Categories
ပရိုၚ်

ပံက်တန်ဗ္တောန်ကွတ်ချူပရိုၚ်သ္ဇိုၚ် အလန်ကၠာအိုတ် လ္တူဍုၚ်မတ်မလီု

မာံပိုန် – ဂကူမန်တံ တၞဟ်နဂွံတီကေတ်ပရိုၚ်ဒေသနာနာတုဲ သွက်ဂွံလွဳၜံၚ်ပ္တိတ်သၟာပရိုၚ်ဒေသကီု၊ သွက်ဂွံထိၚ်ဒဝ်အာ အရေဝ်၊ လိက်ပတ်၊ ဘာသာ၊ သာသနာ နကဵုနဲကဲမဳဒဳယာကီု၊ သွက်ဂွံပလေဝ် စပ္တန် “ခေတ်မဳဒဳယာ” အပ္ဍဲကဵုဗွိုၚ် ဂကူမန်ကီုရန်တုဲ စပ္တံနူစၟတ်တ္ၚဲ (၁၈-၆-၂၀၁၃) ဂှ် နူကဵုဋ္ဌာန်ပရိုၚ်သၞံၚ်တိုၚ် က္ဍိုက်ပ်တုဲ ပံက်ဏာဘာတန်ဗ္တောန် ကွတ်ချူပရိုၚ်သ္ဇိုၚ်ပွိုၚ်မွဲဂိတု အလန်ကိုပ်ကၠာအိုတ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

အဃောကဵုမံၚ် တန်ဗ္တောန် ကွတ်ချူပရိုၚ်သ္ဇိုၚ်
အဃောကဵုမံၚ် တန်ဗ္တောန် ကွတ်ချူပရိုၚ်သ္ဇိုၚ်
“ ပိုဲဂှ် ဒှ်တဴမဳဒဳယာညးဍုၚ်ကွာန် မဳဒဳယာကောန်ဂကူမွဲရောၚ်တုဲ သွက်မၞိဟ်ဍောတ်တ် ပိုဲမကဵုလဝ်တန်ဗ္တောန်တဏံ စိုပ်မွဲတ္ၚဲမ္ဂး ညံၚ်ဂွံဒက်ပ္တန်အာမဳဒဳယာ ပ္ဍဲဗွိုၚ်ကောန်ဂကူပိုဲမာန်ရ” သာ်ဝွံ သ္ကိုပ်ညးဒါန်လိက်နာဲသာၚ် ဟီုရ။

ဘာတန်ဗ္တောန်ကွတ်ချူပရိုၚ်သ္ဇိုၚ်ဝွံ ချိၚ်ဗ္ၜတ်လဝ်အခိၚ်ဗၞတ်ပွိုၚ်မွဲဂိတုရောၚ်မဒှ်တုဲ အခိၚ်ဗ္တောန်နဲကဲချူပရိုၚ်၊ ဗက် ပရိုၚ်၊ ကေတ်သၟုဟ်ပရိုၚ်တံဂှ် ပွိုၚ် (၁၅) တ္ၚဲ၊ အခိၚ်ချူနတဲ၊ ဗက်ပရိုၚ်နတဲ စှေ် (practice) တံဂှ် ပွိုၚ် (၁၅) တ္ၚဲ ဖျေံလဝ်အစဳဇန်နွံရ။

အကာဲအရာဍာ်ဒ္ကေဝ်က္ဆံၚ်ပညာကွးဘာမရုဲစှ်လဝ်ဗွဲမဂၠိုၚ်တံဂှ် ရဲအံၚ်လဝ်စှ်တန်တံကီု၊ ရဲတုဲလဝ်ဘာတက္ကသဵုတံကီု၊ လ္ပာ်လိက်ပရိယတ္တိအံၚ်တန်ဇၞော်၊ တန်ဓမ္မာစရိယတံကီုပါလုပ်တုဲ ကွးဘာတိုန်စိုပ်ကၠုၚ် နကဵုစၞးဂကောံသၟတ်မန်လ ညာတ်တၟိ၊ ဂကောံဌာန်ပရိုၚ်ဂျာနေဝ်သၞံၚ်တိုၚ် ကေုာံ တာန်လောန်တိုၚ်တံလေဝ် ပါလုပ်တိုန်စိုပ်ကၠုၚ်နွံရောၚ်ဂှ် ညး တာလျိုၚ်အုပ်ဓုပ်ညးဒါန်လိက်ဋ္ဌာန်ပရိုၚ်သၞံၚ်တိုၚ် နာဲမၚ်မွဲဟီုရ။

“ တန်ဗ္တောန်ဏံဂှ် ဟိုတ်နူပ္တဝ်လဝ်က္ဍိုပ်ကဵုသွက်ဂွံချူပရိုၚ်ဘာသာမန်မွဲဓရ်ဟေၚ်ရတုဲ ပ္ဍဲအရာရုဲစှ်ကွးဘာဂှ်လေဝ် မၞိဟ်လိက်မန်ခိုၚ်ၚ်ဂှ်ရ ပိုဲခ္ဍိုဟ်ကေတ်လဝ်၊ တုဲပၠန် ကွးဘာတိုန်စိုပ်ကၠုၚ်တံဂှ်လေဝ် ဒေသဍေံစုၚ်ပိက်မံၚ်ရ၊ သွက်စၞး ဂကောံနာနာ တံဂှ်တှေ် အတိုၚ်ညးတံပလံၚ် နၚ်ဂှ်ရ ပိုဲဒုၚ်လဝ်တဲရောၚ်၊ ဆဂး အတိုၚ်ပိုဲရန်တၟံချိၚ်လဝ် လၟိဟ်ကွး ဘာ (၂၀) တၠဂှ်တှေ် ခက်ခုဲဟၟဲမွဲသာ်ရောၚ်” သာ်ဝွံ ညးလဴထ္ၜးရ။

ဘာဝွံ ပံက်ဗ္တောန်အာပ္ဍဲရုၚ်ဇၞော်ဋ္ဌာန်ပရိုၚ်သၞံၚ်တိုၚ် မၞုံတဴပ္ဍဲကဵုအရာပ်မျာၚ်သာယျာ ဒၞဲါဂၞန်သ္ၚိ (၉၆) ဂၠံၚ်ရာဇာဓိရာဇ် လ္တူဍုၚ်မတ်မလီုတုဲ နဒဒှ်အ္စာကဵုတန်ဗ္တောန်ဂှ် နာဲကသုမန် ကေုာံ မိမန်ကျေဝ် နူကဵုတာန်လောန်တိုၚ်တံ ညးၜါတၠ ရေၚ်တၠုၚ်ဗ္တောန်ကဵုတဴမံၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.