Categories
လညာတ်ပါ်ပါဲ

ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကဵု ဂကောံမဟာဇန်

နာဲမာန် – ခြာဟွံလအ်မ္ဂး ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်အပ္ဍဲသၞောဝ်အလဵုအသဳ မံက်ကၠုၚ်မွဲဗော်ပၠန်ရ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ကောန်ဂကူမန် ပြံၚ်လဝ်ယၟု ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန်တုဲ ပ္တိုန်လဝ်အခေါၚ်ဒက်ပ္တန်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပ္ဍဲအလဵုအသဳရ။

အလဵုအသဳကဵုအခေါၚ်ဒက်ပ္တန်ဗော်မ္ဂး အလုံဂကောံဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန်ဂှ် ဒးချဳဒရာၚ်သွာၚ်ပရေၚ်ဍုၚ် ကွာန် သွာၚ်ဗော်အိုတ်ရ။

အကာဲအရာအပ္ဍဲမန်တ္ၚဲဏံဝွံ ဂကောံမဟာဇန်ကဵု ဂကောံပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ပါ်ခြာလဝ် ဗီုပြၚ်စှေ်စှေ် ဟွံမွဲရ။

အပ္ဍဲမန်ဂကောံမဟာဇန်ဇၞော်အိုတ်ဂှ် ဂကောံပံၚ်ကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန်ဗဟဵု လစှေ်နူဂှ် ဂကောံ ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဗဟဵု ဂကောံဗ္တောန်လိက်ပတ်မန် ကေုာံ ယေန်သၞာၚ်ဗုဒ္ဓဘာသာ ဂကောံသၚ်သၟတ် ဂကောံသၟတ် ဂကောံအာဲကၟာဲယေန်သၞာၚ်မန် ဂကောံကွးဘာတက္ကသဵု ဂကောံဂဳတ ဂကောံဇါတ် သာ်ဝွံ ပံက်ဒက်ပ္တန်လဝ်နွံရ။ ဂကောံတံဝွံ ဖအိုတ်ပံၚ်ပကောံတုဲ ဒက်ပ္တန်လဝ် ဂကောံပံၚ်ကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန်ဗဟဵုရ။

ညးက္ဍိုက်က္ဍိုပ်ပ္ဍဲဂကောံဝွံ ညးက္ဍိုက်ပ် အပ္ဍဲဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳကောန်ဂကူမန် တုဲကၠုၚ်ပေဲါရုဲမာဲ(၁၉၉၀) တေံရ။ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳကောန်ဂကူမန်ဂှ် အလဵုအသဳပၞာန်တုဲကၠုၚ်ပလီုလဝ်တုဲ ဂၠံၚ်တရဴဗော်မန်ဒဳမဝ်ဂှ် ဆက်လးအာဂၠံၚ်တရဴ ဖေါအ်ဗြေဝ်မဟာဇန် ရ။

ကြဴနူကဵု ပေဲါရုဲမာဲ(၂၀၁၀)တုဲ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်အပ္ဍဲသၞောဝ် ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန်မံက် ကၠုၚ်တုဲ ညးလ္ၚဵုဒးပဲါကၠုၚ် ပ္ဍဲဗွိုၚ်ဇြဟတ်ဂကောံမဟာဇန်နွံကၠုၚ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုသ္ဇိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် လုပ်လဝ်ပ္ဍဲကဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တုဲ လုပ်ထုဲနှဴ အပ္ဍဲဂကောံမဟာဇန် အခေါၚ်ဟွံမွဲဂှ် ဓမံက်ထ္ၜးလဝ်ဟွံမွဲရ။ ဆဂး အကာဲအရာတုဲကၠုၚ်ဂှ် အပ္ဍဲကဵုဂကောံမဟာဇန်မန်တံ လုပ်တက်ဇီုမံၚ်နွံရ။

ဥက္ကဌဂကောံဗ္တောန်လိက်ပတ်မန် ကေုာံ ယေန်သၞာၚ်မန်ဗုဒ္ဓဘာသာ အလုံရးမန် ကျာ်ဇၞော်အ္စာဣန္ဒက ကၟာဝက် စၞောန်လဝ် အပ္ဍဲဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ဂှ် ညးလုပ်လဝ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ် ကွာန်ဖအိုတ် ဒးနုက်တိတ်ပ္ဍဲဂကောံလိက်ပတ်ရောၚ်ဂးတုဲ အပ္ဍဲဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ် ဂမၠိုၚ်လေဝ် လုပ်ဇီုတက်ကၠုၚ်ဇၞော်ကဵုဇြဟတ်ကီုရ။

