ်ပရိုၚ်

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵု ဂကောံဒဳမဝ်ကရေတ်တေတ် ဠာဟူတံ ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ရောၚ် လလောၚ်ပ္တိတ်ပရိုၚ်

သၟာပရိုၚ်ချူ:

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ NMSP ကဵု ဂကောံဒဳမဝ်ကရေတ်တေတ် ဠာဟူ LDU တံ ခြာဟွံလအ် ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ် ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ်ရောၚ် သာ်ဝွံ လလောၚ်ပ္တိတ်လဝ်ပရိုၚ် နစၟတ်တ္ၚဲ ဂိတုဂျာန်ဝါရဳ ၂၃၊ သၞာံ ၂၀၁၈ ရ။

ညးကဵုကသပ်ကၟိန်ဍုၚ် ကေုာံ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် NMSP,LDU တံ တောဲတက်လဝ်ဗီု ပ္ဍဲ NRCP (MNA)
ပ္ဍဲတ္ၚဲ (ဂျာန်နဝါရဳ ၂၃ ) ဏံရ ဂကောံညးစၞး ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဥက္ကဌဇၞော် နာဲထဝ်မန် က္ဍိုက်ပ် ကေုာံ ဂကောံညးစၞး ဂကောံဒဳမဝ်ကရေတ်တေတ် ဠာဟူ ဥက္ကဌ ကျာဃောန်သာ က္ဍိုက်ပ်တံ ဆဵုဂဗ သဳကၠဳကဵု ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ကေုာံ ဂအုပ်ဒပ်ဇၞော် မေန်အံၚ်လှာၚ် ပ္ဍဲနေပျဳတဝ်တေံတုဲ လလောၚ်ပ္တိတ်လဝ်ပရိုၚ် သာ်ဂှ်ရ။

ပ္ဍဲအရာဆဵုဂဗသဳကၠဳညးသ္ကံဂှ် ကိစ္စထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ကီု၊ ကိစ္စကမၠောန်ၜိုဟ်လလံကီု နဗီုပြၚ်ဍုက်က်ကေဝ်ဝ် ဂွံဟီုဂး သဳကၠဳညးသ္ကံ ကၠးကၠးမးမး အတိုၚ်ပၟိက်စိုတ်ရောၚ် ဂးလဝ် ပ္ဍဲလလောၚ်ဂှ်ကီုရ။

ဂအုပ်ဒပ်ဇၞော် မေန်အံၚ်လှာၚ် ကေုာံ ဥက္ကဇၞော်နာဲထဝ်မန် တံ အဃောတံၚ်တဲ ဆက်မိတ် (MNA)
ညံၚ်ဂွံဒှ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ပြဟ်ဟ်မာန်ဂှ် ရေၚ်တၠုၚ်အာရောၚ်တုဲ ပရေၚ်ကမၠောန်ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဂှ် တုဲဒှ်မ္ဂး ကိစ္စသ္ဂောံကၠောန်အာ ပေဲါသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အဆံၚ်ကောန်ဂကူမာန်ဂှ်လေဝ် ဒှ်သဳကၠဳလဝ် ပ္ဍဲတ္ၚဲဏံနွံရောၚ် သ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ် ရုၚ်သမတကၟိန်ဍုၚ် ဥူဇြဝ်ဌေ ဟီုလဝ်ဂှ် ပ္ဍဲဌာန်ပရိုၚ်မဇ္ဇျိမ ချူဓမံက်လဝ်ကီုရ။

ဆ္ဂး တ္ၚဲလဵု ဒှ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ရောဂှ် လလောၚ်ပ္တိတ်လဝ် ကၠးကၠးမးမး ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ် ဟွံမွဲကီုလေဝ် ကၠာဂိတုဂျာန်နဝါရဳ ဟွံအိုတ် (ဟွံသေၚ်သာ်ဂှ်) ကၠာဟွံစိုပ် တ္ၚဲကၟိန်ဍုၚ် (ပြည်တောၚ်စုနေ႔) တေံတှေ် ဒှ်ထ္ပက်မာန်ရောၚ် ညးလ္ၚတ်ဒၟံၚ် အကာဲအရာတံ ဂးရ။

ဗှ်မာန်မံၚ်

ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဇေတ်တ် ညံၚ်ဂွံမံက် ကေုာံ ကံကုသဵုဇကု ဇကုညံၚ်ဂွံဖန်ကေတ်မာန် ကောန်ဂကူမန်တံ အာတ်မိက်

အလုံကောန်ဂကူမန် ညဳသာအိုတ်ညိ၊ ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဇေတ်တ် ဒးမံက်ဂတဝ်ရောၚ်၊ ကံကုသဵုဇကု ဇကုညံၚ်ဂွံဖန်ဖက်မာန် သာ်ဝွံ မပ္တံတၚ် (၃) တၚ် စွံအဓိကတုဲ ပ္ဍဲအသေအဟာန် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵု (၇၁) ဝါ …

Leave a Reply

%d bloggers like this: