Categories
ပရိုၚ်

ဒပ်အလဵုအသဳဗၟာကဵု KNU တံ ဒှ်ပေဲါဗ္တိုက် (၂) ဝါ

ကောန်ပၞာန် KNU စိုပ်မုခ်ပၞာန်မွဲဒၞာဲ(FBR)
ကောန်ပၞာန် KNU စိုပ်မုခ်ပၞာန်မွဲဒၞာဲ(FBR)
မာံသုတ– ဒပ်ပၞာန်ဗော်သွးကောန်ဂကူကရေၚ် KNU ကဵု ဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳဗၟာတံ ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် ၁၃ ကဵု ၁၄ ဂှ် လ္ပာ်ဗၟံက်ပွိုၚ်ဍုၚ်တနၚ်သဳ(ဒေသဗိက်) ကရပ်ပယျဵုသေံ ဒၞာဲဗ္ဒိုပ်မဵုကဖအ်ဂှ် ဒှ်ပေဲါဗ္တိုက် (၂) ဝါတုဲ လ္ပာ် KNU ချိုတ်အာ ၂ တၠဂှ် ညးတာလျိုၚ်မဟာဒပ် (၄) မွဲတၠ လဴထ္ၜးဏာကဵု ဋ္ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် IMNA ရ။

ညးတာလျိုၚ်မဟာဒပ် (၄) KNU ဂှ် “ ဒၞာဲပိုဲဖျေံလဝ်ဒပ်ဂှ် ဍေံတံလုပ်ပန်ဏာရ၊ ဂွံလဝ်ဓဝ်ညဳသာ ဒေါအ်ပန်ပှော်တုဲရတှေ် ဒဒှ်ဗီုဏံကတဵုဒှ်ဟွံမာန်ဏောၚ် ဟွံထေၚ်ခယျလဝ်ရ၊ ကောန်ပၞာန်ပိုဲ ပြဟ်လလုဲအာ (၂) တၠဂှ် လွဟ်ကဵုမကမ်တံ ဗၟာတံသီကေတ်ဏာ” သာ်ဝွံ ဟီုလဴရ။
ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် (၁၄) အခိၚ်နူဂယး (၉) နာဍဳဂှ် ကရောၚ်ပၞာန်နူဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳဗၟာ ခမရ-၅၈၂ လုပ်ပန်ဏာ ကောန်ပၞာန်တမ်ဒပ် KNU လၟိဟ် (၁၁) သာ်ဏံဂှ် ညးတာလျိုၚ် KNU ဂးရ။
ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် (၁၃)တေံပၠန် ကရောၚ်ပၞန်ဗၟာ ခမရ-၅၇၇ ဆဵုကောန်ပၞာန် KNU (၃)တၠ ကရပ် တမ်ဒပ်မဵုကဖအ်ဂှ် ကတဵုဒှ်ပေဲါဗ္တိုက် ၜိုတ်ပွိုၚ် ၁၀ မဏေတ်တုဲ ကောန်ပၞာန်ဗၟာသဳဂွံ ဇွကောန်ပၞာန် KNU (၁) ၊ လွဟ် M-16 မွဲဇကိုအ်၊ မကမ် ၁၁၀ မ၊ ဖျေဲ ၂ မဂှ် ရဲထံၚ်ပရိုၚ်သေံ နွံဒေသပယျဵုမွဲတၠ ဟီုလဴရ။

ညးက္ဍိုက်ပ်ဒေသစန်ဒက်ခရိုၚ်ဗိက်(ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ) ဒု-သ္ကိုပ်ဗဵုဇၞော် ဟံသာဂှ် “ ဒပ် KNU ကဵု ဒပ်အလဵုအသဳ ကတဵုဒှ်ပေဲါဗ္တိုက် (၂) ဝါဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ၊ ဒေါအ်လဝ်ပန်ပှော်ရဂးတုဲ စိုတ်ၜိုဟ်မံၚ်ဟွံဂွံပုဟ်၊ သတိပၠန်ဂတးလ္ပဝိုတ်ညိ” သာ်ဝွံ ဟီုလဴကဵု ဋ္ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် IMNA ရ။

တုပ်ကဵုသာ်ဏံကီု ဂိတုဂျုလိုၚ် သၞာံအာတုဲကၠုၚ်တေံဂှ်လေဝ် ပ္ဍဲကရပ်ပယျဵုသေံ-ဗၟာ ဒၞာဲဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဖျေံလဝ်ဗ္ဒိုပ်ခရိုၚ်ဗိက်တေံဂှ် ဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳဗၟာဟိုတ်နူလုပ်ပန်ဟလိပ်ဏာတုဲ ကောန်ပၞာန်မန်(ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ) (၂) တၠစုတိအာ ပရူဒဒှ်သီကေတ်ဏာသီုလွဟ်တံဂှ်လေဝ် ဌာန်ပရိုၚ်မဳဒဳယာတံ ထမံက်ပတိတ်လဝ်နွံရ။

အပ္ဍဲတွဵုရးသေံ(ယျှာန်)တေံ ဗော်တဴတက်သေံ (SSPP) ကီု၊ ဗော်ကလေၚ်ဒက်ပ္တန်ဍုၚ်သေံ (RCSS) တံကီု ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ကဵု အလဵုအသဳဗၟာတံ နကဵုကဆံၚ်တွဵုရး၊ ကဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ် ၜိုန်ရကေတ်လဝ်ဓဝ်ညဳသာ ထပက်လဝ်စၟတ်တဲဒေါအ်ပန်ပှော်ကီုလေဝ် ပေါဲဗတိုက်ကတဵုဒှ်ကၠုၚ်လဝ် ၁၀၀ အလန်ပြၚ်အာယျရောၚ်ဂှ် ဌာန်ပရိုၚ်မဳဒဳယာဂမၠိုၚ် ချူထ္ၜးလဝ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.