Categories
ပရိုၚ်

ဗီုရုပ်ဂတဵုမုက်ပစူတိ တ္ၚဲကောန်ဂကူသၞာံဏံ ဓမံက်အာ သိမ်ကလျာဏဳရောၚ် ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲကောန်ဂကူ ဗဟဵု ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်

နာဲမာန် – နူကဵုကောံဓရီုတုဲကၠုၚ်တေံ ဒုဥက္ကဌ အစာသဝ်ဟံၚ်ဍုၚ် ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်စပ်ကဵုဗီုရုပ်ဂတဵုမုက်ပစူတိ တ္ၚဲကောန်ဂကူသၞာံ ဏံဂှ် ရံၚ်ကဵုအကာဲအရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ပစ္စုပ္ပုန်တုဲ သွက်ဂွံဓမံက်အာ ဗီုရုပ်တၟံတိုၚ်ဍုၚ်ပေန်လုၚ် ကဵု ကောန်ဂကူ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဒစာံဂကူ တံၚ်တဲဂေတ်ဗိုၚ်လဝ်ကီုလေဝ် ဒှ်ဓဝိၚ်ကဵုအလဵုအသဳကဵုကၠုၚ်ဇြဟတ်ဓရိုဟ်ကုကမ္မတဳ ဗဟဵုမွဲမွဲသာ်မာန်တုဲ ၜိုန်ညးဂမၠိုၚ်တုပ်စိုတ်ကီုလေဝ် စၞးဂှ် ဒးဖျေံဏါသ္ဂုတ်သွာတ် ဓမံက်ဝၚ်သာသနာ ပရေၚ်သီက လျာဏဳ ကဵု တၟံတိုၚ်သီကလျာဏဳဂှ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုကောံဓရီုကမ္မတဳဗဟဵု မရနုက်ကဵုပေၚ်(၄) ဝါ ဇြပ်သဘၚ်ဓဝ်ဍုၚ်မတ်မလီု ဒဳဇြေန်ဗါ (၁၁) ဂှ် ညးစၞးဒေသနာနာ နူကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ဂမၠိုၚ် တိုန်စုၚ်တုဲ တုပ်စိုတ်ဖျေံဏာသ္ဂုတ်သွာတ် ဓမံက်ဝၚ်သီကလျာဏဳ ကဵု တၟံတိုၚ်ကလျာဏဳဂှ်ရ။

“ၝအဲပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲကဵုကောံဓရီုအလန်ကၠာဂှ် စပ်ကဵုပရေၚ်အကာဲအရာပရေၚ်ကောန်ဂကူတအ် အာတ်မိက်ကၠုၚ် တုဲဏောဝ်ဟီုတှေ် ဍေံကိတ်ညဳမံၚ်ကဵု ပရေၚ်ဒဒှ်တၟံတိုၚ်ပေန်လုၚ်ဂှ်ကဵု ကောန်ဂကူဒစာံဂကူတအ်ဂှ်ရ ဆဂး ရံၚ်အာ မွဲလ္ပာ်ပၠန်ဏောဝ်ဟီုတှေ် ယဝ်ပိုဲဓမံက်ဏါဗီုဂှ်ဏောဝ်ဟီုတှေ် အလဵုအသဳတအ်ညာတ်ကၠးအာ လ္တူပိုဲ၊ ၝတအ်ဏံ အာမံၚ်ဂၠံၚ်လဵုရောဟီုတှေ် ကၠးလောန်အာ အဵုဂှ်ရဏောဝ်ဟီုတှေ် ဗီုနာဲထဝ်အိန် ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ဂှ်ရ ဓမံက်ဝၚ်သီက လျာဏဳလေဝ်ဂွံမံၚ် အဲမိက်ဂွံဟီု” သာ်ဏံ ဒုဥက္ကဌ အစာသဝ် နာဲဟံၚ်ဍုၚ် ထံက်ဂလာန် ဗီုရုပ်နာဲဃောသိုက်ပ္တိုန်ထ္ၜး လဝ်ဂှ်ရ။

“အဓိက ဟိုတ်ဓမံက်ဝၚ်သီကလျာဏဳ ကဵု တၟံတိုၚ်ကလျာဏဳဂှ် ရန်တၟံမိက်ဂွံဓမံက်သၟးဇ္ၚးသာသနာရလေဝ်” သာ် ဏံ ညးချပ်ဓမံက်ဝၚ် သီကလျာဏဳ နာဲဃောသိုက်ဟီုထ္ၜးရ။

ဗီုရုပ်တၟံတိုၚ်ပေန်လုၚ်ဂှ်ကဵု ကောန်ဂကူဒစာံဂကူတအ် တံၚ်လဝ်တောဲအစာသဝ်နာဲဟံၚ်ဍုၚ်ပ္တိုန်ထ္ၜးဂှ် ပ္ဍဲဗီုရုပ်ဂတဵုမုက်ပစူတိဂှ်ၜိုန်ဟွံပါကီုလေဝ် ပ္ဍဲကဵုဒဳဇြာၚ်ပဠောံဂှ် ကမ္မတဳဗဟဵုဖအိုတ်ဂှ် ဒုၚ်တုပ်စိုတ်စုတ်ပ္ဍဲပဠောံတ္ၚဲကောန်ဂကူဗဟဵုရ။

