Categories
ပရိုၚ်

ဒပ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုကဵု ဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳဗၟာ အကာဲအရာထပ်ကြံၚ်ကၠုၚ်

ဗီု အဃောဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ ဇက်ကၠုၚ်ဒၟံၚ် ဗဒဲါ ကုန်ဒဵုဂျပါန် (IMNA)
ဗီု အဃောဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ ဇက်ကၠုၚ်ဒၟံၚ် ဗဒဲါ ကုန်ဒဵုဂျပါန် (IMNA)
နာဲမာန် – ဒပ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုတံ ကြဴနူဒးပဲါဆုတ်တိတ် နူဌာနတံဒပ် ပ္ဍဲကွာန်ယျေဝ်တဂေါန်ဂှ်တုဲ ဂှ် ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ ဂြးထ္ပက်ပၞာန်နကဵုဇြဟတ် ဒၞာဲဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးကောန်ဂကူမန် MNLA တံ မဖျေံလဝ်သ္ဇိုၚ်တၟိ ပ္ဍဲဒဵုဂျပါန်ဂှ် ပၞာန်ဗၟာတံ ထပ်ထ္ဍေၚ်ပ္တိတ်ပၠန်တုဲ ဟီုဂးကယျာန်ဓဝါတ်ညးသ္ကံ တေၚ်တေၚ်ကြံၚ်ကြံၚ် ကြပ်ဒှ်ပန်ပှော်ညးသ္ကံကွေံကွေံရောၚ် သ္ကိုပ်ဒပ် ဗိုလ်ဇၞော်ဗညာဍောတ် ဟီုလဴထ္ၜးရ။

လ္ပာ်ဒပ်ပၞာန်တံဂှ် နူတံဒပ်ပကတ်ပကေတ်ကဆံၚ်သၠုၚ် (တပ်မတော်အတန်းမြင့်လေ့ကျင့်ရေးကျောင်း) ဝါ ကလဳ သ္ကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော်အံၚ်မေန် ကေုာံ ဗိုလ်ဇၞော်မျဵုတ က္ဍိုက်ပ်တုဲ နကဵုဇြဟတ်ဗၞတ် (၁၀၀) တၠ၊ ထ္ပက် လုပ်ဒၞာဲ ဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးဂကူမန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု ပ္ဍဲဒဵုဂျပါန် ပါၚ်ဂၠံၚ်လုပ်ကျာ်ပိဂှ်တုဲ အေန်မၚ်ဒၟံၚ်ဂွန် ညးသ္ကံ သီုၜါလ္ပာ်ရ။

ဇြဟတ်လ္ပာ်ဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးကောန်ဂကူမန် တံဂှ် သ္ကိုပ်တံဒပ် ဗိုလ်ဇၞော်ဗညာဍောတ်ကဵု ညးအုပ်ကာပွိုၚ်ဍုၚ် နာဲဟံၚ်ဂကူ ဖအိုတ်ဇြဟတ် နွံၜိုတ် (၄၀) တၠတံဝွံ ဂွံလဝ်ပရိုၚ် ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ ထ္ပက်လုပ်ဂြးရောၚ်ဂှ်တုဲ မၚ်အေန်ကေတ်လဝ်ဂွန် လ္တူက္ဍဟ်ကုန်ဒဵုဂျပါန် ဂၠံၚ်လုပ်ပါၚ်ကျာ်ပိဂှ်ရ။

“တဲကၠာဂှ် ပၞာန်ဗၟာမွဲတၠဂှ် ပတောံလဝ် ညံၚ်ရဴပၞာန်ဒှ်ယဲမွဲတုဲ လုပ်ကၠုၚ်ကရပ် ရဲဒပ်ပိုဲ မၚ်ကေတ်လဝ်ဒၞာဲ သၟဝ်ကုန်ဒဵုဂျပါန်ဂှ်ရ၊ ချိုန်ခဏဂှ် သ္ကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော်အံၚ်မေန်ဂှ် ကညာၚ်တိုန် ရဲဒပ်ပိုဲ လ္တူကုန်ဒဵုတေံရ၊ မုပၞာန် ရော? ပၞာန်မန်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိရ ပိုဲကညာၚ်ဟီုကဵု ပၞာန်ဗၟာတံတုဲ ဍေံကော်တက်ကျာရ” သာ်ဏံ သ္ကိုပ်ဒပ် ဗညာဍောတ် လဴကဵုရ။

ဒၞာဲပွဳဗွိုၚ်တံဏံ ဍေံတံ ဟွံကဵုဒပ်ပၞာန်မန်တံ မံၚ်ရောၚ် ဂးရ၊ ညံၚ်ဂွံပဲါတိတ်အာ ပွဳဗွိုၚ်တဏံဂှ် ဆက်က်ဍေံ စၞောန်မံၚ်ရ၊ ပိုဲလေဝ် ဟွံဂွံအမိၚ် နူခရိုၚ်တုဲတှေ် ပိုဲလေဝ် ပိုတ်တ်ကလေၚ်ဟီုကဵုဍေံ လလအ်အမိၚ်စၞောန် ခရိုၚ်ဂွံစှေ် ပိုဲအာနူဒၞာဲဏံ ဟွံဂွံရ၊ ပန်တှေ် ပိုဲပန်ကီု သာ်ဏံ ဟီုဂးဒၟံၚ်ညးသ္ကံ သီုကဵု အေန်ဖျာမ်လဝ်လွဟ် ပတဝ်လဝ် လ္ပာ်ညးလ္ပာ်အဲ သီုၜါလ္ပာ်ရ။

