Categories
ပရိုၚ်

ဒေသပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် ပတေၚ်လဝ်ပရေၚ်ဂီုကၠဳု

ဟိုတ်နူ ဒပ်ပတုဲဖဵုဒဳမဵုကရေဇြဳ ကောန်ဂကူကရေၚ် DKBA ကဵု ဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳ ပၞာန်ဗၟာတံ ဒှ်လဝ်ပေဲါပတိုက်တုဲ ပ္ဍဲဒေသ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်ဂှ်ဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳတံ ပတေၚ်လဝ်ပရေၚ်ဂီုကၠီုရ။

“ပရေၚ်ဂီုကၠီုဂှ် စပ္တံနူဍုၚ်မတ်မလီုတေံ ဖျေံလဝ်ရ၊ တုဲတှေ် ဒၞာဲဒှ်ပေဲါပတိုက်ဂှ် ပ္ဍဲကွာန်ကီုမ္ၚးကွာန်ကီု ဖျေံလဝ်ဒပ် မၚ်ကၚ်ဂှ် ဂွံဆဵုမံၚ်ရ၊ လၟုဟ် ပြဟ်ဟ်ဏံ လ္ပစဴကွာန်ဏီ ဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳတံ ပဒေံါလဝ်ရ” သာ်ဝွံ ညးတာလျိုၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ မွဲတၠ ဟီုရ။

ဗ္ဒာဲကွာန်ဒှ်လဝ်ပေဲါပတိုက် ကဵုဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳဂှ် အခိၚ်ဗ္တံ ၆ နာဍဳတုဲတှေ် ကၟာတ်လဝ်အခေါၚ် အာကၠုၚ်ရ၊ မၞိဟ်အာတရဴ၊ ဂၠုၚ်ဖ္ဍိုက်မၞိဟ် တက် အာကၠုၚ်ဒၟံၚ်အကြာ ၜဳအတ္ထရံဂှ်လေဝ် ကၟာတ်လဝ်အခေါၚ်အာကၠုၚ်ရ သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။

တုဲပၠန် ဟိုတ်နူပေဲါပတိုက်ဂှ်တုဲ ကွာန်နွံဒၟံၚ်ဗ္ဒာဲကွာန်ယှိုဲဝါချုၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် ကွာန်သီုဖအိုတ် ၉ ကွာန် ကၟာတ်လဝ် ဘာဗ္တောန်လိက်ရောၚ် ညးဒေသတံ ဟီုရ။

“ဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳဖျေံလဝ် ဇြဟတ်ပၞာန်ဂၠိုၚ်ဒၟံၚ်ဂှ်ရ ဂွိၚ်ဖေက်ဒှ်ပေဲါပတိုက်တုဲ ဘာဗ္တောန်လိက်တံဂှ် ကၟာတ်လဝ်သ္ၚိပ္ဍဲကွာန်သီုဖအိုတ်ဂှ် လေဝ် ကၟာတ်လဝ်တြၚ်တုဲ အောပ်မံၚ်ဒၟံၚ်အိုတ်ရ” သာ်ဝွံ ရဲဒဴဘဲပၞာန် ရဲကွာန် ကျာခတ်ကုၚ်မွဲတၠ ဟီုရ။

ဒပ်ဒတုဲဖဵုဒဳမဵုကရေဇြဳ ကောန်ဂကူကရေၚ် DKBA ကလိုထူဘော ကဵု ဂကောံဒပ်ပၞာန် အလဵုအသဳဗၟာဂှ် ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ ၂၇ အခိၚ်နူဂယး ဒှ်ပေဲါပတိုက် ဗ္ဒာဲကွာန်ယှိုဲဝါချုၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်ဂှ်ကီု၊ စၟတ်တ္ၚဲ ၂၆ ဂှ် ပ္ဍဲဂကောံ ကွာန်ကလိုၚ်ကနာၚ် ကွာန်ကယေန်တဝ်ဂှ်လေဝ်ကီု ဒှ်လဝ်ပေဲါပတိုက်ရ။

“နူကနေံတေံ ပရိုၚ်တိတ်မံၚ်ဒပ်ပိုယ်ဂှ် ဒှ်မံၚ်ပေဲါပတိုက် အေဗီုဂှ်ဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ ဒှ်ပေဲါပတိုက်ကဵုဒပ်ပိုယ်ဂှ် ဟွံမွဲပုဟ်၊ ဆ္ဂး ပ္ဍဲကဵုဒပ်ပိုယ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ် ဍေံကၠဟ်လဝ် လွဟ်မဇၞော် ၂ မ ရ၊ လွဟ်ညးဂှ်ဒှ်ဍာံဂှ် ပိုယ်တံဟွံဂံၚ်ဟီု ကိုန်ဂစိုတ် ဏီပုဟ်” သာ်ဝွံ ဗိုလ်မှူဒပ်မၚ်ပယျဵု BGF နာဲဃေန်ဇြဝ် ဟီုရ။

တုဲပၠန် ပ္ဍဲတွဵုရးကရေၚ် အကြာ သာမည ကဵု ကြုၚ်ဒဵုဂှ် စၟတ်တ္ၚဲ ၂၉ အခိၚ်ဒေါဝ်တ္ၚဲဂှ် ကွဳစက်ပလံၚ်ဗစိုပ်မၞိဟ် ဟိုတ်နူဒးဒုၚ်ပန်ကဵုလွဟ် RPG ဂှ်ရ မၞိဟ်အာတရဴတံ ဒးအာလွဟ်ဗွဲမသ္ကာတ် ၄ တၠတုဲ ပလံၚ်ဏာလဝ် ရုၚ်ဂဥုဲ ကအ်ကြိက်ရ သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။

ဆေၚ်စပ်ကဵုပေဲါပတိုက်ဒှ်မံၚ်လၟုဟ်ဏံတုဲ နူကဵု ညးအာက္ဍိုပ်ဂကောံ ပညဳပညပ်ဒေံါပန်ပှော်အလုံဍုၚ် နာဲဟံသာဂှ် ထ္ပက်စၟတ်တဲတုဲ ဆေၚ်ကဵုဒ္ဂေတ်ဝတ် ဒးမၚ်မွဲဒပ်ပၞာန်တအ်ဂှ် ဒးကလေၚ်ဖျေံဗီုပြၚ်ပၠန်ရောၚ်၊ ပ္ဍဲဂှ် ဟိုတ်နူဟွံဂွံထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲ ပရေၚ်ဒေံါပန်ပှော်အလဵု ဍုၚ်ဂှ်ရ ပေဲါပတိုက်ဗီုဏံ ဍေံဒှ်လေပ်မံၚ်ရောၚ်၊ နကဵုဂကောံဒပ် ဆေၚ်ကဵုတၞဟ်ဟ်ဂှ် ဂကောံရပ်လွဟ်တံ ညံၚ်ပဋိပက္ခဟွံကလေၚ်ဒှ်ဂှ် မိက်ဂွံကဵု ထိၚ်ဒက်အာရောၚ် သာ်ဏံ ဟီုကဵု ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.