Categories
ပရိုၚ်

ဒဒန်ပယျဵု သေံကဵုဗၟာဂှ် အလဵုအသဳတံကၟာတ်

ဒဒန်ပယျဵုသေံကဵုဗၟာ မၞုံဒၟံၚ်ပ္ဍဲ ဗြဝတဳ-မာဲဆံက်

မာံအသး၊ ဂျူရဳဆာဲ

ဒဒန်ပယျဵုသေံကဵု ဗၟာ မၞုံအကြာဝတဳကဵု မာဲဆံက်ဂှ် ညးတာလျိုၚ်ဗြဝတဳတံ ကၟာတ်ထောံအခေါၚ်တတ်ကၠောံ အာကၠုၚ်ရ။

“ဂွံကၟာတ်ထောံဗီုဏံဂှ် ဍုၚ်ၜါဍုၚ်ပယျဵုတိဆက်မံၚ်ကီု ၜဳဂှ်ဍာ်ထပက်တုဲ ကၠုၚ်ကောံမံၚ်လ္ပါ်သၚ်သေံ မွဲသၞာံကဵုမွဲသၞာံ တိသၚ်ဗၟာဂှ်ယအ်စှေ်တုဲ ဗဵုတိုန်လ္ပါ်သၚ်သေံတေံရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ သွက်ဂွံသောၚ်ပြသၞာဂှ်ဂှ် ကၟာတ်ထောံဒတန်ဂှ် မွဲချိၚ်ခဏရောၚ်ညးယိုက်ဝန်အလဵုအသဳ နူဍုၚ်ဗြဝတဳမွဲတၠ ဟီုရ။

ဂွံကၟာတ်ထောံပယျဵုတတ်ကၠောံအာကၠုၚ်လၟုဟ်ဏံဂှ် သေံကဵုဗၟာ ပရေၚ်ဆာန်ကၟိန် ဍုၚ်ၜါဍုၚ်ဂှ် ဖေက်ကတဵုဒှ်ကၠုၚ်ပြသၞာမွဲမွဲသာ်ဒှ်မာန်ရောၚ် ညးကြပ်ကဵုညးတာလျိုၚ်အလဵုအသဳ လ္တူဍုၚ်မွဲတၠ ဟီုရ။

တ္ၚဲဏံအခိၚ်နူဂယးရ ကၟာတ်ထောံဒဒန်ဂှ်၊ ညးတာလျိုၚ်တံဟီုဂှ် မွဲဍုၚ်ကဵု မွဲဍုၚ် ဟွံပြေပြံၚ်တုဲ ကၟာတ်ထောံရ၊ လ္ပါ်သၚ်ဗၟာဂှ်တှေ် ကွဳစက်စှေ်တိုန် နွံဒၟံၚ်ဖိုဟ်ရဏောၚ် ဆ္ဂး ကပေါက်ဂှ်အာကၠုၚ်ဟွံဂွံတုဲ ကွဳစက်ကောံမံၚ်ဟဂှ်ရသာ်ဝွံ ညးဟီုရ။

ဗီုဏံကီု သၞေဟ်ကၚ်ဟွံလုပ်ကဵုသၞောဝ်ဂမၠိုၚ်ဂှ်လေဝ် ညးတာလျိုၚ်အလဵုအသဳတံ ကၟာတ်ထောံတုဲ သွက်ရဲကူသာန်စတံဗွဲမဂၠိုၚ် ဒးဒေံါလဝ်အိုတ်ရဂှ် သၟာကူသာန်သွံရာန်မွဲတၠ ဟီုရ။

“နူကဵုသၚ်သေံ သွက်ဂွံပလံၚ်သၚ်ဗၟာ ကွဳစက်ဖဍိုက်ပလံၚ်ကပေါက်ဗွဲမဂၠိုၚ် ကၠုၚ်ကောံလ္ပါ်သၞေဟ်ဂၠုၚ်သၚ်သေံဏံဖအိုတ်ရ၊ တုဲပၠန် ကရပ်ဒဒန်ဂှ်ပၠန်လေဝ် ကွဳစက်တံ ဒေံါဇူမံၚ်အဆက်ဆက်ရ” သၟာကူသာန်သွံရာန်ဗၞိက်ဂှ် ဆက်ဟီုရ။

လ္ပါ်ညးတာလျိုၚ်အလဵုအသဳတံ မုဟိုတ်ဂွံကၟာတ်ထောံဂှ်လေဝ် တ္ၚဲလဵုလေဝ်ဟွံထၟံက်ထ္ၜးဟွံဟီုလဝ်မွဲသာ်တုဲ တ္ၚဲလဵုကလေၚ်ပံက်ကဵုပၠန်ဂှ်လေဝ် ညးမွဲတီကေတ်ဟွံမာန်ရ။

ဂကောံစၟဳတ်နူနေဗျဳဒဝ်တေံ စှေ်ကၠုၚ်ဍုၚ်မြဝတဳတုဲ ကပေါတ်ဟွံလုပ်ကဵုသၞောဝ် ဟပၠောပ်နၚ်နူ လ္ပာ်သၚ်သေံတေံနွံမံၚ်ဏောၚ်ဂးတုဲ ဗက်စၟဳတ်မံၚ်ဂှ်ရ ပွမကၟာတ်ထောံ ပရေၚ်အာကၠုၚ်အကြာၜါဍုၚ်ဏံဂှ်လေဝ် ၜိုတ်ပိပန်တ္ၚဲ ကၟာတ်မာန်မံၚ်ဂှ် သၟာကူသာန်တံဟီုရ။

ဒဒန်ပရေၚ်ဆာန်ကၟိန် ဗြဝတဳကဵု မာဲဆံက်ဂှ် ဍုၚ်သေံဒုၚ်ဖအိုတ်လဝ်လှုဲတုဲ ပ္ဍဲသၞာံ ၁၉၉၅ ဂှ် စသိုၚ်လဝ်တုဲ သၞာံ ၁၉၉၇ ဂှ် စပံက်ကၠုၚ်လဝ်ရ။

ယဝ်ခါရ ဒဒန်ပရေၚ်ဆာန်ကၟိန်ကၟာတ်ထောံမွဲတ္ၚဲမ္ဂးတှေ် နူကဵုလ္ပါ်သေံတံ တာန်ၜါတ် ၜိုတ် (၄၀) ယအ်စှေ်မာန်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.