Categories
ပရိုၚ်

ဟိုတ်နူ သွဟ်လိက်ပြဟ်တုဲ ကွးဘာတံ ထုဲထံၚ်

တက္ကသိုလ် ဍုၚ်လ္ဂုၚ်

မာံအသး – ဂိတုဘတ် ၉ မံက် တ္ၚဲသိုက်မ္ဂး ကွးဘာတက္ကသိုလ် အလုံဍုၚ်ဗၟာမွဲ ဒးသွဟ်လိက် သကုတ်ဒုတိယ ပြဟ်ဟ်နူအရိုဟ်ဟ်သၞာံတုဲ အ္စာဘာကီု ကောန်ကွးဘာတံကီု ထုဲထံၚ်မံၚ်ကဵု လိက်ဘာအိုတ်ရ။

ဟိုတ်နူကဵုပါချူပ်တံ ဖျေံလဝ် စၟတ်တ္ၚဲကေုာံ ခံက်အၚ်ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ် ပ္ဍဲဂိတု ဘတ် ၉ မံက်ဂှ် ဒးသွဟ်လိက်ရောၚ်ဂးတုဲ အ္စာဘာတံ ဒးဂစာန်ပတုဲဒၟံၚ် လိက်တန်ဗ္တောန်ညးတံဂှ်ရ ကွးဘာတံ ဘာမွဲလတုန် ကျူယှေန်မွဲလတန်  ဒးပါ်ဂြိပ်အာမံၚ်ရောၚ် သာ်ဏံ ကွးဘာတံ ဟီုရ။

ကွးဘာကေတ်လဝ် ဘာသာအၚ်္ဂလိက် နူတက္ကသိုလ်မတ်မလီုမွဲတၠ ဟီုဂှ်မ္ဂး “အ္စာတံ ကဵုသွဟ်လိက်ပြဟ်ဟ်တှေ် ပိုယ်တံ ဒးသွဟ်ရ၊ မုဟိုတ်ဂွံပြဟ်ထောံ ဗီုဏံဂှ် ပိုယ်ဟွံတီရ၊ အ္စာပြံၚ်ထောံဗီုဏံတှေ် သွက်ပိုယ်ဂှ် အခက်အခုဲ ဇၞော်ဇၞော်ရ၊ တုဲပၠန် ကျူယှေန်ဂှ်လေဝ် ဒးဂစာန်အာ အ္စာတံလေဝ် ဂစာန်ဗ္တောန်မံၚ်လိက်” သာ်ဝွံ ကွးဘာဂှ် ဟီုရ။

ကောန်ကွးဘာတံဗွဲမဂၠိုၚ်ဝွံ လိက်ဂှ်လေဝ်ဟွံဂွံ စၟတ်တ္ၚဲသွဟ်လိက်ဂှ်လေဝ် ကြပ်ကၠုၚ်တုဲ ဒးသွဟ်အတိုၚ်ဟွံဂွံဂှ်ရ သာ်ဝွံ ကွးဘာသၞာံလက္ကရဴအိုတ်မွဲတၠ ဟီုရ။

“ဟိုတ်နူ လိက်တန်ဗ္တောန်ဗွဲမဂၠိုၚ်ဟွံအိုတ်ဏီတုဲ ဒဵုကဵုတ္ၚဲဏံ ဆက်ဗ္တောန်မံၚ်ဖိုဟ်ရ၊ အ္စာဘာတံလေဝ် ဟွံဟီုမွဲသာ်ရ၊ ဆဂး ဂိတုဂတဏံ ပထမသတ္တဟတှေ် တုဲမာန်ရောၚ် အဲထေၚ်၊ ဟွံစိုပ်တ္ၚဲသွဟ်လိက်ဏီတှေ် အ္စာတံ ဆက်ဗ္တောန်အာမံၚ်ဟဂှ်ရ”  သာ်ဏံ ကွးဘာဂှ် ဆက်ဟီုရ။

ၜိုန်ရ ကွးဘာတက္ကသိုလ်တံ ဒးသွဟ်လိက်ပြဟ်ဟ်ကီုလေဝ် ကောန်ကွးဘာ ဘာကောန်ပျူတာတံဂှ် အတိုၚ်အရိုဟ်ရိုဟ်သၞာံတေံရ ဒးသွဟ်ရောၚ်ဂှ် ကွးဘာ ဘာကွန်ပျူတာမွဲတၠ ဟီုရ။

“ဘာပိုယ်တှေ် အခိၚ်သွဟ်လိက် အတိုၚ်တြေံရ၊ ဂိတု သာမ်တေန်ဘာ ၃ တှေ် စသွဟ်ရ၊ ရိုဟ်ဟ်တွဵုတှေ် စက်တၚ်ဘာ သတ္တဟလက္ကရဴမှ ကွးဘာတက္ကသိုလ်တံ သွဟ်၊ လၟုဟ် ဘာပိုယ် သွဟ်တုဲဗက်ဟွံဂတာပ် ဍေံတံ စသွဟ်ဟဂှ်ရ” သာ်ဝွံ ကွးဘာဂှ် ဟီုရ။

ဟိုတ်ဂွံပဆုဲပြံၚ်လဝ် အခိၚ်သွဟ်လိက်ပြဟ်ဂှ် အလဵုအသဳတံ ထေၚ်ကေတ်လဝ် ယဝ်ရ ဇီုဒးအာကဵု တ္ၚဲကၠောန်ပေါဲရုဲမာဲမ္ဂး ပရေၚ်ကလိုက်ကမဵုဒှ်မာန်မံၚ်ကီု၊ ဟိုတ်နူဂှ်ရ အလဵုအသဳတံ ပဠေဝ်ပလေတ်စဵုဒၞာလဝ် သွက်ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၀ ရ သာ်ဝွံ နူကဵုလိက်ပရိုၚ်ခေတ်ပြိုၚ် ချူဓမံက်လဝ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.