အသိၚ်အလိုန်ဏံတက်လုပ်အာအပ္ဍဲဂကောံမဟာဇန်မန်တံတုဲ လညာတ်အပ္ဍဲသၟတ်တံလေဝ် ဇါပ်လုပ် အာၜိုတ်ထေက်ကြိုက်ဒဵုတ္ၚဲဏံနွံရ။

အကာဲအရာဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် ပ္တိုန်လဝ်အခေါၚ်ဒက်ပ္တန်ဗော်တၟိတုဲကၠုၚ်မုဟွံလအ်ဂှ်မ္ဂး ပ္ဍဲကဵုပေဲါကောံ ဓရီုကမ္မတဳဗဟဵုဗော် စၟတ်တ္ၚဲ ဂိတုမေ(၂၇)တုဲကၠုၚ်ဂှ် ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန်ဝွံ ဟိုတ်နူပ္တိုန်လဝ်အခေါၚ် ဒက် ဗော်ပ္ဍဲကမ္မယှေန်နလုပ်သၞောဝ်တုဲ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန်ဂှ် ဂကောံမ္ၚး ဂကောံဟွံလုပ်သၞောဝ်သီုဖအိုတ် ဒး ထ္ပိုတ်ထောံအဆက်ဖအိုတ်ရောၚ် သာ်ဏံ ဒးဖျေံကၠုၚ်သ္ဂုတ်သွာတ်ရ။

ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳကောန်ဂကူမန်တြေံ ကလေၚ်ပံက်တၟိတုဲ ခုတ်လဝ်ယၟုတၟိ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန်ဝွံ ခက် ခုဲဇၞော်အိုတ်ဂှ် ဒးနုက်တိတ်နူ ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန်ရ။ ပ္ဍဲကဵုဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန်ဂှ် လ္ပာ်မ္ၚးကဵုပယျဵုမ္ဂး ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိက္ဍိုက်ပ်တုဲ ဓမံက်လဝ်ရုပ်ရဴရ။ ဗွိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ်မ္ဂး ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန်ဂှ် ဓမံက်ကၠုၚ်ရုပ်ရဴတုဲ ဗွိုၚ်မန်(၄)ဗွိုၚ်တံ ပံၚ်ပကောံတုဲ ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန် ဂွံက္တဵုဒှ်ကၠုၚ်လဝ်ရ။

တ္ၚဲဏံ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန်ဂှ် ကလေၚ်ပံက်ဗော်တၟိတုဲ အာတ်ပ္တိုန်လဝ်ပ္ဍဲသၞောဝ်အလဵုအသဳဂှ် ဂကောံမ ဆက်စပ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကီု ဂကောံမဟာဇန် မ္ၚးသၞောဝ်အိုတ်သီုဂှ် ဒးထ္ပိုက်ထောံအဆက်ဖ အိုတ်ရ။

ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂွံမံက်တိတ်ကၠုၚ်အကြာသြဇာညးဍုၚ်ကွာန်မာန် ဂွံသ္ပစၞးညးဍုၚ်ကွာန်မာန်ဂှ် ဒးကၠုၚ်နူသ္ဇိုၚ် ဂကောံမဟာဇန်ရောၚ်ဂှ် ညးလဵုလေဝ် ကယျာန်ဓဝါတ်ဟွံမာန်ရ။ အကာဲအရာဗော်ဒဳမဝ် ကရေဇြဳမန်လၟုဟ်ဂှ် ဂကောံဗော်မိဿဟာဲဂမၠိုၚ် အပ္ဍဲကီု မ္ၚးကီုဂှ် နကဵုသံယောဇဉ်နွံနွံ ဒးထ္ပိုတ်ထောံအ ဆက်ရောၚ် သ္ဂုတ်သွာတ်ပ္ဍဲကောံဓရီုဖျေံလဝ်ကီုလေဝ် ပကတိဍာံဍာံ အပ္ဍဲညးအာက္ဍိုပ်ဗော်မန်ဒဳမဝ်တံဂှ် “ဂကောံမဟာဇန် နာနာကီု ဂကောံပံၚ်ကောံပရေၚ်ဂကူမန်လေဝ်ကီုလေဝ် ဗော်ဇကုရ သိုၚ်ခၞံလဝ်တုဲ တ္ၚဲ ဏံ ဗော်ဇကုပၠန် ကလေၚ်ရိုဟ်ပလီုထောံဂှ် ဒှ်ဟွံမာန်ပုဟ် ဒးဂၠာဲနဲကဲထေက်ရောၚ်” ဖက်ဆောညးအုပ်ကာအ္စာသဝ် နာဲဟံၚ်ဍုၚ် ဟီုပ္ဍဲဝိုၚ်ပေဲါကောံဓရီု ကမ္မတဳဗဟဵုညးတံ တုဲကၠုၚ်ဂှ်ရ။

