ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: သၟာန်သွဟ် (page 4)

Tag Archives: သၟာန်သွဟ်

ကဵုဇြဟတ်ကဝးဒွက်ဇေတ်တ်ညိ

စပ်ကဵုဂၠံၚ်တရဴ သၟာဂဳတမွဲ ဗီုလဵုဒးတတ်ထပါ်ကၠုၚ် ဗီုလဵုဒးရုန်ဂစာန်ကၠုၚ်ရော ဂွံတီကေတ်မာန်ဂှ် နာဲတၠလွဳ သၟာန်သွဟ်လဝ်ကဵု ညးတၠရမျာၚ် သၟာဂဳတဒယှ် “လွဳ” မဒှ်ရ။

Read More »

စပ်ကဵု ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳဗၠးတိတ်ကၠုၚ်နူခြိုၚ်စုတ်လဝ်ပ္ဍဲသ္ၚိတုဲ နကဵုဂကောံ ပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန်

(Mon Affairs Union) ဗီုလဵုလစွံစိုတ်နွံ တုဲပၠန် လ္တူဂၠံၚ်တရဴဒဝ်သုကီု စပ်ကဵု ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဍုၚ်ဗၟာကီု နကဵု (MAU) ဗီုလဵုလစွံစိုတ်နွံရောဂှ် မိရာၚ်မြဟ် သၟာန်သွဟ်လဝ်ကဵု ညးအခေါၚ်ဟီုဂး ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် နာဲလျးရတ်မဒှ်ရ။

Read More »

သၟာန်သွဟ်စပ်ကဵု ပေါဲရုဲမာဲ

နာဲသဟ ကော် (မောၚ်ကို) သွက်ဂွံဒုၚ်တဲ ပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၁၀) ဏံဂှ် ပိုဲတအ် ရန်တၟံလဝ်ဟွံမွဲပုဟ်။ ပေဲါရုဲမာဲဏအ်ဂှ် ဒှ်သွက်အလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာတံ ပလေဝ်ပလေတ်လဝ်အစဳအဇန်သၞောတ်ဝ် သွက်အဝဵုဍေံတံ ဂွံဂၠိၚ်ဟေၚ်ရ။ တုဲပၠန် ပ္ဍဲကဵုသၞောတ်ဝ်ဥပဒေ (၂၀၀၈) ဏံဂှ် သွက်ဂွံသ္ပစၞးကဵုသၞောတ်ဝ် ဂကောံကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ လေဝ်ဟွံသေၚ်တုဲ  ဂၠံၚ်တရဴအဝဵုဍေံတံ ဂွံတန်တဴအာမာန်တုဲ ကၠောန်ဏာပေဲါရုဲမာဲဏံရောၚ် အဲညာတ်ကေတ်ရ။  

Read More »

ဇၞးမာဲဏောၚ် ဗော်ဒီမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန် စၟဳကေတ်လဝ်

စပ်ကဵု ဗော်ဒီမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန် စှေ်ဒၟံၚ်ပရေၚ်စန်ဒက် အကာဲအရာပြဟ်ဟ်ဏံကီု အကာဲအရာအပ္ဍဲဗော်ညးတံကီုတုဲ မိရာၚ်မြဟ် သၟာန်သွဟ်လဝ်ကဵု ဥက္ကဌ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန် နာဲၚိုဲတုၚ် (အစာဇၞူ) မဒှ်ရ။

Read More »

အကာဲအရာအကြာဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵု အလဵုအသဳပြဟ်ဟ်ဏံဗီုလဵုနွံဂှ် သၟာန်သွဟ်လဝ်ကဵု ညးအုပ်ကာနာနာ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲဟံသာမဒှ်ရ

ရာၚ်မြဟ် : သၟာန်။ ။ ပြဟ်ဟ်ဏံ အကြာဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵု အလဵုအသဳ အကာဲ အရာဗီုလဵုနွံဂှ် အ္စာလဴထ္ၜးကဵုညိ။

Read More »