Categories
ပရိုၚ်

ဗော်မန်ၜါ ပတိုန်ဂတဵုမုက်၊ အလာံ မွဲစွံယျ

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံရးမန် AMDP ကေုာံ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳမန် MDP တံဂှ် ပ္ဍဲပွိုၚ်တိုက်ကၟာဝက်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် ပ္ဍဲမွဲရုၚ်ဓဝ် နူတနိတေံ ကၠောန်သ္ပအသေအဟာန် ပတိုန်ဂတဵုမုက်၊ အလာံ မွဲစွံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ကောန်ဗော်ၜါလပါ် ကဆံၚ်ပွိုၚ်တိုက်တံ ပ္ညဳပ္ညပ်ညးသကအ်တုဲ ပ္ဍဲဒၞာဲရုၚ်ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံရးမန် မၞုံပ္ဍဲဇရေၚ်ဘာဓါတ်ကျာ်၊ ကွာန်ကၟာဝက်ဂှ်ဟေၚ် ပံက်ကၠုၚ်ရုၚ်ညးတံမာန်ရောၚ်ဂှ် ညးအုပ်ကာ (၁) ဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳမန် ဒံက်တာမေန်ကျဳဝေန် ကော် အာစာသဝ်ဟံၚ်ဍုၚ် ဟီုရ။

“ဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳမန် ကၠောန်အသေအဟာန်ပံက်ရုၚ်ပွိုၚ်တိုက်ကၟာဝက်၊ သောၚ်ကလးကဵု ကောန်ဗော်သီုၜါလပါ်၊ သီုညးဍုၚ်ကွာန်၊ တၚ်တုပ်စိုတ် ဗော်မန်ၜါ ပံၚ်ကောံညးသကအ်ဂှ်လေဝ် သောၚ်ထ္ၜးသောဲသောဲဗြောဲဗြောဲရ” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။

သဘၚ်ကၞာပံက်ရုၚ်ဝွံ မပ္တံကဵု က္ဍိုပ်သကိုပ် ဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳမန် နာဲတေန်အံၚ်၊ ဒံက်တာမေန်ကျဳဝေန်၊ နာဲမန်ရာဇာ ကေုာံ နာဲသဵုမျေတ်တံ ဍိုက်က္ဍိုပ်တုဲ ကောန်ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံရးမန် ဒေသကၟာဝက်တံကီု၊ သီုဖအိုတ် ဇြဟတ်ၜိုတ် ၂၀၀ တိုန်စိုပ်အိုတ်ရ။

“ဂွံပံက်ရုၚ်ဗော် ဗီုဏံဂှ် အတိုၚ်နဲကဲကၠောန်ဂှ်ရ ကဵုသမ္တီလဴစလဝ်ကဵု ကဝ်မယှေန် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်တုဲရ။ ပံက်ရုၚ်တုဲမှ ပ္ဍဲမွဲရုၚ်ဓဝ် မုပဂွံပတိုန်လဝ် ဂတဵုမုက်မွဲစွံရောဂှ် ကဝ်မယှေန်ပွိုၚ်ဍုၚ် ကော်သၟာန်ပိုဲ။ ပ္ဍဲသၞောဝ်လဵုလေဝ် မွဲရုၚ်ဓဝ် ပတိုန်ဂတဵုမုက်ၜါ မွဲစွံ ဟွံဂွံဂှ် ချူလဝ် ဟွံမွဲပုဟ်၊ ပိုဲဆက်သောၚ်ကဵု ကဝ်မယှေန်ဗဟဵုပၠန်ဏောၚ်ဂှ် ပိုဲကလေၚ်သောၚ်ကလးဏာ” သာ်ဝွံ ဒံက်တာမေန်ကျဳဝေန် ဆက်ဟီုရ။

ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံရးမန် AMDP ကေုာံ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳမန် MDP တံဂှ် သၞာံ ၂၀၁၄၊ ဂိတုဒဳဇြေမ်ပါ စွံလက္ကရဴအိုတ်တုဲ ပံၚ်အာနဒဒှ်မွဲဗော်ရောၚ်ဂှ် ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ပါ ၁၃ တုဲကၠုၚ်ဏံ က္ဍိုပ်သကိုပ်ဗော်ၜါလပါ် ထပက်စၟတ်တဲတုဲ ပံၚ်ကောံ ပတိတ်ကၠုၚ် လိက်လလောၚ်တြးတုဲရ။

တုပ်တဴသာ်ဂှ်ကီု ညးမချဳဒရာၚ် ပရေၚ်ဂကူမန်၊ ကမ္မတဳလိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန်ကေုာံ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ကောန်ဂကောံ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံရးမန် ကေုာံ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳမန် ဒေသပွိုၚ်တိုက်ကၟာဝက်ဂမၠိုၚ် ပံၚ်ကောံတုဲ ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ပါ ၂၀ ဂှ် ဒက်ပ္တန်ကၠုၚ် ဂကောံဆာန်ဂကူ ပွိုၚ်တိုက်ကၟာဝက်တုဲ ကောန်ဂကူမန်တံ သွက်ဂွံဆက်ဒတူလိုၚ်အာ နလညာတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကောံကောံကလောံကလောံဂှ် ထံက်ဂလာန် တၚ်တုပ်စိုတ် က္ဍိုပ်သကိုပ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ၜါလပါ်ရောၚ် လလောၚ်တြးကၠုၚ်ရ။

“သီုဗော်ၜါ မွဲဒၞာဲဓဝ် ဂွံပတိုန်အလာံဗော်၊ ဂတဵုမုက်ဗော်တံမာန်ဂှ် ပိုဲတံ ဖျေံကၠုၚ်သ္ဂုတ်သွာတ်။ ပိုဲဓမံက်မံၚ်ရုပ်ရဴ အတိုၚ်ဏံရ။ အတိုၚ်ညးတံ (ဗော်ၜါ) လလောၚ်တြးကၠုၚ်လဝ်ဂှ်ရ စိုပ်သၞာံ ၂၀၁၄၊ ဂိတုဒဳဇြေမ်ပါတေံ ဟွံပံၚ်ညးသကအ်တှေ် နကဵုပွိုၚ်တိုက်ပိုဲ ဒစဵုဒစးအာဏောၚ်” သာ်ဝွံ သၟတ်မွဲတၠ နူဂကောံဆာန်ဂကူ ပွိုၚ်တိုက်ကၟာဝက်ဂှ် ဟီုရ။

ကၠာဗော်မန်ၜါ ဟွံဂွံပံၚ်ညးသကအ်ဏီဂှ် သွက်ဂွံပံၚ်တောဲ ပံက်အာရုၚ်မွဲစွ္ဂံဂှ်လေဝ် ညးဒေသတံ ဟီုဗတိုက်ဖအောဝ်ကၠုၚ် နွံရ။

ဗော်မန်ၜါ ပတိုန်ဂတဵုမုက်၊ အလာံ မွဲစွံ မွဲရုၚ်ဓဝ် ပ္ဍဲပွိုၚ်တိုက်ကၟာဝက်ဏံဂှ် ဒှ်လဂံါဇိုၚ်ကၠာ သွက်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တံ သ္ဂောံပံၚ်ကောံညးသကအ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.