Categories
ပရိုၚ်

တၠကွဳစက်တံ ဟွံကေၚ် (ဟတှေ်) ကဵုဂၠံၚ်တၟိတုဲ ကွဳစက်ဗကပ်ဆက်ကၠုၚ်

မိလျးထဝ် – ကွဳစက်ဂြိပ်မံၚ်မွဲဒမြိပ် ဂၠံၚ်ကျာ်ပိ-ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ်ဝွံ ဟိုတ်နူတၠကွဳစက်တံ ဟွံကေၚ် (ဟတှေ်) ကဵုဂၠံၚ်ဒဵု ဗျုဏံဂှ်ရ ကွဳစက်မွဲမတုဲမွဲမ ဗကပ်ဆက်ကၠုၚ်တုဲ လၟိဟ်မၞိဟ်ဒးဝပ် ကေုာံ မၞိဟ်ချိုတ်တံ ဗွဲမဂၠိုၚ်ရရောၚ်။

ကွဳစက်ဝွံ  အပ္ဍဲဒဵုဗလးကပေါဝ် နူကၠာဟွံစိုပ် ကွာန်ဗလးဒုန်ဖါ်ဍၚ်ဂှ်တုဲ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၂၃ အခိၚ်နူဂယး ၁၀ နာဍဳဂှ် ဗကပ်အာတုဲ မၞိဟ်ချိုတ်အာ  ၁ တၠ ဒးအာဝပ် ၈ တၠရ။

အခိၚ်ကွဳစက်ဗကပ်အလန်ဏံဂှ် ပ္ဍဲဂိတု ဂျာန္နဝါရဳဏံသၟး ဗကပ်အာ မဒှ်မရနုက်ကဵု (၃) ဝါရ။ မၞိဟ်ဒးလဝ်ဝပ်တံ သီုဖအိုတ်ဂှ် ဒးပတိုန်လွဳဒၟံၚ် အပ္ဍဲရုၚ်ဂဥုဲသၚ်သေံ ဆၚ်လောက်။

“ကွဳစက်ပိုဲဂှ် အဃောဂွာန်တိုန်မံၚ်ဒဵုဗလးကပေါဝ် လ္ပာ်စဴကၠုၚ်ကျာ်ပိဂှ်ရ က္ဍိုပ်ကွဳစက်ကလေၚ် ဂတအာ လ္ပာ်ဂၠံၚ်စဴဍုၚ်ဗမာဂှ်တုဲ လဓိအဲလေဝ် ထိၚ်အသိၚ်ဍေံဟွံမာန်တုဲ ကွဳစက်လှောဝ်စှေ်ကၠုၚ်ဂှ် ဗဂါပ်အာရ” သာ်ဝွံ ညးဒးလဝ်ဝပ်ကွဳစက်ဗကပ် သမ္ဘာညးဒဳကွဳစက်ဂှ် ဟီုလဴထ္ၜးကဵုရ။

ကွဳစက်ဗကပ်အာတ္ၚဲကၠာ ပ္ဍဲသတ္တဟဏံဝွံ တၠကွဳစက်ဂှ် ဇာတိကွာန် ပလိုၚ်ဂျပါန်မဒှ်တုဲ အရိုဟ်ဟ်သၞာံညးဂှ် ကေၚ်ဒဳမံၚ်ကွဳစက်လိုၚ် လ္ပာ်ဂၠံၚ်ကျာ်ပိ-ဍုၚ်ဇြပ်ဗု။

စနူ ပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၁၀ တုဲဗက် အလဵုပၞာန်ဗၟာကဵု ဒပ်ပၞာန်ကရေၚ်ကေအန်ယူတံ ဒှ်အာပဋိပက္ခညးသကအ်တုဲ ဂၠံၚ်ကျာ်ပိ မၞံုမံၚ်ပိဂၠံၚ်တံဂှ် ကျာ်ပိ – ၜါသွာၚ် ကဵု ကျာ်ပိ – ဇြပ်ဗုတံ ဒးကၟာတ်ထောံတုဲ သှေ်မံၚ်ဂၠံၚ်ကျာ်ပိ – ရေဝ် တံမွဲဟေၚ်အာကၠုၚ်ဂွံမံၚ်ရ။

ဂၠံၚ်ကျာ်ပိ – ဇြပ်ဗုဂှ် ကုန်ဒဵုအောန်မံၚ်တုဲ ဂၠံၚ်ကျာ်ပိ – ရေဝ်ဂှ် ကုန်ဒဵုဂၠိုၚ်မံၚ်ရ၊

ဟိုတ်ဂှ်ရ ရဲဒဳမံၚ်ကွဳစက်လာၚ် လ္ပာ်ဂၠံၚ် ကျာ်ပိ – ဇြပ်ဗုတံဂှ် ၜိုန်ရဟွံကေၚ်ကဵုဂၠံၚ်ဒဵုဗျုဝွံကီုလေဝ် ဟိုတ်နူဒှ်ဒၟံၚ် ကမၠောန်ဒမျိုၚ်လမျီုညးတံဂှ်ရ ဒရိပ်ဒၟံၚ်ဖိုအ်တုဲ ကွဳစက်တံ ဗကပ်ဆက်ကၠုၚ်ရ။

“သၞာံဏံဂှ် ချိၚ်လဝ်စဴဝေၚ်ကဵု မိမနွံမံၚ်အပ္ဍဲဍုၚ်ဗၟာတေံဏာၚ်ဂး ဂၠံၚ်ဏံဂှ် မိၚ်မံၚ်ပရိုၚ်ကွဳစက်ဗကပ်မံၚ် မွဲနှေဟ်မွဲနှေဟ်တှေ် ဂွံစဴဂှ် ဒညမံၚ်ရလေဝ်” သာ်ဝွံ မိသာန် ဟီုရ။

ဂၠံၚ်ကျာ်ပိ-ဍုၚ်ရေဝ်ဝွံ ပ္ဍဲဂိတုဂျာန္နဝါရဳ ၄ ဂှ် အကြာကွာန်ပလးဒုန်ဖါ်ကဵု ကျာ်ပိဂှ် ပ္ဍဲဒဵုထဳဖဍောတ်ဂှ် ဗကပ်အာမွဲမတုဲ မၞိဟ်ဒးအာဝပ် ၆ တၠရ။ အလန် ဒုတိယဂှ် ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ရ ဂှ် ဗကပ်အာ အကြာဗဒိုပ်စိၚ်ဂှ်တုဲ မၞိဟ်ချိုတ်မွဲတၠတုဲ ဒးအာဝပ် ၉ တၠရ။

ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ပါ ၂၉ ဂှ် နူကဵုဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳတံ ကၟာတ်ထောံဂၠံၚ် လှာဒကှ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတု ဒဳဇြေမ်ပါ ၁၀ ဂှ် ဒပ်ပၞာန်ကေအဲန်ယူတံ ထပ်ကၟာတ်ထောံဂၠံၚ်ဇြပ်ဗုပၠန်ဂှ်ရ လၟုဟ်မ္ဂး ဂၠံၚ်ကျာ်ပိ – ရေဝ်ဟေၚ် ကွဳစက် အာကၠုၚ်မံၚ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.