Categories
ပရိုၚ်

နူလိက်ပါဠိပိဋကတ်ပိ ကၠာဲစၠောံဘာသာမန်တုဲဒှ်အာ မွဲကၞပ်ဂှ် စရိုဟ်ဍာ် ပ္ဍဲဍုၚ်ဇြပ်ဗု

မာံတဵုလွဳ၊ နိုၚ်မာန် – တဝှ်ပါၚ်ကျာ်တြဲ လိက်ပါဠိပိဋကတ်ပိ ကၠာဲစၠောံဘာသာမနှ် တုဲဒှ်အာမွဲကၞပ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုဧပြဳ(၁-၂)ဂှ်သ္ပသဘၚ် ပူဇဴကဝါ် လိက်ပိဋကတ်မန် လ္တူဍုၚ်ဇြပ်ဗုပွိုၚ်ၜါတ္ၚဲတုဲ ဧပြဳ ၃ စရိုဟ်ဍာ်တုဲဒှ်အာရဂှ် သ္ဂောံတီကေတ်ရ။

အဃော ကဝါ်လိက် ပိဋကတ်ပိ ဘာသာမန် လ္တူဍုၚ်ဇြပ်ဗု
ဂကောံပါဠိပိဋကတ် ကၠာဲစၠောံဘာသာမန်ဝွံ ဂကောံသၚ်ဂိုဏ်မန် ပိဂိုဏ်ပံၚ်ကောံတုဲ နူသၞာံ ၂၀၁၁ ဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ (၂၅) ဂှ် ပံက်လဝ်ပ္ဍဲကဵုဌာန်ဂအုပ် ဂကောံပါဠိပိဋကတ် ကၠာဲစၠောံဘာသာမန် ဘာသန္တဳသုခ လ္တူဍုၚ်ဇြပ်ဗုရ။

“ တ္ၚဲဏံ လိက်ပိဋကတ်မန် မံက်တိတ်ကၠုၚ်ဂှ် တုပ်ညံၚ်ရဴ မတ်မၞိက်ကၠေံအာတုဲ ညံၚ်ရဴညးကလေၚ်ကပှ်ဂွံကီု အဲမိပ်စိုတ်” သာ်ဏံ တၠဂုဏ်အ္စာ သုနန္ဒ ဂဥုပ်ဌာန်ဒတန် ဂကောံပါဠိပိဋိကတ် ကၠာဲစၠောံဘာသာန် ဘာသန္တဳသုခ ဍုၚ်ဇြပ်ဗု ဂှ်ဟီုထ္ၜးရ။

လိက်ပိဋကတ်မန် ကၠာဲစၠောံလဝ်တ္ၚဲဏံဂှ် ဗီုပြၚ်ဂွံချူလိက်မန်ကီု ဂလာန်ဝေါဟာရပ်စပ် ချူသုၚ်စောဲပ္ဍဲလိက်ကီု ချူ လဝ်ပ္ဍဲလိက်ပိဋကတ်မန်ဏံ ဒးဒှ်မူသ္ပဒတန် လိက်ပတ်မန်တုဲ သီုကဵုဒှ်အစာံမူလိက် သွက်ဂွံရပ်စပ် ချူသုၚ်စောဲ အာမာန်ဂှ်ရန် တၟံလဝ်နွံရ။

အဃော ကဝါ်လိက် ပိဋကတ်ပိ ဘာသာမန် လ္တူဍုၚ်ဇြပ်ဗု
“ဍာံဍာံဂှ် လိက်ပိဋကတ် ဘာသာမန် ဒးတိတ်မံၚ်လအ်မံၚ်ရ၊ နူတမ်တေံ မန်ပိုဲဏောဝ် ဂွံနၚ်လိက်ပိဋကတ် ကၠာနူဂကူညး တၞဟ်ဏီ၊ ဂကူညးတၞဟ် မပ္တံဂကူသေံကီု ဂကူဗၟာကီု ညးတံကၠာဲလဝ် ဘာသာညးတံ တုဲဒှ် အိုတ်ယျ၊ မန်ပိုဲရ လဇုဲမံၚ် တ္ၚဲဏံ ကၠာဲတုဲဒှ်အာ မွဲကၞပ်ဂှ် အဲမိပ်စိုတ်ကွေံကွေံဏောဝ် သှေ်မံၚ်မသိုန်ကၞပ်ဏီဂှ် သွက်ဂွံဆက်ဂစာန်အာမံၚ်ဏီ” သာ်ဏံ တၠဂုဏ်အ္စာဂှ် ဆက်ဟီုရ။

