Categories
ပရိုၚ်

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒးဒုၚ်ကဵုဇြဟတ်ဓရိုဟ် ကိစ္စဒပ်ပၞာန်မၚ်ပယျဵု

အဃော ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကၠောန်သ္ပသဘၚ်သဳကၠဳဗော်အလန်သတ္တမ

အာကာ – ဂိတုသေပ်တေမ်ပါ (၁) စွံလက္ကရဴအိုတ်တုဲ ဒးကလေၚ်ကဵုသွဟ် ကိစ္စပြံၚ်လှာဲအယောၚ်အလာ ဒပ်ပၞာန်မၚ်ပယျဵုရောၚ်၊ ယဝ်ဟွံဒုၚ်တဲ ဒပ်ပၞာန်မၚ်ပယျဵုမ္ဂး ဒေံါပန်ပှော် လီုလာ်အာမာန်ရောၚ်ဂှ် အလဵုအသဳပၞာန် ထပ်ကဵုနၚ် ဇြဟတ်ဓရိုဟ် ကုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိပၠန်ရောၚ်ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟီုရ။

ပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂါတ် (၂၃) ဏံ ဂကောံကေၚ်ကာဗဟဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲအံၚ်မေန်၊ နာဲတၠညး က္ဍိုက်က္ဍိုပ် ညးမသုန်တၠတံ ဆဵုဂဗကဵု သကိုပ်ပၞာန်တိတ်နာၚ်ဝေန် ပ္ဍဲဌာန်ဂအုပ်ပၞာန် ရးဒိုဟ်အဂၞဲတုဲ ကဵုကၠုၚ်ဇြဟတ်ဓရိုဟ် သာ်ဏံရ။

“သကိုပ်ပၞာန်တိတ်နာၚ်ဝေန် ထပ်ဟီုနၚ် ကိစ္စဒပ်ပၞာန်မၚ်ပယျဵု မွဲဝါပၠန်၊ ပိုဲဂှ် နူဂိတုအေပရာ (၂၂) တေံ ဟီုကၠုၚ်လဝ် ကိစ္စဏံ ပိုတ်ပိုတ်သကုတ်သကုတ်တုဲယျ၊ ကေၚ်ကာဗဟဵုပိုဲ ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် ကိစ္စဏံတုဲ ကလေၚ်ကဵုသွဟ်ဏောဝ်” သာ်ဝွံ ဒုလျိုၚ်ဌာနပရေၚ်ဍုၚ်သအာၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲဆဵုမန် ဟီုရ။

သအာၚ်နူကိစ္စဒပ်ပၞာန်မၚ်ပယျဵုတုဲ ပ္ဍဲပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၁၀) အလဵုအသဳပၞာန်တံ ကၠောန်ဗဒှ်ဏံဂှ်လေဝ် နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ညံၚ်ဟွံဂွံ ပါလုပ်ပလီုပလာ် ပလာပ်ပထုဲဂှ် ဟီုကၠုၚ်လဝ် နွံကီုရောၚ်ဂှ် နာဲဆဵုမန် ဆက်ဟီုရ။

မိက်ဂွံဆဵုကဵု က္ဍိုပ်သကိုပ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ၜါတၠ ပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂါတ် (၂၂) ရောၚ် သကိုပ်ထံၚ်ပရိုၚ်ကာပၞာန် သကိုပ်ပၞာန်ယျေဝ်မျေတ် ကဵုနၚ်သမ္တီကီုလေဝ် အာဆဵုဂဗကဵုညး ဟွံမာန်ရောၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟီုရ။

“ပိုဲ ယှုက်မံၚ်ကဵု တ္ၚဲပၠန်ဂတးတုဲ လဇုဲမွဲတ္ၚဲတုဲမှ ပိုဲဂွံအာဆဵု၊ ညးစဴအာတုဲ ပိုဲဟွံဂွံဆဵုကဵုညးပုဟ်၊ ဂွံဆဵုကဵု သကိုပ်ရးအဂၞဲ တိတ်နာၚ်ဝေန် သၟး” သာ်ဝွံ  လျိုၚ်ဌာနပရေၚ်ဍုၚ်သအာၚ် ညးမၞုံအခေါၚ်ဟီုဂး ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲဟံသာဗိုန်ခိုၚ် ဟီုရ။

အခေါၚ်ကောန်ဂကူ စပ်ကဵုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ဟွံသောၚ်ကလးမွဲသာ် ဖျေံဗီုဒပ်ကၠာ သာ်ဏံဂှ် ဟွံဒး ညာတ်တုဲ ပိုဲဟွံဒုၚ်တဲရ သာ်ဝွံ ဓမံက်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲလိက်လလောၚ်တြး တ္ၚဲပၠန်ဂတးမန် မရနုက်ကဵု (၆၃) ဝါ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိရ။

တုပ်တဴသာ်ဂှ်ကီု ပ္ဍဲတ္ၚဲပၠန်ဂတးမန် မရနုက်ကဵု (၆၂) ဝါ သၞာံတုဲကၠုၚ်တေံဂှ်လေဝ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ တးပဲါကၠုၚ် ကိစ္စဒပ်ပၞာန်မၚ်ပယျဵုတုဲ ပလံၚ်ဗစိုပ်လဝ်လိက် ကုဌာန်ဂအုပ်ပၞာန်ရးဒိုဟ်အဂၞဲရ။

စၟတ်သမ္တီ တ္ၚဲလက္ကရဴအိုတ် ကုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ စပ်ကဵု ပြံၚ်လှာဲအယောၚ်အလာ ဒပ်ပၞာန်မၚ်ပယျဵု ဒပ်ပၞာန်စဵုဒၞာကွာန် လၟုဟ်ဝွံ ဒှ်အလန် မရနုက်ကဵုၜါတုဲ ပ္ဍဲဂိတုအေပရာ (၂၈) သၞာံဏံဂှ်လေဝ် သွက်သ္ဂောံပြံၚ်လှာဲ အယောၚ်အလာ ဒပ်ပၞာန်စဵုဒၞာကွာန်ဂှ် စၟတ်သမ္တီကၠုၚ် တ္ၚဲလက္ကရဴအိုတ် အလန်ပထမကီုရ။

စပ်ကဵု စၟတ်သမ္တီ တ္ၚဲလက္ကရဴအိုတ် ဂိတုအေပရာ (၂၈) ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုအေပရာ (၂၂) ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒုၚ်တဲဒပ်ပၞာန်စဵုဒၞာကွာန် ဟွံမာန်ရောၚ် ကယျာန်တးပဲါကၠုၚ်တုဲ စိုပ်ကၠုၚ်ကဆံၚ် မ္ၚုဟ်လဝ်ဒပ် သွက်သ္ဂောံကလေၚ်ပန်ပှော် ကတဵုဒှ်ကၠုၚ်ရ။ ဟိုတ်နူဂှ်တုဲ ကောန်ကွာန် မၞုံအပ္ဍဲတိဍာ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဂၠိုၚ်ကဵုကၠံတံဂှ်လေဝ် ထောံလသာသ္ၚိဌာန်တုဲ ဂြိပ်ဒဴစိုပ်ကၠုၚ် လပါ်ပယျဵုသေံ-ဗၟာ ဗဒိုပ်ဟံၚ်ပြာ်အိုတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.