Categories
ပရိုၚ်

ကလေၚ်ပလေဝ်အာ သဇိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေ ၂၀၀၈ ရောၚ် ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန်ဟီု

ဗော်ကောဒေံကောန်ဍုၚ်အရၚ် ၁၅ ဗော်ကောံဓရီု(Internet)
ဗော်ကောဒေံကောန်ဍုၚ်အရၚ် ၁၅ ဗော်ကောံဓရီု(Internet)
ခတ္တာနန် – အတိုၚ်ဗော်ကောဒေံကောန်ဍုၚ်အရၚ် ၁၅ ဗော် တံ ဂွံလဝ်တၚ်တုပ်စိုတ် သွက်သ္ဂောံ ကလေၚ်ပလေဝ် ကေုာံ ကလေၚ်ချူဓဇက် သဇိုၚ်သၞောဝ် ဥပဒေ ၂၀၀၈ ဂှ် ရေၚ်တၠုၚ်အာရောၚ် သာ်ဝွံ ဥက္ကဌဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန် နာဲဇၞူမန် ဟီုရ။

“နကဵုဗော်ကောဒေံ ၁၅ ဗော်တံဂှ် တၚ်ဂအပ္ဍဲသဇိုၚ်ဥပဒေဟွံကိတ်ညဳကဵု ကၟိန်ဍုၚ်ဖေက်ဒရေဝ်တံဂှ် ပလေဝ်အာဖအိုတ်ရောၚ်၊ မွဲပၠန်ဂှ် တၚ်ဒစဵုဒစးမံၚ်ကဵု ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဂှ်လေဝ် ပလေဝ်အာဖအိုတ်ရောၚ် ဖျေံလဝ်သ္ကုတ်သွာတ်ရ” သာ်ဝွံ နာဲဇၞူမန် ဟီုရ။

အပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ပါ ၁၃ လောန်ကၠုၚ်ဏံဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်လဝ် ကောံဓရီုဗော်ကောဒေံ ကောန်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် အပ္ဍဲဍုၚ်နေပျဳတဝ်တုဲ အပ္ဍဲလလောၚ်တြလဝ် ဒၞာဲပိုဒ်လၟေၚ်၂ ပိုဒ်ဂှ်မ္ဂး စပ်ကဵုသဇိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေ ၂၀၀၈ ဂှ် (၁) တၚ်နွံပၟိက်ဂှ် ကလေၚ်ပလေဝ်၊ ထပ်ပပေၚ်စုတ်၊ (၂) တၚ်ဟွံမွဲပၟိက်တံဂှ် သွက်ဂွံနုက်ပတိတ် တးပဲါထောံတုဲ နဒဒှ်ကၟိန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ် ဂွံဒက်ပတန်အာဂှ် ဆဝ်ပ္ၚုဟ်ဏာလဝ်ရောၚ် သာ်ဝွံ ထမံက်ထ္ၜးလဝ်ရ။

နာဲဇၞူမန်ဟီုဂှ် “ အတိုၚ်တၚ်လလောၚ်တြးလဝ်ဂှ်တှေ် တၚ်ထေက်ကဵုပလေဝ်တံ ကလေၚ် ပလေဝ်အာဖအိုတ်ဏောၚ်ဟီုဂှ် တုပ်ညံၚ်ရဴကလေၚ်ချူသၞောဝ်တၟိကီုရ” သာ်ဝွံ ဟီုရ။

ညးအုပ်ကာနာနာ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန် ဒံက်တာမာံနဲသိုဝ်ဟီုလဝ်ဂှ် နကဵုဗော်ပိုဲ သ္ၚဳဂၠိပ် သဇိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေ ၂၀၀၈ တုဲမ္ဂး တၚ်နၚ် သ္ဒးကလေၚ်ပလေဝ် အပ္ဍဲသဇိုၚ်သၞောဝ်ဂှ် ပလေဝ်ပလေဝ်လဝ်အာ၊ ဖျေအ်တၚ်နၚ်တံတုဲဒှ်မ္ဂး သွက်ဂွံဆက်ပတိုန်ထ္ၜးကဵု ကၠတ်ထဝ်တေံရောၚ်။

