Categories
ပရိုၚ်

ထပက်အဇာ ပါ်ပရအ်ကဵု ဂအာၚ်သ္ၚိဂှ် သၟာဗ္ၚတအ်ဒုၚ်တဲဟွံမာန်

ဗီုသၟာဗ္ၚတံဒစဵုဒစး(Facebook)
ဗီုသၟာဗ္ၚတံဒစဵုဒစး(Facebook)
ခတ္တာနန် – အလဵုအသဳတံသီလဝ်တိဝါသၟာဗ္ၚတအ် ဒၞာဲရးတၞၚ်သဳ၊ ဍုၚ်ထဝါဲတေံ ကာလကလေၚ်ထ္ပက်ကဵုအဇာ ပါ်ပရအ်တိဂအာၚ်သ္ၚိ ပေ (၄၀-၆၀) ဂှ် သၟာဗ္ၚဗွဲမဂၠိုၚ်ဒုၚ်တဲဟွံမာန်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

တၠဝါဗ္ၚ မယှိုဲဇြေန်ယုဂှ် “ ဒၞာဲတိဝါ ပိုဲဂမျိုၚ်လဝ်ကၠုၚ်လဝ်ဗုၚ်ဂၞဴပိုဲဂှ်ရ မိက်မိက်ဂွံကလေၚ်ဂွံ၊ သွက်တိသီလဝ် (၃) ဧက ကလေၚ်ကဵု ဂအာၚ်သ္ၚိမွဲဂအာၚ်ရတှေ် ဗီုလဵုမှဒုၚ်တဲဟွံမာန်ပုဟ်” ရဴဝွံ လဴထ္ၜးကဵု ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် IMNA ရ။

သွက်ဂွံဖျေံဗီုပြၚ်တက်ဂအာၚ်သ္ၚိဂးတုဲ နူကဵုဌာနၜတ်တိ ကၠုၚ်ထပက်ပစူစုတ်ဒၟံၚ်တိုၚ် ဒၞာဲခံက်တိဝါဗ္ၚတွဵုလွဳဒၟံၚ်ဖိုဟ်ဂှ် သၟာဗ္ၚတအ်ၜေါတ်တံၚ်ပတိတ်ထောံတုဲ ဒှ်ပကယျာန်ထဝါတ်ညိသ္ကံရ၊ ဟိုတ်ဂှ်တုဲ နူရုၚ်သၞာဲဒဴဗၠာဲသၟိၚ်ပလိက်တံ ကော်ရပ်ဏာ သၟာဗ္ၚ (၂၀) တၠတုဲ သၟာန်သၟုက်စၟဳစၟတ်ရ။

မယှိုဲဇြေန်ယုဂှ် “ နူရုၚ်သၞာဲဒဴ ကော်သၟာန်သၟုက်ပိုဲရ။ သွက်ဂွံဒုၚ်လျိုၚ် ဍေံကဵုဂၠာဲမၞိဟ်ရ။ လက္ကရဴအိုတ်ဏံ မုဟွံဒးဒုၚ်လျိုၚ် ဟွံဒးထပက်စၟတ်တဲမွဲသာ် ဍေံကလေၚ်ဗလးနၚ်ပိုဲ” ဂးရ။
ဆဂး နကဵုၝောံပိုတ် ၃၅၃ ဟိုတ်နူဘပလပလီုပထုဲပရေၚ်ကမၠောန်သၞာဲဒဴ၊ ၝောံပိုတ် ၂၉၄ ဟိုတ်နူလက်ဆဴ၊ ၝောံပိုတ် ၁၁၄ ကဵုဇြဟတ်ဟရိုဟ်ဒက်က္ဍိုပ် သာ်ဝွံနူရုၚ်ဗၠာဲသၟိၚ်ဍုၚ်ထဝါဲ စောဲစပ်လဝ်ဂဗုတ် သၟာဗ္ၚ (၂၀)တၠတအ်ရောၚ်ဂှ် ဥက္ကဌ သမဂ္ဂကမၠောန်ဝါဗ္ၚ ဥူထောန်ထောန်ဝေန် ဟီုလဴကဵု ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် IMNA ရ။

ဥူထောန်ထောန်ဝေန်ဂှ် “ ကော်ဏာရုၚ်သၞာဲဒဴတုဲ သၟာန်သၟုက်စၟဳစၟတ်ညးတံ။ ဒု- ညးတာလျိုၚ်ခရိုၚ်ဂှ် နကဵုၝောံပိုတ် (၃) သာ်ဏံ ပံက်လဝ်ဂဗုတ် ကုသၟာဗ္ၚတံဏံဖိုအ်ရ” ရဴဝွံဟီုရ။
ကာလသၟာဗ္ၚတံ စဴတိတ်ကၠုၚ်နူရုၚ်သၞာဲဒဴဒပ်ဗၠာဲပၠန် ဒၞာဲတိဝါသီုဖအိုတ်ဂှ် ဌာနၜတ်တိတံ တဵုပစူလဝ်တိုၚ် တက်လဝ်ပယျဵုဂအာၚ်သ္ၚိတုဲအိုတ်ဂွံဆဵုကၠုၚ် သာ်ဝွံညးဆက်ဟီုရ။

တိဝါသီလဝ်လၟုဟ်ဏံမ္ဂး လောန်ကၠုၚ်သၞာံလအ်လဗွဲအခါတေံဂှ် သၟာဗ္ၚတံကၠောန်ကၠုၚ်လဝ်ဒှ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် (၁) တုဲကၠုၚ်ဏံဂှ် သၟာဗ္ၚဟွံဒုၚ်ကေတ်လေဲအဇာဂအာၚ်သ္ၚိ (၅၀) တၠကဵု ဂကောံအုပ်ဓုပ်တက်ဂအာၚ်သ္ၚိတံ က္တဵုဒှ်ပဋိပက္ခသာ်ဏံဂးရ။

ဒၞာဲတိဝါအလဵုအသဳသီလဝ် (၅၀၀) ဧကဂှ် ဗၞတ် (၂၀၀) ဧကဟေၚ် သိုၚ်ခၞံဂွံလဝ်ရုၚ်ကျဖောအ် ရးဒေသတၞၚ်သဳကဵု သ္ၚိဒၟံၚ်ဝန်ဇၞော်ရးဒေသဇၞော်၊ သ္ၚိသွက်သၞာဲဒဴ ကေုာံ ရုၚ်ဂဥုဲလွဳယဲမွဲ သိုၚ်ခၞံတဲဒှ်မံၚ်ယျရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

အလဵုအသဳတံကၠောန်ဗဒှ်လဝ် နအခန်ကၞာကလေၚ်ပအပ်ပြာပ်တိဝါကု သ္ၚာဗ္ၚ ဒၞာဲၝောံခန် ခရိုၚ်ထဝါဲ စၟတ်တ္ၚဲ (၃၀) ဂိတုမေဂှ်တုဲ ပဋိပက္ခ အကြာရဲအုပ်ဓုပ်ကဵုသၟာဗ္ၚတအ်ဂှ် က္တဵုဒှ်ကၠုၚ်ဂွံတီရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.