Categories
ပရိုၚ်

ရဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ပိ၊ ကောန်ကွာန်စောဝ်ဇမၠု ပတိုန်လိက်သွက်ဂွံလှာဲကဵုဥက္ကဌ

မိလျးထဝ် – ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ပိ ကွာန်စောဝ်ဇမၠုဂှ် ကောန်ကွာန်တံ နွံပၟိက်မိက်ဂွံကဵုပြံၚ်လှာဲထောံ ဥက္ကဌကွာန်တုဲ ပတိုန်လိက်ကဵုသမ္တီ ကဵုဗစိုပ်လဝ်ဒၞာဲဆေၚ်စပ်တံရ။

ဥက္ကဌ နာဲထောန် အာယုက် ၅၈ သၞာံ၊ ဇာတိကွာန်ဝါခရူ(ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု)ဂှ် ကေတ်ကၠုၚ်ဒၟံၚ် တာလျိုၚ် ဥက္ကဌ ကွာန်စောဝ်ဇမၠုဂှ် ၜိုတ် (၁၅) သၞာံနွံကၠုၚ် သာ်ဝွံသၚ်ခၟဳမန်မွဲတၠဂှ်ဟီုရ။

“အပ္ဍဲပွိုၚ် (၁၅) သၞာံဏံဂှ် အပ္ဍဲကွာန်ဟီုဂှ် မုလေဝ် ပရေၚ်တဴတက်ဟွံဟၟဲကၠုၚ်ပုဟ်၊ ညးဇၞော်ဏံဂှ် ပံက်ဒၟံၚ် ဝိုၚ်ဝေၚ်အပ္ဍဲကွာန်တုဲ ကံက်သြန်လ္တူရဲကွာန်တံလေဝ်တေၚ်မံၚ်” သာ်ဝွံ ရဲကွာန်စောဝ်ဇမၠု နာဲသုဝဏ္ဏ ဟီုလဴကဵုရ။

စပ်ကဵုကိစ္စဂွံပြံၚ်လှာဲဥက္ကဌကွာန်ဏံဂှ် ပ္ဍဲကဵုဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ၁၄ တုဲကၠုၚ်ဏံ ကၠောန်ဗဒှ်ပေဲါကောံဓရီု ပညဳပညပ်အပ္ဍဲဘာလကျာ်ကွာန်စေဝ်ဒမၠုဂှ် ကောန်ကွာန်ၜိုတ် ၁၀၀ တၠ တိုန်စိုပ်လဝ်ရ။

လောန်ကၠုၚ်သၞာံ ၂၀၁၁ ဂိတုအံက်တဝ်ပါ ၁၂ တုဲကၠုၚ်တေံဂှ်လေဝ် ကျာ်ဇၞော်၊ ညးအုပ်ကာကွာန်၊ အစာဘာ ကေုာံ ကောန်ကွာန်ဗၞတ်ၜိုတ် ၄၀ တၠတံ ပတိုန်လိက်ဒၞာဲ ၈ ဒၞာဲဂွံတီရ။

ဒၞာဲပတိုန်လဝ်လိက်တံဂှ် ၁။ရုၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ပိ(ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ)၂။ ရုၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဖလးဒုန်ဖာ်(ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ) ၃။ ဒပ်ပၞာန်(ဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးကောန်ဂကူမန်-ဒေသကျာ်ပိ) ၄။ ဌာန်ဂအုပ်ဗဟဵု(ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ) ၅။ ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဘာဟယိုၚ်ကၠံ ၆။ တမ်ဒပ်လၟိဟ်(၅)-(ဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးကောန်ဂကူမန် ) ရ။ ရုပ်အုပ်ဓုပ်အလဵုအသဳ(ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ပိ) ၈။ ရုၚ်ဗၠာဲသၟိၚ်ဗၟာ(ကျာ်ပိ) တံရ။။

“ကာလပိုဲသၟာန်စပၟိက်ဆန္ဒ ညးဍုၚ်ကွာန်စောဝ်ဇမၠုတံဂှ်တှေ် အပ္ဍဲကဵုမၞိဟ် ၂၀ တၠဂှ် ပၟိက်ဆန္ဒတုပ် နွံပၟိက်မိက်ကဵုပြံၚ်လှာဲ ညးဇၞော်ကွာန် ကလေၚ်ရုဲပတိုန်မၞိဟ်တၟိရ၊ ပိုဲဂှ်တှေ် နဗဗွဲဓဝ်ညံၚ်ဂွံဒှ် ဖန်အာကဵုဏောၚ်” သာ်ဝွံ ညးအုပ်ကာ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ပိ(ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ) နာဲအာကာ ဟီုရ။

ၜိုန်ရကေတ်လဝ်အဆက် သွက်ဂွံသၟာန်စပရူဒဒှ်ဏံကီုလေဝ် နကဵုဥက္ကဌကွာန် နာဲထောန်ဂှ် စပ်ကဵုကိစ္စဏံတုဲ မုလေဝ်ညးဟွံမိက်ဟီုမွဲသာ်ဂးရ။

နာဲအာကာဂှ် “လ္ပာ်ပိုဲဂှ်တှေ် လၟုဟ်ပတိုန်လဝ် လိက်ဒုၚ်စဳရေၚ်ကဵုဗဟဵုတုဲရ၊ နူဗဟဵုတံအဃော သ္ၚဳဂၠိပ်ဒၟံၚ် ဝၚ်ပရူညးဇၞော်ကွာန်ဏံဖိုဟ်တုဲ နူဗဟဵုကဵုနၚ်စၞောန်မှ ပိုဲဂွံဆက်ဖန်အာရ၊ တုဲပၠန် ကွာန်စောဝ်ဇမၠုဂှ် လပါ်အလဵုအသဳတံလေဝ် ဆက်စပ်မံၚ်၊ လပါ်ဗော်တံလေဝ် စပ်ဆက်ဒၟံၚ် ဒှ်ဒၟံၚ်တိဍာ်ပံၚ်နှဴတုဲ နကဵုဗော်မွဲလပါ်ဓဝ်လေဝ် ဖန်ကေတ်ဟွံဂွံရ” သာ်ဝွံဟီုရ။

ကွာန်စောဝ်မၠုဏံဝွံ သ္ၚောဲနူကဵု ဍုၚ်ကျာ်ပိၜိုတ် ၆ တိုၚ်နွံတုဲ သ္ၚိနွံဒၟံၚ် ၂၂၀ မဂှ် ဗွဲမဂၠိုၚ် ကောန်ဂကူမန်တံဟေၚ် တန်တဴဒၟံၚ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.