ဆဂး ကမ္မဗဟဵုဂမၠိုၚ် ကေၚ်ကာဗဟဵုဂမၠိုၚ် လ္တူဂလာန်အ္စာသဝ်နာဲဟံၚ်ဍုၚ်ပ္တိုန်ထ္ၜးဂှ် ဟိုတ်နူပရေၚ်ဒှ်ဓဝိၚ် လ္တူပ္တိုန်လဝ်အခေါၚ်ဒက်ဗော်ပ္ဍဲကမ္မယှေန်ဂှ် ဖေက်လီုအာတုဲ ဂလာန်အ္စာသဝ်နာဲဟံၚ်ဍုၚ်ဂှ် ဒှ်အာသၟးသၟးရ။

ဂကောံမဟာဇန်ကောန်ဂကူတံဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် တန်တဴမံၚ်ပရေၚ်ကောန်ဂကူညးကဵုညးတုဲ ဂွံပ္တိုန်ကေတ်အခေါၚ်ပ္ဍဲအလဵုအသဳလုပ်သၞောဝ်ဂှ် နွံအောန်ကွေံကွေံရ။ နူကဵုပေဲါရုဲမာဲ(၂၀၁၀)တုဲကၠုၚ်ဏံဂှ် ရ ဂကောံမဳဒဳယျာပရိုၚ်တံ ဂကောံပံၚ်ကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန်ဗဟဵုတံ ဂကောံသၟတ်လ္ၚဵုတံ အာတ် မိက်ကၠုၚ် ပရေၚ်ဂကောံအပ္ဍဲသၞောဝ်နွံကၠုၚ်ရ။

ဂကောံအာတ်မိက်လဝ်ပံက်ဂကောံနလုပ်သၞောဝ်ပ္ဍဲအလဵုအသဳဂှ် သ္ဒးပံၚ်ဖက်ဆက်ဆောံကဵုဂကောံမ္ၚး ဗော်မ္ၚးဂှ် ဒးထ္ပိုတ်အဆက်ဖအိုတ်ရောၚ် အတိုၚ်သ္ဇိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေ(၂၀၀၈)ဂှ်ဓမံက်လဝ်ရ။ အခိၚ်ကာလ ခေတ်မဳဒဳယျာမြက်ဇက်ဒၟံၚ်ဗီုခေတ်တ္ၚဲဏံဂှ် ဒက်လဝ်ဂကောံပ္ဍဲသၞောဝ်တုဲ ဒးသ္ပထ္ပိုတ်အဆက်ကဵုဂကောံ ဂၠးကဝ်ဟီုဂှ် ပကတိရုပ်သာ်လဵုလေဝ် ကိတ်ညဳဟွံသေၚ်ရ။

ဍုၚ်ဗၠးၜးဒ္ဂေတ်ဗက်သၞောတ်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဇေတ်တ်မ္ဂး စပ္တံနူဒက်ပ္တန်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လေဝ် စန်ဒက်ပကောံညးကအ်တုဲ ပၟိက်ဂကောံဇကု ဟွံဒးပ္တိုန်ထ္ၜးပ္ဍဲအလဵုအသဳမွဲသာ် လလောၚ်တြးဏါပံက်ဗော်ဗွဲမသၠးပွး ပံက်မာန်ရ။ ပ္ဍဲအရာဆက်ဆောံကဵုဂကောံဂၠးကဝ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လဵု ဂကောံမဟာဇန်လဵုလေဝ် ပံၚ်ဖက်ဆက်ဆောံဟွံဂွံဟီုဂှ် အဓိပ္ပဲါဟွံမွဲရ။

ဗီုကဵုဂကောံဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဇြဟတ်ထံက်ဂလာန်ညးဍုၚ်ကွာန်ဇၞော်အိုတ် ဗော် NLD ဂှ် စပ္တံနူဂကောံ ဂကောံမဟာဇန်ညးတံဂမၠိုၚ် ကောံဂေတ်ဗိုၚ်မံၚ် ပွဳဗွိုၚ်ဗော်ညးတံအိုတ်ရ။ ဗော် NLD လေဝ်ပတှေ်ကေတ်လဝ် ဇြဟတ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် သြဇာဂွံသၠုၚ် ပရေၚ်ထံက်ဂလာန်ညံၚ်ဂွံနွံဂှ် ဒးဒုၚ် သ္ဇိုၚ်ကဵု ဂကောံမဟာဇန်တံအိုတ်ရ။

ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်သြဇာသၠုၚ်အိုတ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိလေဝ် ဒးဒက်ပ္တန်ပခိုၚ်လဝ် ဂကောံမဟာဇန် စပ္တံနူဂကောံသၟတ် ဂကောံထတ်ယိုတ် ဂကောံပရေၚ်ပညာ ဂကောံသၟာဂူယာ ဂကောံနာနာ ဒက်ပ္တန်လဝ် နွံရ။

အခိၚ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဒိုအ်ပန်ပှော်(၁၉၉၅)အလန်ကၠာဂှ် ပံက်ရုၚ်ဗော်လ္တူဍုၚ်တုဲဂှ် ဒးဖျေံသ္ဇိုၚ်ကဵုရုၚ်စန္ဒက် ရ။ ညးတာလျိုၚ်ရုၚ်စန္ဒက်လ္တူဍုၚ်ဂှ် ဒးစန္ဒက်ဂကောံမဟာဇန်ဂမၠိုၚ်တုဲ စပ္တံနူဂကောံ သၟတ် ကွးဘာ ဂကောံလိက်ပတ် ဂကောံခရေတ်ယှာန်မန် ဂကောံဂဳတ ဂကောံဇါတ် ဂကောံအာဲကၟာဲ သာ်ဝွံ ကေတ်ကၠုၚ်အခိၚ်တုဲ ပံက်ကၠုၚ်ဂကောံပံၚ်ကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန် မာန်ကၠုၚ်ရ။ ဂကောံမဟာဇန် ဖအိုတ်ဂှ် ချဳဒရာၚ်ဓမံက်ကၠုၚ်ရုပ်ရဴ ပ္ဍဲသၞောဝ်ကောန်ဂကူမန်တုဲ အတိုၚ်သၞောဝ်(၂၀၀၈)မ္ဂး ဒှ်ဂကောံမ္ၚး သၞောဝ်ဖအိုတ်ရ။

အသိၚ်အလိုန်ကာလဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန် စဒက်ဗော်တၟိဂှ်လေဝ် အလိုန်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကဵု ဂကောံမဟာဇန်ဂှ် ဒးဇီုကပါ်ကၠုၚ်နွံကီုရ။ အလဵုဇကု ဥက္ကဌဂကောံဗ္တောန်လိက်ပတ်မန် ကေုာံ ယေန် သၞာၚ်ဗုဒ္ဓဘာသာ အလုံရးမန် ကျာ်ဇၞော်အ္စာတၠ ဣန္ဒိက ဘာလွဳမာန်ထဝ်ကွာန်ကၟာဝက်ဂှ် ပ္တိတ်ကၠုၚ်စၞောန် ညးပါလုပ်အာပ္ဍဲဗွိုၚ်ဗော်ဂှ် ဒးနုက်တိတ်နူကဵုဂကောံလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်ရောၚ်ဂးရ။ ဟိုတ်နူအသိၚ်အလိုန်ကျာ်ဇၞော်အ္စာတၠ ပ္တိတ်စၞောန်သာ်ဂှ်တုဲ အပ္ဍဲဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန်ကဵု ဂကောံ ဗ္တောန်လိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန်ကီု ဂကောံမဟာဇန်နာနာ ဇီုတက်ကၠုၚ်ဇၞော်ကဵုဇြဟတ်နွံကၠုၚ်တုဲရ။

အကာဲအရာဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် လုပ်ပံက်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ပ္ဍဲအလဵုအသဳတၟိတ္ၚဲဏံပၠန်လေဝ် ဒးနုက် တိတ်နူ ဂကောံ MAU , ENC ဂကောံနာနာ ဒးနုက်တိတ်တုဲ ဆဂှ်ဟွံက သီုဒးထ္ပိုတ်အဆက် ဖအိုတ်ရောၚ် ဒးဒ္ဂေတ်ဗက်အတိုၚ်သ္ဇိုၚ်သၞောဝ်(၂၀၀၈)ဂှ်ကီုရ။

