Categories
ပရိုၚ်

ဗော်ကလေၚ်ပတန်ဍုၚ်မန် ကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲဗှ်ဗၞုဟ် ဂုဏ်စရာဲ ဨကရာဇ်မန် ရာဇာဓိရာဇ်

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – ရန်ကဵု တ္ၚဲသၟိၚ်မန်ရာဇာဓိရာဇ် နူဍုၚ်ဟံသာဝတဳ ဇက်တိုန်ဗတိုက်ဍုၚ်ဗၟာတုဲ ပ္ဍဲဂိတုမြေက္ကသဵု ၁၅ မံက် တ္ၚဲအၚာ (ဂိတုဒဳဇြေမ်ပါ ၂၁) ဏံ ဗော်ကလေၚ်ပတန်ဍုၚ်မန် ကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲဗှ်ဗၞုဟ် ဂုဏ်စရာဲ ဨကရာဇ်မန် ရာဇာဓိရာဇ် အလန်ပထမရ။

အသေအဟာန် တ္ၚဲဗှ်ဗၞုဟ်ဝွံ ကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲဌာန်ဂအုပ် ဗော်ကလေၚ်ပတန်ဍုၚ်မန် မၞုံဇရေၚ်ကွာန်နာဲလံက်၊ ပွိုၚ်တိုက်ဓံၚ်မံၚ်ဃောန်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜၚ်သဘာန်၊ ခရိုၚ်ပြဇွောပ်ခဳရဳဃာန်၊ ကၟိန်ဍုၚ်သေံရ။

တလဂုဏ်အာစာ တေဇောဝဏ္ဏော ဍုၚ်ရေဝ်၊ တလဂုဏ်အာစာ ဝိမလ တၟံကၞေၚ် ကေုာံ ဥက္ကဌ ဗော်ကလေၚ်ပတန် ဍုၚ်မန် နာဲပါန်ညောအ်တအ် သ္ပသကိုပ်သက ကၠောန်ဗဒှ်တုဲ ကောန်သ္ဂံၚ် ၃၀ တၠ ကေုာံ ကောန်ဍုၚ်ကွာန်မန် မကၠောန်မံၚ်ကမၠောန် ဇရေၚ်ပွဳူဂှ် ၂၀ တၠတံ တိုန်စိုပ်အိုတ်ရ။

“ပိုဲတံ ကၠောန်မံၚ် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် (တ္ၚဲပတန်ဍုၚ် ဟံသာဝတဳ) ၊ တ္ၚဲဍုၚ်ဟံသာဝတဳလီု သၟး၊ တ္ၚဲဨကရာဇ် သၟိၚ်မန် ရာဇာဓိရာဇ် ဇက်ပၞာန် အာဗတိုက်လဝ် ဍုၚ်ဗၟာ သီဂွံလဝ် ဒဵုကဵုဍုၚ်သေတ်ကာၚ်ဂှ်လေဝ် ပိုဲဒးကၠောန်ထေက်ကီုဏောၚ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပိုဲကေတ် တ္ၚဲရာဇာဓိရာဇ် ဇက်ပၞာန် မြေက္ကသဵု ၁၅ မံက် တ္ၚဲအၚာဂှ်တုဲ ပိုဲကၠောန်ဗဒှ် တ္ၚဲဗှ်ဗၞုဟ် ဂုဏ်စရာဲ ဨကရာဇ်မန် ရာဇာဓိရာဇ်၊ တုဲတှေ် သၞာံဏံဂှ် သီုကိတ်မံၚ်ကဵု တ္ၚဲအၚာ” သာ်ဝွံ တလဂုဏ်အာစာ ဝိမလ ညးမသ္ပသကိုပ်သက ကၠောန်ဗဒှ် အသေအဟာန်ဂှ် ဟီုရ။

ဟိုတ်နူသၟိၚ်ဗၟာ ဖရၚ်မၚ်ဂံၚ် မပလီုပလာ် တိဍာ်က္ဍိုပ်ဍုၚ်ကွာန်ရးမန်တုဲ ပ္ဍဲသက္ကရာဇ်ဍုၚ် ရ၅၉ ဂိတုမြေက္ကသဵု ၁၅ မံက် တ္ၚဲအၚာဂှ် သၟိၚ်မန်ရာဇာဓိရာဇ် ဇက်ပၞာန် တိုန်ဗတိုက် တိဍာ်ဍုၚ်ဗၟာ နကဵုဒပ်ဍာ် ဒပ်တိုက်တုဲ သီကေတ်လဝ် စဵုကဵုစိုပ်ဇရေၚ်ဍုၚ်အၚ်ဝရောၚ်ဂှ် မသ္ဂးလဝ် ပ္ဍဲလိက်ဝၚ်မန်တံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.