Categories
ပရိုၚ်

ဂကောံမဟာဇန်မန် ပိဂကောံကဵုဒါန် ကုရဲဘဲဒဏ်ပၟတ်တူ

နာဲမာန် – ဂကောံမဟာန်ဇန်မန်ပိဂကောံပံၚ်ကောံတုဲဂိတုဧပြဳ ၂၁ ဂှ် ကဵုဒါန် ကုရဲဒးလဝ်ဘဲဒဏ်ပၟတ်တူဒေသပံၚ် ကဵု ဇိုၚ်ကျာ်ရ။

ဗီုကဵုလဝ်ဒါန်ကု ရဲဒးဘဲပၟတ်ကွာန်ဇိုၚ်ကျာ် (Photo-IMNA)
ဂကောံမဟာဇန်မန်ပိဂကောံဂှ် ဂကောံကဵုပညာသၟတ်မန်၊ ဂကောံဗ္တောန်လိက်ပတ်မန် ကေုာံယေန်သၞာၚ်ဗုဒ္ဓဘာသာ(ကွာန်ကၟာဝက်)ကဵု ဂကောံဂဳတမန် တံပံၚ်ကောံတုဲဂိတုတုဲကၠုၚ်ဂှ် ဗဒှ်လဝ်ဂဳတမန် ပ္ဍဲကွာန် ကၟါဝက် သွက်သြန်ဂအုံရဲဒးလဝ်ဘဲဒဏ်ပၟတ်တူဒေသပံၚ် ဇိုၚ်ကျာ်ဂှ်ရ။

ကပေါတ်ကဵုထံက်ပၚ်ကုဒးလဝ်ဘဲဒဏ်ပၟတ်တူဂှ် မွဲအိန်ထံၚ်မ္ဂး ဗူကတေတ်မွဲမ၊ ဇံၚ်စွံပ္ၚာန်မွဲကဵု ကာထၟာဲဍုန်ဍာ်ဂမ္တဴ မွဲဂွံတုဲ ဖအိုတ်ဂှ်ရဲဒးလဝ်ဘဲဒဏ်ပၟတ်တူဝွံပ္ဍဲကဵုဇိုၚ်ကျာ်ဂှ် လၟိဟ်အိန်ထံၚ် ၁၃၅ နွံတုဲပ္ဍဲမုဟ်နာၚ်ဂှ် ၁၀ အိန်ထံၚ်ရ။

ဗီုကဵုလဝ်ဒါန်ကု ရဲဒးဘဲပၟတ်ကွာန်ဇိုၚ်ကျာ် (Photo-IMNA)
ဂကောံကဵုဒါန်ထံက်ပၚ် ကုဒးလဝ်ဘဲဒဏ်ပၟတ်တူဂှ် စၞးဂကောံမွဲတုဲမွဲဂကောံ ဟီုဂလာန်ပ္တိုန်ဓိုတ်ဓါတ်သာ်ဝွံရ “ညးဍုၚ်ကွာန်ပိုဲ ရဲဒးလဝ်ဘဲဒဏ်ပၟတ်တူတံ မုက်မတ်လ္ပဍောတ်ညိ၊ စိုတ်ဓါတ်လ္ပစှေ်ညိ၊ ဒှ်ကၠုၚ်ဒဒိုက်ဗီုဗီုဏံတှေ် ကောန်ဂကူပိုဲတံဟွံမၚ်ရံၚ်ဗဵု၊ ၜိုတ်ပိုဲသ္ပမာန် ပိုဲဘိုၚ်ကဵုအထံက်အပၚ်ဏေါၚ်၊ ညးဘိုၚ်မၚ်ရံၚ်ညးဍုၚ်ကွာန်ပိုဲတံ နွံမံၚ်ဏေါဝ်”သာ်ဝွံဂကောံကဵုပညာသၟတ်မန် နာဲသိုက်ရတ် ဟီုရ။

အကာဲအရာရဲဒးလဝ်ဘဲပၟတ်တူတံဝွံ သ္ၚိဌာန်တံဂှ် ၜိုန်ရသိုၚ်ခၞံလဝ်တုဲကၠာဟီုလေဝ် ဟဒၚ်စဵုလဝ်ဂှ် ဒှ်မံၚ်ဟဒၚ်သောတ် တုဲအခိၚ်ကတဴလၟုဟ်ဏံမ္ဂး ရဲဒးလဝ်ဘဲဒဏ်တံဒုၚ်စသိုၚ်ကတဴကတာန်မံၚ် ဗွဲမလောန်ရ။

“နကဵုဂကောံမန်ပိုဲ ကၠုၚ်ကဵုအရီုအဗၚ် ထံက်ပၚ်ကဵုပိုဲ ဗီုဗီုဏံပိုဲတံမိပ်စိုတ်၊ ကောန်တံဗွဲတသိုက်စိုတ် ကဵုဂွံဒှ်တသိုက်စိုတ်ညိ၊ ပိုဲတံရာဒၞာဏာသွက်ကောန်တံရ”သာ်ဝွံညးဒးလဝ်ဘဲဒဏ်ပၟတ်တဴ အယုက်မၞုံအယုက်(၆၀)ပြၚ် နူဇိုၚ်ကျာ်မွဲတၠ ရာဒၞာကဵုရဲဂကောံကဵုဒါန်ထံက်ပၚ်တံရ။

ပ္ဍဲ ၂၀၁၁ ဂိတုဒဳဇြေမ်ပါ ၁၅ ဂှ် ကွာန်ဇိုၚ်ကျာ် နကဵုဘဲပၟတ်ဒးတူအာ သ္ၚိဗၞတ် ၁၀၀ သ္ၚိပြၚ်ၚ်နွံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.