အဃောဒတဴတက်ဒၟံၚ်ကျာဂှ် လ္ပာ်ဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးကောန်ဂကူမန် (NMSP) ဂှ် သ္ကိုပ်ဒပ်ဗိုလ်ဇၞော် ဗညာဍောတ်ကဵု ကောန်သ္ဂံၚ်ၜါတၠတၞဟ်ဟ် မၚ်ကေတ်ဒၟံၚ်ဂွန် လ္တူကုန်ဒဵုရ၊ လ္ပာ်ဒပ်ပၞာန်ဗၟာဂှ် သ္ကိုပ်ဗိုလ်ဇၞော်အံၚ်မေန်ကဵု ကောန်သ္ဂံၚ်ဖအိုတ်ဂှ် အေန်ဖျာမ်ကေတ်လဝ်ဂွန် မၚ်ကလၚ်ဒၟံၚ် အမိၚ်ပန်ရ။

သဳကၠဳကျာဒၟံၚ်ညးသ္ကံ လအ်ဗၞတ်ၜိုတ်မွဲနဍဳကဝက်ဒှ်တုဲ ဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးကောန်ဂကူမန် (NMSP) တံ အမိၚ် စၞောန်ဂွံပဲါဂှ် ဟွံကၠုၚ်တုဲ ဟွံဆုတ်တိတ် နူကဵုဒၞာဲဖျေံလဝ်သ္ဇိုၚ်ဂှ်ရ၊ ဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးကောန်ဂကူမန် (NMSP) တံ ဟွံဆုတ်တိတ်တွဵုတုဲ အိုတ်ကၞောတ်ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ ဒးပဲါတိတ်အာ နူဒၞာဲဒဵုဂျပါန်ဂှ်ရ။

“အဲညာတ်ကေတ်တှေ် ကောန်ပၞာန်ဍေံ လုပ်ကၠုၚ် ဒၞာဲဒပ်ပိုဲ ဖျေံလဝ်သ္ဇိုၚ်ဂှ် ဍေံတံမၚ်ကဵု ရဲဒပ်ပိုဲပန်ကၠာရ၊ လ္ပာ်ပိုဲ ဖံက်လွဟ် ပန်ကၠာတုဲတှေ် ဍေံတံဂွံပန်၊ ဍေံတံလေဝ် မၚ်ကဵုပိုဲပန်ကၠာရ၊ ပိုဲလေဝ် မၚ်မံၚ်ကဵုဍေံပန် ကၠာကီု ပိုဲလေဝ် ဟွံဖံက်လွဟ်ကၠာတုဲတှေ် လွဟ်ဟွံဒှ်ဗြုအာ” သာ်ဏံ ကောန်သ္ဂံၚ် နာဲထဝ် ဟီုရ။

“လၟုဟ်ဂှ် ဒှ်မံၚ်ကဵု အလဵုအသဳဗၟာ ဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ ကဵုရဲဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံရောၚ်၊ ရဲဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ သၟးသက်က် ကေတ်စေဝ်လ္တူ ရဲဗော်ဍုၚ်မန်တၟိပိုဲတုဲ ညံၚ်ပရေၚ်ဒေံါပန်ပှော်လီုဂှ် ဍေံတံ ဖန်ဇန်မံၚ်ရောၚ်” ညးအုပ်ကာ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု နာဲဟံၚ်ဂကူ ပါ်ပဲါလ္တူဒပ်ပၞာန်ဗၟာရ။

ဂိတုအံက်တဝ်ဗာ (၈) တုဲကၠုၚ်ဂှ်လေဝ် ဒၞာဲရုၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ကဵု ဒပ်ပွိုၚ်ဍုၚ် ပ္ဍဲကွာန်ယျေဝ်တဂေါန်ဂှ် ဒပ်ပၞာန်ဗၟာ တံ ထ္ၜးဟိုတ် ကြပ်ဒၟံၚ်ကဵု ဘာဗ္တောန်လိက်ဂးတုဲ ကဵုအမိၚ်စၞောန် ကဵုပဲါတိတ်နူဒၞာဲရ၊ နူဒၞာဲရုၚ်ကဵု တံဒပ် ယျေဝ်တဂေါန်ဂှ် လၟုဟ်ပြံၚ်စိုပ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲကုန်ဒဵုဂျပါန်တုဲ လအ်ပွိုၚ် (၄) တ္ၚဲဂှ် ပၞာန်ဗၟာတံ ထပ်ထ္ဍေၚ်ပ္တိတ် နဒဒှ်အလန်ဒုတိယရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.