“လၟုဟ်ဂှ် ဒှ်ဒၟံၚ်အခိၚ်အဃောသ္ၚဳဂၠိပ်ဟွံတုဲဒှ်ဏီတုဲ ဒးပလေဝ်တၚ်နၚ်မုစိတၚ်ရောဂှ် ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ် ဟီုထ္ၜးကဵုဟွံမာန်ဏီပုဟ်၊ သီုဖအိုတ်ဂှ် တုဲဒှ်အာမ္ဂး ပိုဲတံကလေၚ်ဟီုကဵုမာန်ရ” သာ်ဝွံ ဒံက်တာမာံနဲသိုဝ် ဆက်ဟီုရ။

အပ္ဍဲကဵုကၠတ်ထဝ် ကမ္မတဳသ္ၚဳဂၠိပ်လ္ၚတ်ပါ်ပဲါ သဇိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေတံဂှ် အမာတ်ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ၜါတၠ ပါလုပ်မံၚ်တုဲ အပ္ဍဲကမ္မတဳဂှ် ရေၚ်တၠုၚ်အာဗွဲတၞဟ်ခြာကီု သ္ပအာစၞးကဵုဗော်တုဲ ဗွဲတၞဟ်ခြာ ပတိုန်ထ္ၜးဏာလေဝ်နွံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

တုပ်သာ်ဂှ်ကီု နကဵုဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳကောန်ဂကူ NLD လေဝ် စပ်ကဵုသ္ဂောံကလေၚ်ပလေဝ် ကေုာံ ကလေၚ်ချူဓဇက်အာ သဇိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေ ၂၀၀၈ တၟိတုဲ ပံက်ပတန်လဝ် ကမ္မတဳမွဲတုဲ ဗက်ကံက်မံၚ် လညာတ်ဆန္ဒ လစွံစိုတ်ညးဍုၚ်ကွာန်တံရ၊ ယဝ်ရ ကံက်တၚ်နၚ် လညာတ်ဆန္ဒလစွံစိုတ်ညးဍုၚ်ကွာန်တံ တုဲဒှ်အိုတ်မ္ဂး ဥက္ကဌဗော်ဒဳမဝ်ရေဇြဳကောန်ဂကူ ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ က္ဍိုက်ပ်တုဲ သွက်ဂွံဆက်ပတိုန်ထ္ၜး ကဵုလ္တူကၠတ်ထဝ်တေံနွံရောၚ် ဟီုပတိတ်လဝ်နွံရ။

စပ်ကဵု သ္ဂောံကလေၚ်ပလေဝ် ဟွံသေၚ် ကလေၚ်ချူဓဇက် သဇိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေ ၂၀၀၈ တုဲ ဗော် NLD ကေုာံ ဗော်ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳလဝ်ညးသကအ်ဂှ် ပရေၚ်တုပ်စိုတ် ဟွံကိတ်ညဳဒှ်အာဂှ်ရ အပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ပါ ၁ ဂှ် နကဵု ဗော် NLD တံ ဖျေံဏာသ္ကုတ်သွာတ် သွက်ဂွံ ကံက်လညာတ်ဆန္ဒလစွံစိုတ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံတုဲ ပတိတ်လဝ်လိက်လလောၚ်တြး မွဲတၞးရ။

နကဵုဗော် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန် MDP မ္ဂး သဇိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေ ၂၀၀၈ ဂှ် သွက်ဂွံကလေၚ်ပလေဝ် ခက်ခုဲဗွဲမလောန်ဒှ်တုဲ သွက်ဂွံကလေၚ်ချူဓဇက်သဇိုၚ်သၞောဝ်တၟိဂှ် ပတိုန်ထ္ၜးလဝ် အပ္ဍဲပေဲါဆဵုဂဗသဳကၠဳ ပရေၚ်သဇိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေလၟေၚ်သတ္တဟဗော် NLD ကေုာံ ဗော်ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.