Categories
ပရိုၚ်

တိအလဵုအသဳတံ သီလဝ်ဂှ် ကလေၚ်သွံကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်

ဂျူရဳဆာဲ – ပယျဵုသေံကဵုဗၟာ တိဗလး (ဂေါက်ကွၚ်း) လ္တူဍုၚ်ကျာ်ပိဂှ် ညးတာလျိုၚ်လ္တူဍုၚ်တအ် သွံထောံကဵု သၟာပိုန်ဂြပ်တအ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

တိဗလးဂှ်ဝွံ အခိၚ်ကၠာတေံ စဳဇန်လဝ်သွက်ဂွံကၠောန် ဗလးဝေၚ်ဗဝ်ဏောၚ်ဂးကၠာလေဝ် နဒဒှ်တိဗလး (ဂေါက်ကွၚ်း) ဟေၚ် ဒှ်ကၠုၚ်ရ။ တိဗလးဝွံ မၞုံၜိုတ် ၅ ဧကဒှ်တုဲ မၞုံဂတးမုက်ရုၚ်ဗၠာဲသၟိၚ် ဍုၚ်ကျာ်ပိရ။

ဂိတုဂျာန်ဂျဖဝါရဳ ၉ ဂှ် ဥက္ကဌပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ပိကဵု သ္ကိုပ်ဗျူဟာ သကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော် တိၚ်ဇြဝ်တအ် ပံၚ်တောဲတုဲ သွံထောံကဵု သၟာပရေၚ်ပိုန်ဂြပ်လ္တူဍုၚ်ကျာ်ပိ ၂ တၠ၊ နကဵုသြန်သေံ (၁၅) ကိုဋ်ၜါတ်ရောၚ်ဂှ် ညးဆဵုညာတ်လဝ်နမတ်မွဲတၠဂှ် ဟီုရ။

“စၟတ်တ္ၚဲ ၉ ဂှ် သွံထောံတိဂှ် လှုဲသေံ ၜါတ် (၁၅) ကိုဋ်၊ ဒၞာဲဂှ်ဂှ် ဟီုလဝ် သွက်ဂွံကၠောန်ဒၞာဲဝေၚ်ဏေါၚ် လၟုဟ်ဂှ်ကလေၚ်သွံထောံယျ” သာ်ဝွံ ရဲဆဵုလဝ်ဂှ်ဟီုရ။

သၟာပိုန်ဒြပ် ညးရာန်လဝ်တိၜါတၠတအ်ဂှ် ဥက္ကဌလ္တူဍုၚ်ကျာ်ပိ အရာပ် (၂) နာဲယာမျေတ် ကေုာံ နာဲတိၚ်ဟာန် နူအရာပ် (၃) စတအ်မဒှ်ရ။

တိဗလး (ဂေါက်ကွၚ်း) ဂှ်ဝွံ အခိၚ်ကၠာတေံ အလဵုအသဳတအ် သီလဝ်နူကဵုညးဍုၚ်ကွာန်တံ နကဵုၚုဟ်မးလေဲမွဲသာ်တုဲ လၟုဟ်ကလေၚ်သွံတုဲ ပရေၚ်ဒုၚ်စသိုၚ်ဂှ် အလဵုအသဳတအ်ဟေၚ် ဂွံဒုၚ်စသိုၚ်တုဲ ညးတၠတိဇေတ်တ်တံဂှ် မုအခေါၚ်ဒုၚ်စသိုၚ်ဟွံမွဲဂှ် ညးဆက်ဟီုရ။

ဒၞာဲဂှ်ဝွံ သၟာပိုန်ဂြပ် ရာန်လဝ်တိတအ် ကလေၚ်လိၚ်စကဵု သၟာပရေၚ်ပိုန်ဂြပ်သေံတအ်တုဲ သွက်ဂွံ သိုၚ်ခၞံအာ ဘၚ်ဂလို၊ ဆေၚ်စသုၚ်ကဵု သိုၚ်ခၞံတၞဟ်ဟ်တအ်နွံရောၚ်ဂှ် ရဲဍုၚ်ကျာ်ပိ မွဲတၠဟီုရ။

ပရေၚ်သိုၚ်ခၞံ ပ္ဍဲကဵုတိဗလးဏအ်တုဲဒှ်အာမ္ဂး အတိုၚ်ညးတၠတိတအ်ဖျေံလဝ်ၚုဟ်ဂှ် နူကဵုသၟာပရေၚ်ပိုန်ဂြပ်သေံတအ် ဒးကဵုအာလိၚ်ရောၚ်ဂှ် ညးဆက်ဟီုရ။

တိဗလးဏအ်ဂှ် လောန်ကၠုၚ်သၞာံ ၂၀၀၀ လ္ပါ်လ္တူတေံ နူကဵုအလဵုအသဳတအ် စသီကၠုၚ်လဝ်နူကဵုညး ဍုၚ်ကွာန်တအ်မဒှ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.