Categories
ပရိုၚ်

သဘၚ်ကၞာ ဖျေံရိုဟ်ပၞက်ထဝ် ဘာဓမ္မဝံသဂဳရိ

နာဲသာၚ် – ပ္ဍဲကဵု သက္ကရာဇ် သာသၞာ ၂၅၅၆ တ္ၚဲဂိတုကထိုန်ပေၚ် အခိၚ်အခါသာမယျခိုဟ်ဂှ် ရန်တၟအ်ကဵု ဗုဒ္ဓသာသၞာမန် ဂွံဇၞော်မောဝ်အာ ပ္ဍဲဒေသပယျဵု ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ပိ ကေုာံ တၞဟ်န ဂွံကၠောန်ၜိုတ်အာ ပရေၚ်ဖောအ်ဗြေဝ် သွက်မဟာဇန် ညးဍုၚ်ကွာန်တအ်ဂမၠိုၚ်တုဲ တၠဂုဏ်အာစာ နန္ဒဓမ္မ ဖျေံရိုဟ်ပၞက်ထဝ် သွက်ဂွံသိုၚ်ခၞံဘာ မၞုံယၟု ‘ဘာဓမ္မဝံသဂီရိ’ ပ္ဍဲကဵုဗၟံက်ကွာန်ၜို်ဟ်လလံ (ကွာန်ပလိုၚ်ဂျာပါန်) ရ။

"ပ္ဍဲကဵုဒေသပယျဵု ဂွံဖောအ်ဗြေဝ်အာဟီုဂှ် ဂကောံသၚ်ပိုဲတအ် ဒးညဳသၟဟ်ကၠာ၊ သၚ်တအ် ညဳသၟဟ်ရောၚ် ဟီုတှေ် ကောန်ဍုၚ်ကောန်ကွာန်တအ် ညဳသၟဟ်ရောၚ် ကာလဂှ်တှေ် သာသၞာ သွက်ဂွံရာၚ်ဆာဲကီု ဍုၚ်ကွာန်ဂွံဖောအ်ဗြေဝ်အာဂှ် ကၠောန်ၜိုတ်ဂွံရောၚ်" သာ်ဝွံ တၠဂုဏ်အာစာနန္ဒဓမ္မ ဟီုထ္ၜးရ။

ဗီုဖျေံရိုဟ်ပၞက်ထဝ် ဘာဓမ္မဝံသဂဳရိ(GS)
ဗီုဖျေံရိုဟ်ပၞက်ထဝ် ဘာဓမ္မဝံသဂဳရိ(GS)
သွက်ဂွံသိုၚ်ခၞံဘာဓမ္မဝံသဂဳရိ ဏံဂှ် ညးတၠကၠအ်ထၜိုတ် ‘နာဲဝံသ’ ကဵု ‘မိကောန်သောဲ’ တအ် ကဵုဒါန် တိကၠအ်ညးတအ် ဗၞတ် (၃) ဨက ကဵုသ္ပတိသာသၞာတုဲ နူကဵုနယက ဂကောံသၚ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ပိ တၠဂုဏ်အာစာ ‘ဓမ္မဓဇ’ ကဵုအခေါၚ် သ္ပကဵုစၟတ်သမ္တီတုဲ တၠဂုဏ်အာစာနန္ဒဓမ္မ ကၠုၚ်ပတန်သာသၞာ ပ္ဍဲဒေသပယျဵု ဒှ်ဒၞာဲညးဂြိပ်ဒဴပၞာန်တအ် တန်ကြန်မံၚ်ရောၚ်။

တၠဂုဏ်နန္ဒ္ဖဓမ္မဝွံ ၜိုန်ရ ဒှ်ညးအာယုက်အဝဲအဒေါဝ် ဂွံအာယုက် (၃၈) သၞာံ ဂွံဝှ်ခမဳ (၁၈) ဝှ် ဒှ်ကၠာလေဝ် ဒှ်ခမဳ ကေၚ်ပတန်လဝ်သာသၞာ ပ္ဍဲခရိုၚ်ရာတ်ပူရဳ ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါန်ခါ သိုၚ်ဘာ သိုၚ်ဘာဗတောန်လိ်က် ရံၚ်စံၚ် ဂကူမန် ပ္ဍဲကဵုဒေသဝွံ ဗၞတ် (၁၃) သၞာံတုဲ သွက်ဂွံပတန်ဘာတၟိ ‘ဘာဓမ္မဝံသဂဳရိ’ ဂှ် ညးဟွံဒှ်ဒဝိၚ်ကွေံရ။

"ကမၠောန်သာ်ဏံဂှ် ကေၚ်ကၠောန်လဝ်ရ၊ ပတန်သာသၞာသာ်ဏံဂှ်လေဝ် တၠဂုဏ် ဟွံကဵုဒဒိုက်စိုတ် ကဵုဒကာတအ်ရ။ နကဵုစရာဲတၠဂုဏ် ၜိုတ်ဂၠာဲဂွံဒါန်ဂှ်ဟေၚ် ဗဝ်စုတ် ပ္ဍဲဘာဝွံရောၚ်၊ လတုဲ တၠဂုဏ်ချိၚ်လဝ် သွက်ဂွံသိုၚ်ခၞံအာ ဘာဗတောန်လိက် သွက်ကောန်ၚာ် ပ္ဍဲကဵုဒေသဏံ သီုကဵုရုၚ်ဂဥုဲလေဝ် ရန်တၟအ်လဝ် နွံ ပွိုၚ် (၃) သၞာံ ရုပ်ရဴဂွံမံက် ဂစာန်အာရောၚ်" ဟီုထ္ၜးကဵု သၞံၚ်တိုၚ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုဒေသမွဲမွဲ ဘာမန်ဂၠိုၚ်တိုန်တှေ် ဒှ်ပရေၚ်လညာတ်ပြးညးသကအ်မာန်ဂှ် အဃောသၟာန်ဏာသာ်ဏံ တၠဂုဏ်ကလေၚ်ကဵု သွဟ်ဝွံ ပ္ဍဲကဵုဒေသမွဲမွဲ ယဝ်ရဘာမန် နွံဂၠိုၚ်တှေ် ပ္ဍဲအရာ ပရေၚ်အာက္ဍိုပ်ဂှ် သၚ်မန်တံ ဂွံက္ဍိုပ်တုဲ စဵုဒၞာဂကူမန်တံမာန်ရောၚ် ဂးရ။ ခမဳသၚ်တံ ဒးညဳသၟဟ်ရောၚ် လတုဲတှေ် ဂကူမန်တအ် ညဳသာမာန်ရောၚ် တၠဂုဏ် ဆက်ဟီုဂးရ။

ကွာန်ၜိုဟ်လလံ (ကွာန်ပလိုၚ်ဂျပါန်) ဝွံ နွံတန်တဴမံၚ် ပ္ဍဲကဵုပယျဵုသေံကဵုဗၟာတုဲ ကွာန်ဂှ် နွံဒၟံၚ်သၟဝ်တိဍာ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိရ။ ကွာန်ဏအ်ဂှ် ပတန်ဒှ်ကၠုၚ် နူကဵုသၞာံ (၁၉၉၆) ကြဴနူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ တုပ်စိုတ် ဒေံါပန်ပှော်ကဵုအလဵုအသဳပၞာန် ပ္ဍဲအဒေါဝ်သၞာံ (၁၉၉၅) တေံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.