ယြဲပူဂဵုမွဲ လုပ်လဝ်ဂကောံဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တုဲ လုပ်ထုဲပ္ဍဲဂကောံမဟာဇန် ဟွံဂွိုအ်၊ ညးမွဲတၠဂှ် လုပ် လဝ်ဂကောံမဟာဇန်တုဲ လုပ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဟွံဂွံဂှ် ဓဝ်သမ္တီနူအခိၚ်ကၠာတေံ ဒဵုတ္ၚဲဏံခက်ဗါန်နွံမံၚ် ပ္ဍ္ဍဲကဵုက္ဍိုပ်သ္ကိုပ်လ္ၚဵုဂှ် ဟွံကိတ်ညဳကဵုအကာဲအရာပကတိ က္တဵုဒှ်ဒၟံၚ်ပ္ဍဲခေတ်တ္ၚဲဏံရ။

အကာဲအရာပ္ဍဲဂကောံမန်လၟုဟ်ဝွံ ညးချဳဒရာၚ်မွဲတၠဂှ် ဒးကေတ်လဝ်တာလျိုၚ်ဂၠိုၚ်ကဵုဂကောံရ၊ ပ္ဍဲတာလျိုၚ် ညးက္ဍိုက်ပ်ဂကောံဟွံသေၚ်လေဝ် ကမ္မတဳကေၚ်ကာ သာ်ဂှ်ဟွံသေၚ် ကောန်ဂကောံ၊ ဒးကေတ်လဝ်တာ လျိုၚ်ဂၠိုၚ်ကဵုဂကောံနွံရ။

ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳကောန်ဂကူမန် ဒးဒုၚ်ပလီုအခေါၚ်ဒက်ပ္တန်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တုဲဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်တံ ဒးလှာဲနဲကဲချဳဒရာၚ်ကၠုၚ်ပရေၚ်လိက်ပတ်၊ ပရေၚ်တ္ၚဲကောန်ဂကူ၊ ပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ်မဟာဇန် မပ္တံကဵုဂကောံနာနာ ထ္ၜးရုပ်ရဴတုဲ ချဳဒရာၚ်ကၠုၚ်ရ။

ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳကောန်ဂကူမန် တ္ၚဲဏံ ပ္တိုန်လဝ်အခေါၚ်ပံက်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ပ္ဍဲအလဵုအသဳတုဲ အခေါၚ်ဒက်ပ္တန်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်စှေ်ကၠုၚ်မ္ဂး သွာၚ်ဂကောံမဟာဇန်နာနာဂှ် ဒးကလေၚ်ဖျေံဗီုတၟိတုဲ ဒးရုဲစှ်ညးအာက္ဍိုပ်လ္ပာ်ဂကောံမဟာဇန်ရောၚ် ညးက္ဍိုက်ပ် ဂကောံဒက်ပ္တန်အခေါၚ်အရာမၞိဟ်အပ္ဍဲဍုၚ်မန် နာဲကသုမန် ပညုၚ်ဟီုထ္ၜးရ။

ဂကောံဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အဝဵုသြဇာညးဍုၚ်ကွာန်ဂွံတန်ကြန်ဂှ် ဒးသ္ပသ္ဇိုၚ်ကဵု ဂကောံမဟာဇန် ပရဟိတဂမၠိုၚ်တုဲ နကဵုသၞောဝ်သ္ဇိုၚ်ပ္ဍဲအလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် ၜိုန်သ္ပလဝ် ဟွံလုပ်သၞောဝ်ကီုလေဝ် ပ္ဍဲကဵုသ္ဇိုၚ် ကောန်ဂကူဇကုမ္ဂး ဒးသ္ပတိုၚ်ကဵု ဗွဲမလုပ်သၞောဝ်ရောၚ်ဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ညးမတီကၠိုဟ်အကာဲအရာဂကောံ ဂၠးကဝ်ဂမၠိုၚ်ကီု ညးမလုက်စုက်ကဵု ဂကောံပံၚ်ကောံကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဗီုကဵု ENC , ဗီုကဵု ဂကောံ MAU တံဂှ် ဒးကၠိုဟ်လဝ်တုဲတုဲရောၚ်ဂှ် သ္ၚဳဂၠိပ်ပ္တိုန်ထ္ၜးဏါရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.