ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ပရိုၚ် (page 10)

Tag Archives: ပရိုၚ်

ရုပ်ကလာပ် အစာနာဲထဝ်သောန် စံၚ်ဇွဂြးဇုတ်တုဲဒှ်

က္ဍိုပ်သကိုပ်ဇၞော်ကောန်ဂကူမန် နာဲထဝ်သောန် မၞုံအယုက် ၉၈ သၞာံဝွံ ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေန်ဗါ ၇ စုတိအာတုဲ ရုပ်ကလာပ်ညးဂှ် အပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ၉ သခိၚ်သဝ်တ္ၚဲ ၆ နာဍဳ နကဵုအခိုက်ကၞာမန် စံၚ်ဇွဂြးဇုတ် ပ္ဍဲသုသာန်ဍုၚ်လဂုၚ်တေံ တုဲဒှ်အာရ။

Read More »

က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ကောန်ဂကူမန် နာဲထဝ်သောန် အာယုက် (၉၈) သၞာံ စုတိ

ဥက္ကဌဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳမန် MDP / ဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳကောန်ဂကူမန် MNDF ကေုာံ နယကဇၞော်ဂုဏ်တၟေၚ် ဗော်ကောန်ဂကူမန် ညးမဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ကောန်ဂကူမန် နာဲထဝ်သောန် (နိုၚ်ထွန်းသိန်း) အာယုက် (၉၈) သၞာံဝွံ နကဵုယဲမၞိဟ်ဇၞော်ဟေၚ် စုတိအာ ဒၞာဲသ္ၚိဍုၚ်လ္ဂုၚ်

Read More »

ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ပ္ဍဲကၞောတ်ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာဏံ ကၠောန်ကောံဓရီုလၟေၚ်ပၠန်ရောၚ်

ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်အလန်ပထမ ကောံဓရီုလၟေၚ်ဒသမဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်အာ ပ္ဍဲကၞောတ်ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာရောၚ်ဂှ် ဂွံတီကေတ် နူညးစၞး ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်တံရ။

Read More »

ပရေၚ်ဒေံါပန်ပှော်ဂှ် တၚ်လစွံစိုတ်သ္ဇိုၚ်သ္ဂောံတုပ်အာမာန် ဒးဂစာန်ရောၚ် ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ ဗ္တိုက်ဖၟောဝ်

ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ် မကၠောန်သ္ပမံၚ်ပေဲါသဳကၠဳ ပရေၚ်ဒေံါပန် ပှော်တံဝွံ ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵု တၚ်လစွံစိုတ်ဟွံတုပ်ဂမၠိုၚ်ဂှ်တုဲ ညံၚ်သ္ဂောံဂွံအာ တၚ်လစွံစိုတ်တုပ်သၟဟ်ဂမၠိုၚ်ဂှ် ဒးဂစာန်အာရောၚ်

Read More »

ရုပ်ကလာပ်ကျာ်ဇၞော်အာစာတၠ ဝိဇျှာန်ဂှ် ဆက်စွံအာပ္ဍဲကဠာဒ္ၚောဝ်ရောၚ်

ကျာ်ဇၞော်အာစာတၠမန်ဒယှ်တှ် ကျာ်ဇၞော်အာစာတၠဝိဇျှာန် (ဝါ) ဝိမလဇယဓမ္မ (ဝါ) ဝိဇျှာန်ယဓမ္မော ပိုန်အာယုက် (၇၆)၊ ဝှ် (၅၆) ကျာ်ဇၞော်ဘာဝါတ်ပြော်၊ မၞုံဍုၚ်ၜၚ်ကံက်၊ နိဂီုဍုၚ်သေံ စုတိပဝ်စဴအာလဝ်သွဝ်ဂှ် အပ္ဍဲဂိတု နဝ်ဝေမ်ဗာ ၂ ဏံမ္ဂး အတိုၚ်အခိုက်ကၞာသေံ စွံပူဇဴပေၚ်ကၠုၚ်ကၠံတ္ၚဲ

Read More »

ဖဴၜဵုကွာန်ပ္ၚဂမၠိုၚ် ဒှ်မံၚ်တၚ်ဝါတ်ဂါတ်သၟာကမၠောန်

အပ္ဍဲကဵုတွဵုရးမန် ဒၞာဲကၠောန်ၜဵုဂၠိုၚ်အိုတ် ကွာန်ပ္ၚ မၞုံပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြဗုဂှ် အခိၚ်ရာသဳစ ကၠောန်ၜဵု လၟုဟ်ဏံ ဒှ်မံၚ်တၚ်ဝါတ်ဂါတ်ကဵု သၟာကမၠောန်တံရောၚ်ဂှ် တၠကမၠောန်ဖဴၜဵုတံ

Read More »

တၠပညာသုတေသနဝၚ်မန် နာဲခေန်မိုၚ်လေဝ် စုတိ

ညးစိုန်သ္ကီု ပ္ဍဲအရာဂၠိုက်ဂၠာဲ ကၠောန်သ္ပသုတေသနဝၚ်မွဲတၠ နာဲခေန်မိုၚ်လေဝ်ဝွံ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၁၆) အခိၚ်သဝ်တ္ၚဲ (၄ – ၄၀) မိဏေတ်ဂှ် မ္ဒးစုတိအာ နကဵုယဲကၟက်ဂြိုဟ် (နှလုံး)

Read More »

ဘိက်ပၟိၚ်သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဟီုဂလာန်လ္တူစၚ်မ္ဂး ကဵုဒၞာဲကဵုကောန်ဂကူမန်ရောၚ်

ကြက်ကၠုၚ်စိုပ် ပ္ဍဲတ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၆၈) ဝါဏံမ္ဂး သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် မတိုန်စိုပ်ဟီုဂလာန် လ္တူစၚ်သၠုၚ်တံဂှ် ဒးဒှ်မုက်မတ်ကောန်ဂကူမန်တံရောၚ်

Read More »

သိုၚ်ခၞံဒဒန်ကွာန်ကံလေဝ်ကဵုလဝ်ကတိပါၚ်ကီုလေဝ် ဟွံဒှ်သိုၚ်ဏီ

ဒဒန်ဆု လုပ်ကွာန်ကံလေဝ် မၞုံပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် လီုလာ်ကြပ်ခရိုဟ်မံၚ် ဗွဲမလောန်ဂှ်ရ နူညးစၞးကၠတ် ထဝ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုတံမွဲက္ဆံၚ် ပ္တိုန်ထ္ၜးပ္ဍဲကောံဓရီုကၠတ်ထဝ်တုဲ နူကဵုဋ္ဌာနဝန်ဇၞော် အလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ် မဆေၚ် စပ်တံ

Read More »

ကလေၚ်ပံက် ဒဒန်ဆုဝၚ်က

ဒဒန်ဆုမန်ဂၠိၚ်အိုတ် အပ္ဍဲဍုၚ်သေံ Mon Wooden Bridge မဆက်စၠောံလဝ် ကွာန်မန်ဝၚ်က ကေုာံဍုၚ်သၚ်ခလပူရဳ ခရိုၚ်ကမ္မရဳဂှ် ကၠောန်ဗဒှ် အခန်ကၞာ ကလေၚ်ပံက်ဒဒန်

Read More »