Categories
ပရိုၚ်

ပေဲါဟီုတွံလိက်ပတ်မန် အလန်ဒုတိယ ပ္ဍဲဍုၚ်သၚ်ကပေါဝ်

ခတ္တာနန် – နူကဵုဂကောံဒက်မိတ်ကောန်ဂကူမန် ဍုၚ်သၚ်ကပေါဝ် ( Mon Friendship Association Singapore) တအ် က္ဍိုက်ပ်တုဲ ပံၚ်ကောံလဝ်ကဵု ကောန်ကွာန်ဂမၠိုၚ်ကေုာံ တၠပိုန်ဒြပ်ဂၠိုၚ်မၠိုၚ်ပံၚ်ကောံ ကၠောန်ပဒှ်ဏာ ပေဲါဟီုတွံပရောလိက်ပတ်မန် အလန်ဒုတိယ မဒှ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုပေဲါဟီုတွံလိက်ပတ်မန်ဝွံ ဥက္ကဌ ဂကောံပံၚ်ကောံ လိက်ပတ်ယေန်သၞာၚ်မန် အစာသဝ် Dr ဟံၚ်ဍုၚ် ကေုာံ ဒါရိုက်တာဗွဝ်ဖျာသွံရန် နာဲမၚ်တၠဉာဏ်တအ် တိုန်စိုပ်ဟီုတွံဏာ ဂွံတီရ။

နူကဵုဂကောံဒက်မိတ် ကောန်ဂကူမန် ဒု-ဥက္ကဌ နာဲအံက်နန်ဂှ် “ ကောန်ဂကူမန် စိုပ်ဍုၚ်သၚ်ကပေါဝ်တအ် သွက်ဂွံ တီညာတ်ကၠိုဟ်ခၠၚ်အာ ပရေၚ်ဝၚ်ကောန်ဂကူမန် လိက်ပတ် ယေန်သၞာၚ် ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်တုဲတှေ် ပိုဲတအ် ကၠောန်ဗဒှ်ပေဲါဏံရ” သာ်ဝွံ ဟီုရ။

ပ္ဍဲကဵု ပေဲါဟီုတွံလိက်ပတ်မန်ဂှ် Dr ဟံၚ်ဍုၚ် ဟီုတွံဏာပရော “လိက်ပတ်မန် အနာဂါတ်” ကေုာံ နာဲတၠဉာဏ်ဂှ်ဝွံ ဟီုတွံဏာ “ပွမကော်ဆဴပ္ဍဲခေတ်တၟိဏံကဵု ကဏ္ဍသၟတ်တံ” မဒှ်ရ။

အပ္ဍဲအစဳဇန်ဟီုတွံဏံ က္ညနိမန်လဝ်ကျာ်ဇၞော်အစာရာဝိက(USA) ကီုလေဝ် တိုန်စိုပ်ဟွံမာန်တုဲ ပံက်ကလၚ်ကေတ်ကဝးကွးဓါတ် (VCD) ညးပြၚ်ကဵုနၚ်လဝ်ဂှ်ရ သာ်ဝွံ နာဲအံက်နန် ဟီုရ။

စၞးကျာ်ဇၞော်အစာဂှ် ဒုဥက္ကဌ(၁) ဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳမန် နာဲသိုက်လောန် ကေုာံ သၟတ်မန်နာဲဖေတာန်တအ် ဆက်မိတ် ဟီုလဴပရောကံက်မံၚ် စရၚ်လၟိဟ်ကောန်ဂကူမန် ပ္ဍဲဍုၚ်လဂုၚ်တအ်ရောၚ် သာ်ဝွံညးဆက်ဟီုရ။

အခန်ကၞာဝွံ ပ္ဍဲကဵု အဝ်ဂါတ် ၈ အခိၚ်သဝ်တ္ၚဲဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်ဏာ ဒၞာဲ Foo Chow Building, 21 Tyrwhitt Road ဂှ်တုဲ လၟိဟ်ကောန်ဂကူမန် ပၞတ် ၃၀၀ တအ် တိုန်စိုပ်လဝ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

“ဟိုတ်နူကဵု တ္ၚဲ ၈ ပန်မတုဲ ပိုဲကၠောန်ဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ တ္ၚဲဏံဂှ်ပ္ဍဲဍုၚ်သၚ်ကပေါဝ်ဏံ ဒှ်မံၚ်တ္ၚဲ ကၟာတ်ကမၠောန်တုဲ ပိုဲရုဲကေတ် တ္ၚဲဏံ” သာ်ဝွံ ညးဆက်ဟီုလဝ်ရ။

ပေဲါဟီုတွံလိက်ပတ်မန် ဍုၚ်သေံကပေါဝ် အလန်ပထမကၠောန်ဗဒှ်လဝ် ပ္ဍဲကဵု သၞာံ ၂၀၁၂ ဂိတု အံက်တဝ်ပါ ၂၆ ဂှ် သၟာသုတေသနဝၚ်မန် နာဲမၞိက်ၜိုပ်၊ ဥက္ကဌ ဗော်ဒီမိုကရေဇြီအလုံရးမန် (AMDP) နာဲဇၞူမန်၊ ကေုာံ ညးတၠးပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် နာဲဗညာသာန်တအ် ပိတၠဟီုတွံလဝ်ရ။

ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၂ လောန်ကၠုၚ်ဏံဂှ် ပ္ဍဲဍုၚ်မလေဝ်ယှာ ကေုာံ ဍုၚ်သေံတအ်ဂှ်လေဝ် ကၠောန်ဗဒှ်လဝ် ပေဲါဟီုတွံလိက်ပတ်မန်ကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.