Categories
ပရိုၚ်

သွက်ညးဒဴဒဒိုက်ပၞာန်တံ ဖျေံကဵုဒၞာဲဝါဲ ပ္ဍဲကွာန်ဗလးဒုန်ဖာ်ရောၚ်

နာဲဟံၚ်မန် ကေုာံ ကောန်ဇာတ်ညးဂမၠိုၚ်

အာကာ

“အဏံ ပအပ်မံၚ်ဘာဣယျ၊ ဂတဏံ မွဲၜါတ္ၚဲပၠန်တှေ် ပိုဲမံၚ်အဏံ ဟွံဂွံရပုဟ်” ဂှ် ညးဂြိပ်ဒဴဒဒိုက်ပၞာန် ဒုက္ခိတ နာဲဟံၚ်မန် အဃောစမံၚ်ပုၚ် ကရောံကောန်ၜါ ဟီုဏာသီုမုက်မတ် စၟဳပတှေ်မံၚ် ညးရီုဗၚ်တံရ။

တ္ၚဲဏံ ပ္ဍဲဘာကောန်ဂကူမန် တန်လဒေါဝ် ကွာန်ခလံက်ခနဳ စပအပ်မံၚ်ဘာရတုဲ ညးဂြိပ်ဒဴဒဒိုက်ပၞာန် ဗ္ဒဗ္ဒါဲမံၚ် မွဲချိုန်ခဏ ပ္ဍဲဘာဗ္တောန်လိက်တံဂှ်လေဝ် သွက်ကွးဘာတံ ဂွံဗ္တောန်လိက်ဂှ် ဒးပဲါကဵု ဒၞာဲညးတံဇူဒီုရရောၚ်။

သွက်ညးတံဂှ် သိုၚ်ခၞံကဵု ကောန်တာဲ ပ္ဍဲကွာန်ဗလးဒုန်ဖာ် ၃၀ မတုဲ ဖျေံကဵုဒၞာဲဝဲါရောၚ်ဂှ် ညးအုပ်ဓုပ် ဗဒိုပ်ဟံၚ်ပြာ်ခလံက်ခနဳမွဲတၠ ဟီုလဴရ။

“ပ္ဍဲဗလးဒုန်ဖာ်တှေ် ပြေပြံၚ် နူဒၞာဲဏံဏီရ၊ အတေံဂှ် တိဗလးလေဝ် ခိုဟ်၊ မၞိဟ်လေဝ် အောန်တှေ် ဍာ်သုၚ် ဍာ်ရပ်စပ်တံလေဝ် လှဲလးဏောဝ်၊ အဏံဂှ် မၞိဟ်လေဝ် ဂၠိုၚ်၊ တိဗလးလေဝ် ဟွံမွဲတှေ် ဖျေံကဵုဒၞာဲဝဲါ ဟွံပြေပြံၚ်ပုဟ်” သာ်ဝွံ အုပ်ဓုပ်ကွာန်ဂှ် ဟီုရ။

အကြာဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဵု အလဵုအသဳပၞာန်ဗၟာ ဟွံညာတ်ကေတ် အယောၚ်အလာ ကတဵုဒှ်ပၞာန်ဏီတုဲ ပၞောဝ်ကဵုညးဂြိပ်ဒဴဒဒိုက်ပၞာန် ၆၀၀ တၠ ပြၚ်တံဂှ် ကလေၚ်စဴအာ ဌာန်ဒေသဇကု ဗၞတ်ၜိုတ် ၅၀၀ တၠကီုလေဝ် ညးအဝဲလီုဒုက္ခိတဂမၠိုၚ်၊ မိယာဲ မၞုံကဵုကောန်တှ် ဍောတ်သွတ်ဂမၠိုၚ် ကေုာံ ကောန်ဇာတ်ညးတံဂမၠိုၚ် သှေ်သၟေဟ်မံၚ်အိုတ်ဏီရ။

“ဗီုညးတၞဟ်ဂှ် ပိုဲကလေၚ်စဴ ဟွံဂွံဏီပုဟ်၊ ယဝ်ရဒှ်ပၞာန်တှေ် ဗီုညးတၞဟ် ဂြိပ်ဒဴ ဟွံမာန်ပုဟ်၊ အောန်အိုတ် ဒးမံၚ်မံၚ်အဏံ ၜိုတ် ၆ ဂိတုဏီဏောဝ်” ဂှ် သၠောတ်စွံလဝ် ဇိုၚ်ပေတောံ သကဲညးတုဲ နာဲဟံၚ်မန် ဟီုဏာ သီုမုက်မတ်ဍောတ်သဝ်ရ။

လၟုဟ် ပ္ဍဲဗဒိုပ်ခလံက်ခနဳ ညးဂြိပ်ဒဴဒဒိုက်ပၞာန် မၞုံ ၂၀ အိန်ထံၚ်၊ လၟိဟ်မၞိဟ် ၉၃ တၠ ကေုာံ ပ္ဍဲကွာန်ဗလးဒုန်ဖာ် မၞုံ ၆ အိန်ထံၚ်၊ လၟိဟ်မၞိဟ် ၂၇ တၠ သှေ်သၟေဟ်မံၚ်ဏီရ။

ပ္ဍဲဂိတုဨပရာ ၂၂ ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ တးပဲါထောံ ဒဒှ်ပြံၚ်လှာဲအယောၚ်အလာ ဒပ်ပၞာန်မၚ်ပယျဵု အတိုၚ်အလဵုအသဳပၞာန်တံ အာတ်မိက်လဝ်ဂှ်တုဲ ဟိုတ်နူသ္ဂောံဆဵုကေတ်မံၚ် ပရေၚ်ပလေဝ်ပလေတ်ပၞာန် သီုၜါလပါ်ဂှ်ရ ကောန်ကွာန် မၞုံသၟဝ်အုပ်ဓုပ်တိဍာ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဗွဲမဂၠိုၚ် ဂြိပ်ဒဴကၠုၚ် လပါ်ဗဒိုပ်ခလံက်ခနဳ ကေုာံ ကွာန်ဗလးဒုန်ဖာ်တံအိုတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.