Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲကျာ်ပိ ဒဳကေဗဳအေ အခေါၚ်ရပ်လွဟ် ဟွံမွဲ

မာံသုတ – သ္ပပ္တံနူ ဂိတုဏံမံက်တုဲ ပ္ဍဲဍုၚ်ကျာ်ပိ ကေုာံ ပွဳပွူဍုၚ်ကျာ်ပိဂှ် ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ ဟွံကဵုအခေါၚ်ရပ်လွဟ် ကုကောန်ဂကောံ ဒပ်ဒဳကေဗဳအေ မဒေံါလဝ်ပန်ပှော်ကဵု အလဵုအသဳဗၟာတံရောၚ်ဂှ် သၞာဲဒါအလဵုအသဳမွဲတၠ ဟီုရ။

 ပ္ဍဲသၞာံအာဏံ ဒပ် DKBA တံလုပ်သီဍုၚ်ကျာ်ပိတုဲစံၚ်လဝ်မွဲဒၞာဲ
ပ္ဍဲသၞာံအာဏံ ဒပ် DKBA တံလုပ်သီဍုၚ်ကျာ်ပိတုဲစံၚ်လဝ်မွဲဒၞာဲ

“ဗီုကၠာတေံ ရပ်လွဟ်တုဲ အာအကြာဍုၚ် ဟွံဂွံရပုဟ်၊ ကၠုၚ်ဗီုဂှ်တှေ် သွက်ဂွံပန်ဂှ် ပလေဝ်လဝ်ဒတုဲရ။ သွက်ဍေံတံ ဒၞာဲဖျေံကဵုလဝ်ဂှ်ရ မံၚ်ညိ။ သွက်ဂွံကၠုၚ်လတူဍုၚ် ဟွံမွဲပုဟ်” သာ်ဝွံ သၞာဲဒါဂှ် ဟီုရ။

လတူဍုၚ်ကျာ်ပိဂှ် ဒပ်ခလရ ၃၂ ကေုာံ ပွဳပွူဍုၚ်ကျာ်ပိဂှ် ခမရ ၅၆၃ မၞုံသၟဝ်ကောပ်ကာဲ ဌာန်ဂအုပ်ပၞာန်ရးဒိုဟ်ပလိုတ်တံ ချဳဒရာၚ်မံၚ်အိုတ်ရ။

ကောန်ဂကောံ ဒပ်ပါ် ၃၊ ဒဳကေဗဳအေ ဗိုလ်ဇၞော်သဝ်အေဝါန် ဍိုက်က္ဍိုပ် ချဳဒရာၚ်မံၚ် သတှေ်ဒေသကျာ်ပိဂှ် အပ်လွဟ်တုဲ သွက်သ္ဂောံကလေၚ်လုပ်မံၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်ပၠန်ဂှ် ညးမစုက်လုက်တံ အာတ်မိက်လဝ်ရောၚ်ဂှ် ဗိုလ်ဇၞော်သဝ်အေဝါန် ဟီုလဝ်ရောၚ် သာ်ဝွံ ဌာန်ပရိုၚ်ကရေၚ် KIC ချူဓမံက်လဝ်ရ။

တုပ်တဴသာ်ဂှ်ကီု လတူဍုၚ်ဗြဝတဳလေဝ် ညံၚ်ရဴသၞာံဒေံါလဝ်ပန်ပှော်ကၠာတေံ ကောန်ဂကောံဒဳကေဗဳအေတံ ရပ်လွဟ်အာကၠုၚ် ဟွံဂွံရရောၚ်ဂှ် ညးမစုက်လုက်ကဵု ညးတာလျိုၚ်ဗၟာ မွဲတၠ ဟီုရ။

“ဒဳကေဗဳအေ ကၠုၚ်ပံက်လဝ် ရုၚ်ဆက်ဆောံတုဲယျ၊ ဒးဂွိၚ် မွဲသာ်ဓဝ်ရ၊ ဍေံတံ လတက်လဝ်ကယျိုၚ် KPF တုဲ အာကၠုၚ်မံၚ် သီုလွဟ်တှေ် အလဵုအသဳတံ ပါ်ပဲါဟွံဒးပုဟ်၊ မၞိဟ်နူဂကောံလဵုလေဝ် ပါ်ပဲါ ဟွံလောဲပုဟ်” သာ်ဝွံ ညးဆက်ဟီုရ။

ကြဴနူပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၁၀ တုဲ ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ပါ ၈ ဂှ် ဒပ်ပၞာန်ဒဳကေဗဳအေ ဟွံဒုၚ်တဲ ဒပ်ပၞာန်မၚ်ကွာန် သကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော် သဝ်ဠာဗွာ ဍိုက်က္ဍိုပ်တံဂှ် စဗတိုက်ကၠုၚ် ဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳ ပ္ဍဲဍုၚ်ကျာ်ပိ၊ ဍုၚ်ဗြဝတဳတံတုဲ ကေတ်လဝ်ပရေၚ်ဒေံါပန်ပှော် နူသၞာံ ၁၉၉၄ ဂှ် လီုလာ်ကၠုၚ်ရ။

လၟုဟ် ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ပါ ၃ ဏံဂှ် ဂကောံဓမံက်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် အလဵုအသဳဗၟာ ကေုာံ က္ဍိုပ်သကိုပ်ဒဳကေဗဳအေလ္ၚဵုတံ ချူထပက်စၟတ်တဲ တၚ်တုပ်စိုတ် ၅ တၚ် သွက်ပရေၚ်ဒေံါပန်ပှော် မွဲဝါပၠန်ရ။

တၚ်တုပ်စိုတ် ၅ တၚ်ဂှ်

၁။ သ္ပပ္တံနူဂိတုနဝ်ဝေမ်ပါ ၆ တုဲ တုပ်စိုတ် သွက်သ္ဂောံဒေံါပန်ပှော်ၜါလပါ်ရ။

၂။ ပ္ဍဲကာလဒေံါပန်ပှော်ဏံဂှ် သွက်ဒပ်ဒဳကေဗဳအေတံ ဂွံဖျေံသဇိုၚ် ပ္ဍဲဒေသ (ဆုံစည်းမြိုၚ်) ကေုာံ ပ္ဍဲဒေသပွဳပွူတံဂှ် တုပ်စိုတ်ရ။

၃။ ကဵုအခေါၚ် ပံက်ရုၚ်ဆက်ဆောံ ဒဳကေဗဳအေ လတူဍုၚ်ဗြဝတဳရ။

၄။ ၜက်တိဍာ်တုဲ တတ်သြုၚ်အာကၠုၚ်မ္ဂး ဒးပရဟ်ပ္ညဳပ္ညပ် ဒပ်ၜါလပါ်တုဲ ဒးကေတ်တၚ်တုပ်စိုတ်ရ။

၅။ ဂကောံဓမံက်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် ကၟိန်ဍုၚ် ကေုာံ က္ဍိုပ်သကိုပ် ဒဳကေဗဳအေ သကိုပ်ပၞာန် သဝ်ဠာဗွာတံ ပ္ဍဲဒၞာဲ အခိၚ် တုပ်လဝ်စိုတ်ၜါလပါ်ဂှ် စဵုကဵုကလိဂွံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် ထာဝရ ဂွံဆက်သဳကၠဳအာမာန်ဂှ် ၜါလပါ် တုပ်စိုတ်ထပက်စၟတ်တဲရောၚ် သာ်ဝွံ ဓမံက်ထ္ၜးလဝ် ပ္ဍဲလိက်ပရိုၚ်ဗၟာ မပ္တိတ် ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ပါ ၄ ဂှ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.