ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / လ္ၚတ်မၚ်ရံၚ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်တွဵုရးမန်

လ္ၚတ်မၚ်ရံၚ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်တွဵုရးမန်

လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ပရေၚ် EIA ရုၚ်စက်တိဗုတ် MCL ဂှ် ဟွံဂွံပ္တိုန်ကဵု အလဵုအသဳတွဵုရးဏီ

ရုၚ်စက်တိဗုတ်မတ်မလီု ပ္ဍဲဒေသဒဵုသာဲ (MNA)

ရုၚ်စက်တိဗုတ်မတ်မလီု Mawlamyine Cement Ltd. (MCL) နွံပ္ဍဲဒေသဒဵုသာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ဒးက္လေၚ်ပ္တိုန်လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် စၟဳစၟတ်အကာဲအရာ မလေပ်ဇီုကပိုက် သဘာဝပွဳပွူ EIA ကုအလဵုအသဳ တွဵုရးပၠန်ဏောၚ် နူဌာနဝန်ဇၞော်ထိၚ်ဒဝ် သယံဇာတကေုာံသဘာဝပွဳပွူ ကၟိန်ဍုၚ် ၜိုန်ကဵုလဝ်စၞောန် နူဂိတုမာတ်တေံကီုလေဝ် ဒဵုလၟုဟ် ဟွံဂွံပ္တိုန်ဏီဖိုဟ် ဂွံတီကေတ် နူရုၚ်ဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

သြန်ပဵုသာန်မံၚ် ပ္ဍဲသၞာံဘဏ္ဍာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ တွဵုရးဍုၚ်မန် ၁၃၆၁ ပြကောဋိကိုဋ်ပြၚ်ဂှ် က္လေၚ်ပအပ်ထောံ

အမာတ်ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် မွဲတၠအဃောပ္တိုန်ထ္ၜးသဳကၠဳမံၚ် (Tun Min Aung Facebook)

သၞာံဘဏ္ဍာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ တွဵုရးဍုၚ်မန်ဏံ သြန်နူ ၁၃ ဌာနတံ ပဵုသာန်ဒၟံၚ် ၁၃၆၁ ပြကောဋိကိုဋ်ပြၚ်တုဲ က္လေၚ်ပအပ်ထောံ အလန်ကၠာအိုတ်ရောၚ် ဥူဝဏ္ဏကျဝ် ဝန်ဇၞော် ကိုန်အစဳဇန်၊ ပရေၚ်ဘဏ္ဍာ၊ ကောပ်ကာဲစရၚ်မၞိဟ်လုပ်တိတ် ကေုာံ စရၚ်ဒြဟတ်ကောန်ဍုၚ် ဟီုရ။

Read More »

မွဲသတ္တဟ မွဲအလန် ဆဵုဂဗကဵုမဳဒဳယာပရိုၚ်တံရောၚ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တၟိ တွဵုရးမန် ဟီု

သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးမန် ဒံက်တာအေဇြာန် ကေုာံ သၟာပရိုၚ်ဂမၠိုၚ် (Internet)

စပ်ကဵုပရေၚ်ကမၠောန် ဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးတုဲ မွဲသတ္တဟမ္ဂး ဗၞတ်မွဲဝါ ဒံက်တာအေဇြာန် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တၟိ တွဵုရးမန် ဆဵုဂဗသောၚ်က္လးအာ ကုရဲမဳဒဳယာပရိုၚ်တံရောၚ် သာ်ဝွံ ဟီုဂးကဵုရဲမဳဒဳယာတံ ပ္ဍဲဂိတုမာတ် (၇) ရ။

Read More »

ဂလာန်ပ္တိုန်လဝ် သွက်ဂွံစုတ်ယၟု “ဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန်” ဂှ် က္လေၚ်ရုပ်ကဵုညိ ကောန်ဒေသတံ အာတ်မိက်

ထ္ၜးဆန္ဒဒ္စဵူဒ္စး ဂလာန်ပ္တိုန်ထ္ၜး “ဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန်” (MNA)

ပၠောပ်လဝ်ဂလာန် သွက်ဂွံကဵုယၟု “ဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန်” ကုဒဒန်ဆက်စၠောံၜဳသြၚ်လောန် မတ်မလီုကဵုတ္ကံခၟိုၚ်ဂှ် ဟိုတ်နူကေတ်လဝ်လညာတ်ဆန္ဒကောန်ဒေသတံ ဟွံသေၚ်ဂှ်ရ နူကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် က္လေၚ်ရုပ်ကဵု ဂလာန်ဂှ်ညိ ရဴဝွံ ပ္ဍဲဂိတုမာတ် (၂) မံက်ဂှ် ကောန်ဒေသတ္ကံခၟိုၚ် လၟိဟ် (၃၀၀၀) ပြၚ်တံ အာတ်မိက်ထ္ၜးလဝ်ဆန္ဒ ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဆုဟွံလုပ်ကဵုသၞောဝ် ရပ်ဂွံပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် လၟိဟ်နွံ (၁၈၀) တာန်ပြၚ်

သီဂွံဆုတုဲအဃောၜတ်မံၚ်( MNA)

ဆုနာဍူ ကေုာံ ဆု (တမလန်း) ၜိုတ် ၁၈၀ တာန်ပြၚ် မလုပ်အဝေါၚ်ဆုဂကူ (ဆုမ္ၚိုဟ်) ကၠတ်ဖ္ဍိုက်နၚ်နူလ္ဂုၚ်ဂှ် ပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ဖါအိုတ်ဏံ ရပ်ဂွံ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် လ္တူဍုၚ်မတ်မလီု၊ ဍုၚ်ပံၚ်၊ ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်တံရောၚ် သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူပေါဲသောၚ်က္လးပရိုၚ် ဌာနက္ဍိုက်ပ်ဂြိုပ်ဆုတွဵုရး မကၠောန်သ္ပ ပ္ဍဲဂိတုမာတ် (၁) ရ။