လိက်ပိဋကတ်မန်ကၠာဲစၠောံလဝ် နူကဵုဘာသာပါဠိလၟုဟ်ဝွံ ကၠာဲတုဲဒှ်အာ ပိကၞပ်တုဲအာကီုလေဝ် ဂကောံစၟဳစၟတ်ဒါန် လိက်ကျာ်ဇၞော်အ္စာဂမၠိုၚ် တုဲဒှ်အာမွဲကၞပ်ဏံတုဲ သှေ်ဒၟံၚ်ၜါကၞပ်ဂှ် ခြာဟွံလအ် သွက်ဂွံသ္ပဒတန်တုဲ ဆက်တက်တြးအာ အဆက်က်နွံရ။ သှေ်တဴဒၟံၚ် သွက်ဂွံချူဆာဲအာ ကၞပ်ဂတဂှ် ဂကောံချူဆာဲ ကၠာဲစၠောံဘာသာမန် ကျာ်ဇၞော်အ္စာဂမၠိုၚ် ကေတ်တာလျိုၚ် ချူဆာဲဒၟံၚ်ဖိုဟ်ရ။

“လိက်ကၞပ်ပိဋကတ် ဘာသာမန်ကၠာဲလဝ်လၟုဟ်ဂှ် ဒှ်ကၞပ်ပထမတုဲ လိက်ကၞပ် သုတ္တန္တပိဋကတ် အၚ်္ဂုတ္တိုရ် ကော်ဂးရ။ လိက်ကၞပ်ပထမဏံဂှ် ကိုပ်ကၠာတက်လဝ်လၟိဟ် (၅၀၀) အုပ်တုဲ ဧပြဳ (၂) ဂှ် သ္ပပူဇဴတုဲ တြးကဵုဒါန်ကု ကျာ်ဇၞော်အ္စာ ဂကောံဂိုဏ်ပိဂိုဏ်နွံရ” ဂှ် နာဲကျဝ်ဝေန် ဒါယကာဘာ ကေုာံ ညးရၚ်တၠုၚ်ဖဵု ပရေၚ်ကၠာဲလိက် နူဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် ဟီုရ။

လိက်ကၞပ်ပိဋကတ် ကၠာဲဘာသာမန် ဂွံတိတ်ကၠုၚ်မာန်ဂှ် သေဌဳဇၞော် လ္တူဍုၚ်ဇြပ်ဗု နာဲခွဵု (ခွေး)၊ မိယုၚ် သ္ပလဝ်ဒါယကာ ရဂှ် နာဲကျဝ်ဝေန် ဆက်ဟီုရ။

ပ္ဍဲကဵုဂိတုဧပြဳ ၁-၂ သဘၚ်သ္ပပူဇဴ ကဝါ်လိက်ပိဋကတ်ဘာသာမန်ဝွံ နကဵုဂကောံ (၃၈) ဂကောံ မပ္တံကဵု စိၚ်ရတ်၊ ချေံရတ်၊ ကွဳစက်ကရတ်ကီု၊ ဗီုအခိုက်ကၞာ ဝေၚ်ဒေဝတဴ၊ ဝေၚ်သၟိၚ်၊ ဝေၚ်နန် ကျိုၚ်ကျဝ်လဝ်ကီု သီုဂကောံ ယေန်သၞာၚ်မန်ဂမၠိုၚ် ဖအိုတ်ဗၞတ် (၃၀၀) တၠပြၚ်ၚ် ပူဇဴကဝါ်ဂေတ် ဍုၚ်ဇြပ်ဗု ဗွဲမမိပ်မြဟ်ရ။

နူသၞာံသက္ကရာဇ် ၁၉၇၄ တေံဂကောံကျာ်ဇၞော်အ္စာ လိက်မန်ဂမၠိုၚ် ပံၚ်ကောံတုဲ နူအဘိဓမ္မပိဋကတ် ပြကိုဋ်ပါဠိ ယမိုက်ဂှ် နကဵုဘာသာမန် ကၠာဲစၠောံကၠုၚ်လဝ်နွံတုဲ ပြကိုဋ်ယမိုက်ဘာသာမန်ဂှ်ဝွံ စဵုကဵုအခိၚ်လၟုဟ် ခၟဳသၚ်မန်ပိုဲ ဒးသ္ပဒၟံၚ် အစာံတုဲ ကတ်လ္ၚတ်ဒၟံၚ် မဒှ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.