စပ်ကဵုဗီုရုပ်ဂတဵုမုက်ပစူတိဂှ် ဒးပ္တိုန်ထ္ၜးကဵုအလဵုအသဳ နကဵုလိက်သက်သဳသာဓက ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်တုဲ ဗီုပၟိက်စိုတ် ကမ္မတဳဗဟဵုတအ် မိက်ဂွံစုတ်ဂှ် ဒးချပ်လ္ပာ်အလဵုသဳကဵုကၠုၚ်ဇြဟတ်ဓရိုဟ်နွံရ။ ပရေၚ်ပဠောံဂှ် နကဵုလၟေၚ်ကမၠောန် ဟွံဒးပ္တိုန်ထ္ၜးတုဲ ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် ရုပ်တၟံတိုၚ်ပေန်လုၚ်ဂှ် စုတ်ပ္ဍဲပဠောံတ္ၚဲကောန်ဂကူသၞာံဏံရ။

ဗီုရုပ်ဒဳဇြာၚ်ရုပ်ဂတဵုမုက်ပစူတိဂှ်ကီု ဒဳဇြာၚ်ပဠောံကီု ကောံဓရီုကမ္မတဳဗဟဵုဂတပ္ဍဲကဵုဍုၚ်ဇြပ်ဗု ညံၚ်ဂွံပ္တိုန်မာန်ဂှ် ကဵု လဝ်တာလျိုၚ်ကဵုအစာဒဳဇြာၚ်တုဲ ဗီုရုပ်ညံၚ်ဂွံတိတ်မာန်ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ်ကီုရ။

ပ္ဍဲကဵုကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲကောန်ဂကူဗဟဵုဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်သၟးဟေၚ် က္ဍိုက်ပ်စန်ပကောံဒက်လဝ်တုဲ  ဇၟာပ်ကြပ်ကၠုၚ်တ္ၚဲကောန်ဂကူဗဟဵုဂှ် ညးက္ဍိုက်ပ်တအ် ချပ်ပရေၚ်ဗီုရုပ်ဂတဵုမုက်ပစူတိမ္ဂး ချပ်ဟလောဲအာ ကဵု အကာဲအရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အရာအလဵုအသဳမုမကၠောန်သ္ပဒၟံၚ်ဂှ် လၟေၚ်အရိုဟ်ဟ်သၞာံနွံကၠုၚ်မံၚ်ရ။

ပဠောံတ္ၚဲကောန်ဂကူဗဟဵုသၞာံတုဲကၠုၚ်ဂှ်လေဝ် ပ္ဍဲကဵုတဝ်ပၞးလ္ပာ်ပဲါဂှ် စုတ်လဝ်နကဵုစၟတ်မ္တီ ခရက်လဝ်ဇိုၚ်ခ္ဍာ်တုဲ ကံက်အဓိပ္ပဲါမတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မ္ဂး ဒစဵုဒစးလဝ်ပေဲါရုဲမာဲဂှ်ကေၚ်ကၠောန်လဝ်နွံရ။ ဗီုရုပ်ဂတဵုမုက်ပစူတိလေဝ်သာ်ဂှ်ကီုရ သၞာံ(၂၀၀၇) သေတ်တေန်ဗါ အလဵုအသဳပၞာန်အဃောပန်ဂစိုတ်ဒၟံၚ် ခၟဳသၚ်ပလံၚ်မေတ္တာဂှ် ဓမံက်ဝၚ်သၟိၚ်ဓမ္မစေတဳ ဒဒှ်ရလျိုၚ်သ္ဍိုက်ခၟဳသၚ်ၜိုတ်လဵုဂှ် ထ္ၜးဝၚ်သၟိၚ်ဓမ္မစေတဳရ။

သၞာံဏံပၠန်လေဝ် နကဵုအဓိပ္ပဲါနွံနွံ ကလေၚ်ဓမံက်ထ္ၜးဏါဝၚ်သက်သဳ သာဓကပရေၚ်သာသနာမန် သိမ်ကလျာဏဳ ကဵု တၟံ တိုၚ်ကလျာဏဳ ဝၚ်သိမ်မန်မဒယှ်ပြာကတ်ကၠုၚ်လဝ် ပရေၚ်ဝၚ်ဗုဒ္ဓသာသနာမန်ပၠန်ရ။

“ဗီုရုပ်တၟံတိုၚ်ကလျာဏဳဂှ် အတိုၚ်ကဝ်သၠေက်မံၚ်အတိုၚ်ဂှ် တက်ကေတ်ဗီုတုဲ လ္ပပဠေဝ် စုတ်ဏာအတိုၚ်ဂှ်”သာ်ဏံ အစာသဝ် နာဲဟံၚ်ဍုၚ်ပၠောပ်ဂလာန်တုဲ ညးစၞးဂမၠိုၚ်လေဝ်တုပ်စိုတ်ရ။

ပရေၚ်ဗီုရုပ်ဂတဵုမုက်ပစူတိဂှ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်လၟေၚ်အရိုဟ်ဟ်သၞာံ ဓမံက်ကၠုၚ်လဝ်ပရေၚ်ဝၚ်သၟိၚ်ဨကရာဇ်မန်၊ ဝၚ်ဗုဒ္ဓသာသနာမန်အဆက်က်နွံကၠုၚ်ဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်လ္ၚဵုချပ်ကၠုၚ် ဓမံက်ကၠုၚ်ပရေၚ်ဝၚ်မန်ဂှ် တုပ်ညံၚ်ရဴယျေအာ ယျဂးတုဲ ပ္ဍဲကဵုတ္ၚဲကောန်ဂကူသၞာံဏံ မိက်ဂွံဓမံက်ထ္ၜးပရေၚ်အကာဲအရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဒှ်ကၠုၚ်ကီုလေဝ် ပ္ဍဲဗီုရုပ် ဂတဵုမုက်ပစူတိဂှ် သ္ဂုတ်သွာတ်ဟွံစှေ်တုဲ ပ္ဍဲတဆိပ်ပဠောံဂှ်ဟေၚ် ကမ္မတဳဗဟဵုကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲကောန်ဂကူဂမၠိုၚ်တအ် ဒးဖျေံဏါသ္ဂုတ်သွာတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.