Read More »

ကောန်အချုက် နူပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် ဖျုဲပြံၚ်စွံ ပ္ဍဲသ္ၚိစာတ် ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် ယာယဳ

ကွဳစက်ဖ္ဍိုက်ကောန်အချုက် (Internet)

ရုၚ်အချုက် နွံပ္ဍဲဗ္ဒိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ်ဍုၚ်ပံၚ် ကေုာံရုၚ်အချုက် နွံပ္ဍဲဗ္ဒိုပ်ဗၠာဲသၟိၚ်မုတ္တမတံဂှ် ဒးကလေၚ်ပဠေဝ်ရောၚ်တုဲ ကောန်အချုက်တံဂှ် ပပ္တံနူဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၈ ပြံၚ်စွံဗွဲယာယဳ ပ္ဍဲသ္ၚိစာတ် ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဇၞူဇူဒီု VIP ကၠတ်ထဝ် ဟွံကဵုအခေါၚ်ဂှ် ဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန် သိုၚ်ခၞံဒၟံၚ်ဖိုဟ်

ကောံဓရီုကၠတ်ထဝ် တွဵုရးမန် (ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန်)

ဇၞူဇူဒီု VIP ပန်ထပ် ဖအိုတ်သြန်ဒကေဝ် ကိုဋ်မွဲဠက် မွဲလ္ၚီပြၚ်တုဲ သိုၚ်ပ္တန်ပ္ဍဲအရှာံသ္ၚိအလဵုအသဳ အရာပ်ၚာၚ်ဒဵု ဍုၚ်မတ်မလီု တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် နူကၠတ်ထဝ်တွဵုရး ဟွံကဵုလဝ်အခေါၚ်ကၠာလေဝ် ဆက်သိုၚ်ဒၟံၚ်ဖိုဟ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန်ရ။

Read More »

လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ရုၚ်စက်တိဗုတ်မတ်မလီု MCL ဂှ် ဆက်ပ္တိုန်ထ္ၜးကဵုသမ္မတကၟိန်ဍုၚ်ရောၚ်

ဒံက်တာအေဇြာန် ပ္တိုန်ထ္ၜး လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ပရေၚ် MCL ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ် (MNA)

လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ် ဆေၚ်ကဵုရုၚ်စက်တိဗုတ်မတ်မလီု (MCL) ဂှ် သ္ပကၠေံဒ္တန်ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေန်ဗာ ၁၃ ဂှ်တုဲအာဣရတုဲ မွဲတဆံၚ်ပၠန် ဆက်ပလံၚ်ကဵု သမ္မတကၟိန်ဍုၚ်တေံရောၚ် ဒံက်တာအေဇြာန် ဥက္ကဌ ကမ္မတဳထိၚ်ဒဝ်မၚ်မွဲ သဘာဝပွဳပွူကေုာံပရေၚ်သယံဇာတ ဟီုရ။

Read More »

ကမ္ပဏဳအံၚ်လဝ်တေန်ဍာ (tender) တံ ကၠောန်လဝ်ဍာ်သ္ကေဝ်ဟွံစိုပ်မ္ဂး ဒးဒုၚ်ကေတ်အရေဝ်ရောၚ်

ဘာဗ္တောန်လိက် ဇေတဝန် ကၠောန်လဝ်ဍာ်သကေဝ်ဟွံစိုပ် (MNA)

ကမ္ပဏဳ အံၚ်လဝ်တေန်ဍာ (tender) ပ္ဋဲအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန်တံတုဲ ကၠောန်လဝ်ကမၠောန် ဍာ်သ္ကေဝ်ဟွံပေၚ် ကၠောန်လဝ်ဆၜိုတ်ဒှ်ကဵုဒှ်ရမ္ဂး ဒးဒုၚ်ကေတ်အရေဝ်ရောၚ် သာ်ဝွံ ဥူဝဏ္ဏကျဝ် ဝန်ဇၞော်ကိုန်အစဳဇန်၊ ပရေၚ်ဘဏ္ဍာ၊ ကောပ်ကာဲစရၚ်မၞိဟ်လုပ်တိတ် ကေုာံ စရၚ်ဒြဟတ်ကောန်ဍုၚ် ဟီုရ။

Read More »

ကိစ္စသ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးဍုၚ်မန် အာတ်ပါန်အခေါၚ်ကၠတ်ထဝ်ဂှ် ညးစၞးတံ ဒ္စဵုဒ္စး

ဥူမေန်န်ဥူ သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးမန် အလဵုအသဳတၟိ NLD  (MNA)

ပ္ဍဲကောံဓရီုကၠတ်ထဝ် တွဵုရးမန်အလန်ဒုတိယ ကောံဓရီုလၟေၚ်ဍာံအလန်တတိယ တ္ၚဲတတိယ ဂိတုအံက်တဝ်ဗာ ၅ ဂှ် သွက်ဂွံတိုန် “တ္ၚဲအ္စာ အလုံဂၠးကဝ်” နူသ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးဍုၚ်မန် အာတ်ပါတ်အခေါၚ် ကၠတ်ထဝ်တုဲ ဟိုတ်နူတိုန်စိုပ်လဝ်ဟွံမွဲဂှ်ရ ညးစၞးကၠတ်ထဝ် ၂ တၠ ဒ္စဵုဒ္စး ကိစ္စပါန်အခေါၚ်ဂှ်ရ။

Read More »